Ep 21 – Bør du elske deg selv eller andre høyest?

En person med denne personlighetstypen fremstår derfor gjerne som selvtilstrekkelig og med lite behov for andre, annet enn som «beundrende speil»

Hør denne episoden på SinnSyn Premium

Narsissisten har stort behov for oppmerksomhet, overdreven oppfatning av sin egen betydning, er arrogant, utnytter andre og viser manglende empati. Det er i alle fall slik vi pleier å tenke om narsissistiske personer. I dagligtale er det fortrinnsvis et negativt begrep, og de fleste vil helst unngå å havne i kategorien av narsissistiske personlighetstyper. I dagens episode skal jeg dykke ned i narsissisme og basere meg på boken til  Craig Malkin fra 2015 som heter Rethinking Narcissism. Den gir noen interessante perspektiver på det vi vanligvis forstår som arroganse eller forfengelighet. Boken plasserer narsissisme både historisk og kulturelt, og forklarer spekteret av narsissisme og dets forskjellige former. Boken gir også nyttige strategier for å gjenkjenne og håndtere narsissistene du kanskje kjenner. Å være overdrevet selvopptatt er selvfølgelig ikke en modus hvor man skaper den beste kontakten med andre mennesker og lever et optimalt sosialt og sivilisert liv, men å mangle tro på seg selv, og i verste fall ikke like eller «elske» seg selv over hodet, er også en uhyre vanskelig posisjon. Dermed er det nok best å elske seg selv sånne pass.

Som sagt tenker vi stort sett på narsissisme som et negativt begrep, men mangel på narsissisme er også problematisk. Det kjedelige og vanligste svaret på de fleste psykologiske spørsmål er altså at en god balanse trolig borger for det beste livet. Men når man lever med sterke narsissistiske trekk og tendenser, kvalifiserer man for diagnosen narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Dette er ikke en diagnose man opererer med i Norge, men karakteristikkene ligner det vi kaller dyssosial personlighetsforstyrrelse, og man antar at rundt 0,6 % av den norske befolkningen befinner seg i dette spekteret, altså alvorlig selvopptatt på et nivå som begrenser tematisk evne og sosial fungering. I følge den amerikanske diagnosemanualen kjennetegnes et patologisk narsissist av følgende aspekter:

  • har en overdreven oppfatning av egen betydning (grandiositet)
  • er opptatt av fantasier om ubegrenset suksess og makt
  • oppfatter seg selv som «spesiell» og enestående, og derfor helst bør omgås andre spesielle mennesker med høy sosial status
  • krever overdreven beundring
  • mener å ha spesielle rettigheter
  • utnytter andre for egne behov
  • mangler empati
  • er opptatt av misunnelse
  • er arrogant

Mange med narsissistisk personlighetsforstyrrelse har en sjarm. Hvis denne er koblet sammen med en viss intelligens, sosiale ferdigheter og utadvendthet, kan det medføre at omgivelsene undervurderer hvor alvorlig personlighetsforstyrrelsen er.

Bak fasaden vil personen ofte være svært sårbar og lett føle skam som han eller hun har vanskeligheter med å vedstå seg. Det er koblet til en sterk uvilje mot å føle seg liten og hjelpeløs. I fagterminologien uttrykkes dette gjerne med at separasjonsangsten er «spaltet av». En person med denne personlighetstypen fremstår derfor gjerne som selvtilstrekkelig og med lite behov for andre, annet enn som «beundrende speil». Det følger da også med en redusert evne til å forstå og anerkjenne andres følelser og behov.

Det var det jeg ville si innledningsvis knyttet til narsissisme, og deler av dette stammer fra en artikkel av Ulrik Malt og Sigmund Karterud som er blant de ledende fagfolkene på personlighetsforstyrrelser her i Norge. Velkommen til en ny selvopptatt premium-episode av SinnSyn for premium-lyttere. Takk for at du hører på SinnSyn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here