Ep 20 – Angst, uro og noia!

Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unngåelsesatferd – at man aktivt unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten. Denne atferden er en sentral årsak til at angsten opprettholdes, og kan være det største problemet for personer med angst i det daglige.

fear word on magnifying glass and human brain on white background

Hør denne episoden på SinnSyn Premium

Det er mange måter å forstå angst på. Blant annet lærer vi som barn å forstå oss selv og verdens via foreldrenes reaksjoner, og dersom vi vokser opp med engstelige mennesker, kan vi risikere å se verden på en tilsvarende måte.

Erfaringer med separasjon, uro og utrygghet i barndommen kan stimulere panikk-systemene i hjernen, og dersom de overstimuleres, kan vi ta med oss en tendens til å reagere med panikk og angst inn i voksen alder.

Det som skjer med oss i barndommen kan altså få en slags følelsesmessig betydning også senere i livet. Angst kan i noen tilfeller være et ekko fra noe som har skjedd for lenge siden, men som likevel dukker opp igjen og igjen som en ubehagelig fryktrespons.

Kanskje kan vi også forstå angst som en type avhengighet, altså en strategi vi henfaller til for å unngå ubehag. Hvis det dukker opp en ubehagelig følelse, kan det virke forløsende å håndtere følelsen ved å bekymre seg. Vi begynner å gruble og tror at dette avhjelper angsten, men egentlig er det en praksis som forsterker angst. Akkurat som mye alkohol kan dempe sosial angst, men gir oss tilsvarende mer angst på lengre sikt, fungerer grubling som en nærmest automatisk atferd som dukker opp for å lindre en følelse umiddelbart, mens strategien egentlig ødelegger for oss på lengre sikt.

Da er jeg klar for en time med et dypdykk i angstens vesen, og jeg håper at du vil være med. Velkommen til en ny premium-episode av SinnSyn, men før jeg beveger meg inn i angsten, vil jeg kort komme med en oppfølgingskommentar til forrige episode her på premium. Det dreier seg om hvordan vi forholder oss til personlighetstester. 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here