Å kjenne seg selv i møte med andre

Gruppeterapi omhandler selvforståelse og interpersonlig læring. Hvordan virker jeg på andre, hvordan virker andre på meg, hva føler jeg om det og hvorfor føler jeg det akkurat sånn?

Til daglig jobber jeg ved en poliklinikk ved DPS Solvang som er en del av Sørlandet sykehus. Jeg er teamleder ved enhet for gruppepsykoterapi, og det betyr blant annet at jeg sitter i grupper hver eneste dag. Gruppeterapi er et spennende og utfordrende behandlingstilbud. Det handler om å forstå seg selv i relasjon til andre.

Psykoterapi er på mange måter et slags detektivarbeid i menneskets psykiske liv, og dette er kanskje noe av det mest spennende ved jobben som terapeut. I gruppeterapi reagerer man på hverandre for deretter å ”løfte blikket” med den hensikt å undersøke hvorfor vi reagerte akkurat slik, hvilke mønster preger mine tanker, følelser og handlinger?

I gruppeterapi får man støtte og man blir utfordret, man kjenner seg igjen i andre og forstår at man ikke er alene om problemene. Kort sagt kan man si at det psykologiske arbeidet i gruppeterapi omhandler selvforståelse og interpersonlig læring. Hvordan virker jeg på andre, hvordan virker andre på meg, hva føler jeg om det og hvorfor føler jeg det akkurat sånn? Dette er typiske spørsmål vi undersøker i gruppeterapi.

Som terapeut bruker jeg meg selv, mine reaksjoner og følelser som terapeutisk verktøy. I terapi tenker man ofte at djevelen er i detaljene, og det betyr at små finurligheter i våre opplevelser av hverandre kan avsløre en større dybde. Av og til treffer jeg eksempelvis på mennesker som gir meg en form for prestasjonsangst. Det er ikke så ofte at jeg har denne følelsen, og derfor legger jeg merke til det. Dersom jeg har en god allianse til denne personen, kan det hende jeg kommer til å kommentere på min opplevelse. Jeg kan komme til å si at jeg ofte tar meg litt sammen eller føler at jeg må være en litt bedre variant av meg selv sammen med denne personen, og flere ganger har jeg opplevd at dette blir starten på en samtale om å stille høye krav til seg selv. I noen tilfeller er det slik at mennesker som gir andre prestasjonsangst, ofte lever etter svært høye standarder selv. Når de kommer i terapi, er det ikke så uvanlig at de kommer fordi de føler seg overarbeider, utmattet eller ikke kjenner noe i det hele tatt, bortsett fra store smerter i kroppen. Ofte tenker de at de kun stiller høye krav til seg selv, men i gruppeterapi kan det vise seg at andre mennesker plukker opp på den «høye standarden» og føler at de også må «ta seg litt sammen» i personens nærvær.

Slev om jeg opplever en viss prestasjonsangst i møte med enkelte mennesker, kan det selvfølgelig si mer om meg enn om dem. I terapi tror vi ikke at noen sitter på en bestemt sannhet om andre mennesker, men vi sitter på våre opplevelser, og de deler vi med hverandre. Dersom jeg opplever en person på en bestemt måte, kan det tenkes at flere opplever vedkommende på lignende vis. Siden det er opp mot 8 deltakere i gruppeterapi, er dette noe vi kan undersøke der og da. Poenget med denne typen terapi er å bli mer bevisst oss selv, og hvordan vi påvirker andre. I terapi blir vi ansporet til å tenke litt dypere, se på oss selv utenfra, og vi får innsikt i hvordan andre mennesker har det på innsiden. Kort og godt er gruppeterapi, slik jeg driver det ved DPS Solvang, en øvelse i mentalisering. Det vil si at vi trener på å se oss selv utenfra og andre innenfra.

Mentalisering er en mental kapasitet som til en viss grad kan trenes opp. Mentalisering er forbundet med god psykisk helse, men manglende mentaliseringsevner er forbundet med psyksike vanskeligheter. Mentalisering dreier seg om de faktorene som spiller inn når vi implisitt og eksplisitt fortolker egne og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv. Det handler om forståelse for hva som rører seg av tanker og følelser bak våre egne og andres handlinger. På mentalisering.no står det at «Evnen til å forstå sine egne og andres følelser, tanker og motiver viser seg gjennom solid vitenskapelig empiri å være grunnleggende for så vel hverdagslivets velfungering, samt hverdagens komplikasjoner som misforståelser og konflikter, men især for utvikling av psykopatologi.»

Videoforedrag om gruppeterapi

Det er mye man kan si om gruppeterapi, og dersom du er mer nysgjerrig på hva det dreier seg om, snakker jeg om prinsippene i gruppeterapi i denne videoen. Innslaget er hentet fra en forelesning jeg holdt ved Universitetet i Agder i januar 2017.

Bøker fra WebPsykologen

Evnen til å se seg selv utenfra, og andre mennesker innenfra, er altså forbundet med god psykisk helse. Siden opp mot 95 % av alt som foregår i vårt psykiske liv er ubevisst, er det åpenbart at mye av det som ligger bak våre tanker, følelser og handlinger er skjult for oss. På sett og vis er vi stort sett uvitende om vår egen motivasjon i mange sammenhenger. Å bli bedre kjent med seg selv, handler ofte om å «se innover». Det handler om en bedre oversikt over hvordan vi «forfatter» alle våre opplevelser av oss selv og livet. Virkeligheten er ikke noe vi opplever akkurat slik den er, men noe vi farger med våre holdninger, tankemønstre og tidligere erfaringer. Her kan man gjøre mye for å øke livskvalitet og livsglede, og bøkene til Webpsykologen handler om hvordan vi kan gå frem i denne typen selvutviklingsprosjekter. Bøkene kan anskaffes på linken til venstre. Ved å kjøpe bøkene her fra WebPsykologen, støtter du også dette prosjektet. Det vil si at du støtter WebPsykologens mål om å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig vi artikler og videoforedrag på nett – helt gratis.

 

Vurderer du gruppeterapi?

Dersom du vurderer gruppeterapi, og vil vite ennå mer om denne behandlingsmetoden, har WebPsykologen laget en egen side som handler bare om gruppeterapi. For flere artikler og videoforedrag om gruppeterapi, anbefaler vi deg denne side:

Av Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here