Bryt ut av negative livsmønster

Negative leveregler er langsiktige mønstre. De sitter som regel dypt inni oss, påvirker tanker og følelser, og i likhet med gamle vaner, er de vonde å vende. Her er oppskriften på endring av leveregler.

Oppskrift på endring av leveregler

Negative grunnleggende leveregler er langsiktige mønstre. De sitter som regel dypt inni oss, og i likhet med gamle vaner, er de ofte vonde å vende. Endring krever vilje og mot til å oppleve smerte. Du må konfrontere leveregelen og forstå den. Endring krever også disiplin. Du må systematisk observere og endre atferd hver dag. Endring kan ikke bare være noen nølende forsøk. Det krever konstant trening. Følgende punkter er en trinnvis guide til endring av negative mønster. Etter at du har identifisert ett eller flere negative mønster i ”selvhjelpstesten”, anbefaler vi at du setter deg inn i artiklene og videoene i følgende punkter.

 

Endring av leveregler trinn for trinn

1 – Dette bør du vite om selvutvikling

 

Working metal gears inside businessman head in concrete wall backgroundÅ skape positiv endring i eget liv kan være svært vanskelig, men ikke umulig. I den første artikkelen vi anbefaler, presenterer vi åtte ”need to know” punkter i forhold til personlig vekst og selvutvikling. Følg linken til artikkelen: .

 

 

 

2 – Endring av negative livsmønster

 

Free The MindPunkt nummer to dreier seg om en mer generell innføring i hvordan negative leveregler kan endres. Her anbefaler vi artikkelen Hvordan endre negativt tankegods? – ”Mye av det vi tenker, føler og foretar oss er diktert av ubevisste krefter. Ubevisste negative mønster kan snike seg inn i vårt mentale liv og ødelegge for oss, men slike livsmønster kan endres. Hvordan?

 

 

3 – Forstå deg selv i lyset av din historie

Dette punktet dreier seg om å forsøke å forstå årsaken til at du har utviklet negative livs mønster ved å se på miljøet du har vokst opp i. Som regel er det i barndomsårene vil lærer oss selv å kjenne gjennom vår kontakt med omsorgspersoner. Dersom disse personene eksempelvis ikke har kapasitet til å elske barnet, er det stor sannsynlighet for at heller ikke barnet lærer å like seg selv. Her dannes grobunn for en negativ leveregel som for eksempel kan gi barnet en grunnleggende oppfattelse av at det ikke er verdt å elske. Følgende video kan kanskje gi noen innspill på hvordan ”erfaringer fra barndommen kan påvirke vår psykiske helse”.

 

4 – Snakk til ditt indre barn

SchizofreniNegative livsmønster tærer på selvfølelsen og hemmer vår utvikling. Slike mønster kan være vanskelig å endre uten å gjenoppleve smerten som ligger til grunn for de negative livsperspektivene. I dette punktet skal man ta et oppgjør med ”fortidens smerte”, og det kan være særdeles utfordrende. Her er det store fallgruver, men også muligheter for en slags konsolidering. Gå grundig gjennom artikkelen Snakk til ditt indre barn før du begynner på dette punktet.

 

 

5 – Motbevis dine negative tanker og følelser

Motbevis dine negative tankerForsøk å tenke over hvordan mønsteret virker inn på livet ditt og prøv å argumenter mot mønsteret. Kanskje du kan avvise logikken på et fornuftsmessig nivå? Tenk gjerne gjennom både fordeler og ulemper ved mønsteret. I følgende artikkel får du en grundigere innføring i dette punktet.

Motbevis dine negative tanker – ”Er de destruktive tingene du antar om deg selv en sannhet, eller ble du ”hjernevasket” til å tro det av familie eller jevnaldrende gjennom oppveksten? Før sak mot negativt tankegods og destruktive følelser!

 

 

6 – Lag en ”psykologisk huskelapp”

Psykologiske huskelapperNår du har identifisert eventuelle negative mønster, forstått dybden i mønsteret og hvordan det påvirker ditt liv og deretter forsøkt å motbevise den ”falske” logikken i de negative tankene, anbefaler vi at du lager en liten oppsummering. I dett punktet blir du kjent med et viktig verktøy for den videre prosessen, og artikkelen heter Bruk en ”psykologisk huskelapp” – ”Psykologiske huskelapper minner oss på hvordan ubevisste krefter sørger for at vi stadig gjentar fortidens tabber. Mer bevissthet rundt vårt indre liv, er ofte veien til et rikere liv. Hvordan brukes huskelappene?

