Ep 13 – Knute på tråden

Noen ganger skjer det noe mellom mennesker som skaper avstand og uvennskap. For å løse konflikten, må vi først og fremst forstå problemet.

Hør denne episoden på SinnSyn Premium

Du har sikkert møtt mennesker som legger skylden på andre, holder folk nede ved hjelp av hersketeknikker, eller er sosialt omgjengelige på jobben, men oppfører seg aggressivt på hjemmebane. Noen mennesker må ha det ekstremt ryddig rundt seg, andre er opphengt i tvangshandlinger, og noen er humoristiske uansett hvor alvorlig en situasjon fortoner seg.

Psyken har et immunforsvar som håndterer følelser. Mennesket har en rekke forskjellige forsvarsmekanismer som kobles inn etter behov. I pressede situasjoner henfaller vi til et mer primitivt forsvar for å takle de følelsesmessige belastningene. Mannen som får kjeft av sjefen på jobb, våger ikke å uttrykke sin skuffelse og misnøye med sjefens oppførsel fordi han er redd for å miste jobben. Han holder sine ubehagelige følelser skjult og kollegene opplever ham som en blid og jovial arbeidskamerat. Under overflaten er han såret og dypt krenket. Han føler seg verdiløs og udugelig, men disse følelsene finner ikke sitt utløp fordi han er redd for konflikter og ubehagelige scener på kontoret. Da han kommer hjem til sin kone, hvor han føler seg tryggere, iscenesetter han en krangel om en filleting, og på den måten får han uttrykt sitt sinne, og til sist er det kona som sitter tilbake med en følelse av å være verdiløs og lite verdsatt. Dette er et litt stereotypt eksempel på en såkalt primitiv forsvarsmekanisme hvor mannen i eksempelet på sett og vis ”overfører” sin egen følelse av verdiløshet til den som står ham nærmest. Forsvarsmekanismen kalles for «forskyvning» fordi vi  ikke uttrykker følelser direkte der det hører hjemme, men tar ut følelsen ovenfor en person hvor vi føler oss tryggere.

I dagens episode skal jeg se på ulike mellommenneskelige dynamikker som skaper knute på tråden mellom mennesker. Det er nesten like vanskelig å generalisere om relasjons-problemer som å finne ut hvordan de skal løses. Noen situasjoner kan høres like ut eller ha visse elementer til felles, men når det kommer ned til detaljene, har hvert vennskap og hver relasjon en litt annen kvalitet som følge av en unik blanding av personligheter, omstendigheter og historie. Likevel kan kunnskap om psykologien i mellommenneskelige bånd hjelpe oss å oppdage hva som skjer i relasjoner som «lugger» litt mer enn vi er komfortable med, og når vi skjønner det, er det i alle fall litt lettere å unngå at en relasjon tapper deg for energi. Velkommen til en ny premium episode av SinnSyn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here