Ep 1 – Skam er løgnen noen har fortalt deg om deg selv

Skam er frykten for andres kritikk, fordømmelse og frykten for å bli avvist av flokken. Det er menneskelig å føle skam, men det kan også være veldig skadelig.

Denne episoden kan du høre på SinnSyn Premium

I denne episoden skal det handle om å være modig. Og hva vil det egentlig si å være modig? Det kan sikkert forstås på mange måter, men jeg vil basere med på en kjent amerikansk professor som heter Brené Brown. I følge henne er man modig når man våger å være sårbar. For å våge å være sårbare, må de fleste av oss først forsere en del skam. Skam fungerer nemlig som en slags bremsekloss på ale våre ambisjoner, følelser og aspirasjoner. Skam er i følge Brown en slags svulst på menneskets psyke, og selv om denne følelsen kan være viktig, mener hun at mange har for mye skam. For å forstå hva det vil si å være sårbar, må vi altså forstå skammens psykologi.

Hvordan fungerer skam? Skam er frykten for andres kritikk, misbilligelse og fordømmelse, og ikke minst frykten for å bli avvist av flokken. Det er veldig menneskelig å føle skam, men det kan også være veldig skadelig. Skam kan altså fungere som en bremsekloss på våre ambisjoner. På grunn av frykten for andres kritiske blikk, våger vi ikke å vise oss for den vi er, ta sjanger, uttrykke våre meninger og følelser eller presentere nye ideer. Frykten for å bli latterliggjort eller avvist, er så stor at vi ikke tar noen sjanser. Det fører til stillstand, apati og en slags undertrykt livsførsel under skammens tunge last.

I følge Brown lever vi i en kultur som fostrer stadig mer skam, og det er en skremmende utvikling. For å unngå at vi ikke lammes av denne destruktive følelsen, er det viktig å vite mer om hvordan kulturer forsterker følelsen av skam. Først og fremst er det gjennom en mentalitet som forteller oss at alt kan bli bedre, underforstått at det vi er, eller det vi har, aldri er godt nok, noe som installerer en følelse av tilkortkommenhet som er en av flere ingredienser i skam. Dette skal vi utforske ytterligere senere i denne episoden.

Jeg vil også lufte et annet spørsmål i dagens episode: Hva er sårbarhet? Og hvorfor mener Brené Brown at sårbarhet er kuren mot skam?

Kort sagt er argumentet som følger: Sårbarhet er en forutsetning for å våge å føle eller uttrykke følelsene våre. Sårbarhet er ikke en svakhet, men et tegn på mot til å stå frem som den vi er, og ikke den vi mener vi burde vært, eller tror at andre synes vi bør være. Vi er nødt til å omfavne vår egen sårbarhet for å bli den vi er, fullt og helt, og det er en forutsetning for å skape gode relasjoner og bebo en integritet som gagner både oss selv og andre.

Brown påpeker at skam er noe vi forsøker å skjule, ettersom skam per definisjon er frykten for å bli sett, være åpen og vise vårt sanne «jeg». Likevel er kuren mot skam å gjøre det motsatte av det skammen vil, nemlig uttrykke den og gjøre den synlig. For å klare det, må vi våge å være sårbare, og derfor er sårbarhet veien til et liv med mindre skam.

Hvis vi klarer å være fornøyde med det vi har og den vi er – salvaksept – vil behovet for å skjule seg eller fremstå med en sosial fasade avta, og vi vil våge å vise oss mer åpne og sårbare.

Dette er ikke så lett dersom vi befinner oss i en atmosfære av skam, konkurranse, misunnelse og tilkortkommenhet, enten det er på hjemmebane, på skolen eller på jobb. Dersom vi selv klarer å gå frem med et godt eksempel, være modige og vise oss sårbare, gir vi andre anledning til å gjøre det samme. Det kan være den beste medisin du kan skjenke et jobbfellesskap, familien, klassen eller en vennegjeng.

Dette var de store linjene i dagens episode om hvordan de modigste av oss omfavner sin egen sårbarhet og bruker den som et viktig psykologisk verktøy i kampen mot skam.

Brené Brown

Brené Browns banebrytende bestselger handler altså om hvordan det å våge å være modig endrer livet vårt for alltid. Mot til å være oss selv, til å stå fram slik vi er, med sårbarhet og skavanker, til å tro på at vi er gode nok som vi er, til å tre inn i nye og usikre situasjoner. Når vi våger å leve helt og fullt, slippe kontrollen og strevet etter det perfekte, vil vi føle mer empati, tilhørighet og kjærlighet. Vi kommer vi til å endre oss når det gjelder måten vi lever, elsker og omgås familie, venner og kolleger på. Vi kommer til å være foreldre, kolleger og ledere på en annen måte. Vi befrir oss fra skam og blir gladere, helere og lykkeligere. Boka er basert på 12 års forskning på sårbarhet og et ønske om å se hva som gjør oss motstandsdyktige mot skam. Brené Brown har et av de mest sette foredrag på TED.com. Foredraget er oversatt til 45 språk, også norsk, og er foreløpig sett av over 14 millioner mennesker.

For å leve et liv uten å kveles under tyngden av skam og usikkerhet, må vi med andre ord tilstrebe en ubetinget anerkjennelse og aksept av oss selv. Vi må hvile på vår iboende verdi som menneske i møte med venner, familie og kollegaer. Hvis vi klare det, betyr det at vi våger å være sårbare fordi vår egenverdi ikke baserer seg på hvorvidt vi gjør en feil eller blir avvist. Selv om vi går på en smell, blir glemt eller driter oss ut, tåler vi slike situasjoner fordi livets oppturer og nedturer ikke er direkte koblet til vår selvfølelse. Ved å omfavne vår egen sårbarhet, våge å være til stede, engasjere oss, prøve og feile, si vår mening og uttrykke våre følelser, kan vi etablere et dypere og mer solid forhold til andre mennesker. Dersom vi våger å være mer oppriktige og åpne i møte med andre, vil det få positive konsekvenser for folkene vi omgir oss med. Det gjelder på jobb, på skole og hjemme.

Referanser

Brenè Brown (2018): «On courage» Hentet fra YouTube 2. juli 2021: https://www.youtube.com/watch?v=PVynHlI1fac

Julie Lunde Lillesæter og Julia Dahr (2018) Bygdehomo. Dokumentar produsert av Siffer Media AS

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here