 

 

7 – Skriv et brev til den eller de som har skadet deg

Skriv til den som skadet degDet kan være lurt å skrive til foreldre, søsken, lærere, ”venner” eller andre som var med på å forme det uheldige mønsteret. I brevet kan du forsøke å skrive noe om hvordan deres atferd har virket inn på deg og hvilke følelser du har knyttet til dette. Det er ikke nødvendig å sende brevet. Det viktige er å skrive det! Et sviktet barn kan leve i oss som en smertefullt ekko fra fortiden. Ved å gi barnet en stemme gjennom et brev, kan smerten få et uttrykk som siden kan virke forløsende. Dette er tema i artikkelen som vi har kalt Skriv brev til de(n) som har skadet deg – ” Vonde erfaringer fra oppveksten kan gi følelsesmessige skader. I et brev kan man gi det ”skadede barnet” en stemme for å uttrykke sinne og tristhet over det som skjedde. En prosess for å bli ”hel”.

 

8 – Forsøk å utforske mer nøyaktig hvordan mønsteret påvirker livet ditt.

Innsikt omsatt i praksisMan kan forstå seg selv, sine følelser, tanker og handlinger ned til minste detalj, men så lenge man ikke klarer å implementere innsikten i selve livet, har man lite igjen for sin grubling. Derfor er det viktig at man lager en kobling mellom forståelse for egne negative mønster og hvordan de utspiller seg i hverdagen. Det er tema i artikkelen som heter Selv-innsikt må omsettes i praksis.

 

 

9 – Endring i praksis

 

Selvinnsikt i praksisI forlengelse av punkt 8, har vi skrevet ennå en artikkel som tar for seg implementering av selvinnsikt” i praksis. Når man skal forandre seg, må man ha en helt konket plan, noe som er tema i artikkelen som heter Slik brukes selvinnsikt i praksis: ”Ubevisste negative livsmønster sørger for at vi gjentar fortidens tabber. Selvutvikling handler om innsikt i egne livsmønster, og deretter om å legge en konkret plan for endring. Hvordan?

 

Dersom du føler sterkt sinne eller hat mot foreldre, søsken eller andre er det nok lurt å tillate seg å kjenne på dette. Kanskje baner det vei for en følelsesmessig forsoning senere. Dog er det ikke alltid at dette er nødvendig.

Husk!

Opplevelsesmønster kan sitte godt fast i personligheten, og det kan være vanskelig å endre. Endring krever mot til å møte smertefulle og ubehagelige følelser. Du må forsøke å møte mønstrene ansikt til ansikt og forstå dem. Du må arbeide med å endre mønsteret, øv deg på dette. Tre ut av fengselet.

(Bearbeidet fra Young og Klosko)

 

Kilder

Young Jeffrey E. & Klosko Janet S. (1995). How to break free from negative life patterns and feel good again. USA: Penguin Putnam, Inc. (Anbefales!)

Young, Jeffrey, Klosko, Janet S. & Weishaar, Marjorie (2003) Schema Therapy. Guilford Publications.

 

Av Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

  1. Nok en gang en flott artikkel her på webpsykologen. Fint å få det steg for steg hvordan man kan gå frem for å jobbe med seg selv, veldig nyttig. Jeg likte det som ble sagt at dersom man føler sterkt sinne eller hat mot foreldre etc så er det lurt å kjenne på det, at man kan tillate seg det, samt dette med forsoning senere. Jeg opplever at jeg har nærmest dårlig samvittighet for at jeg fortsatt i perioder er sint på mine foreldre for alt som har vært og fortsatt er. Jeg tenker ofte at det beste for meg er å komme meg videre, ikke bli bitter eller være sint, men til tross for iherdig jobbing med seg selv, tror jeg mange opplever som meg, at det ikke alltid er så lett. Så kanskje man bare skal gi slipp og akseptere å være sint i perioder. Det høres egentlig litt befriende ut 🙂

  2. Når jeg prøver å bli mer bevisst på tanker, følelser og ønsker (både nå, og som barn) sliter jeg med å komme over en liten kneik. Jeg tenker ubevisst at det ikke spiller noen rolle, og at øvelsen derfor er meningsløs. Men slik er det ikke! Jeg har også rett til egne meninger, og mine følelser er like viktige som andres. Det er bare så vanskelig å tro på. Noen tips?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here