Ep 28 – Motivasjonens psykologi

Hvordan kommer man til en sunn motivasjon som tar oss gjennom livet på en engasjert måte? Hva er mekanismene bak manglende motivasjon?

Hør denne episoden på SinnSyn Premium

Hva motiverer oss mennesker? Hvorfor står vi opp om morgenen, investerer i jobb, trener på fritiden og samler på frimerker? Ofte tenker jeg på motivasjon og livskraft som delvis parallelle fenomener, men hvordan kommer man til en sunn motivasjon som tar oss gjennom livet på en energisk og engasjert måte? Det er et stort spørsmål, og psykologien har en rekke ulike svar på dette spørsmålet. I dagens episode skal jeg innom flere ulike perspektiver.

Freud antok at all menneskelig motivasjon kan føres tilbake til to grunnleggende drifter: livsdriften (herunder seksualitet) og dødsdriften (herunder aggresjon og destruktivitet). Driftene har etter hans mening en begrenset mengde energi til rådighet, men kan ellers forvandles, bindes til ulike objekter, tøyles, sublimeres, eller komme til uttrykk gjennom ulike nevrotiske symptomer. Mangel på motivasjon kan kanskje forstås som en type blokkade av disse driftene, og i følge Freud legger kulturen og det siviliserte samfunn såpass mange begrensninger på oss at vi til slutt vil oppleve en slags forstoppelse i vårt driftsliv, noe som i verste fall ender opp i en ørkesløs tilværelse uten vitalitet eller motivasjon til noe som helst, altså en posisjon vi gjerne assosierer med depresjon.

Andre teoretikere skiller mellom indre og ytre motivasjon, og her påstår man at vi henledes til å motiveres stadig mer utenfra via målinger og telling av alt fra skritt, venner og antall repetisjoner i en treningsøkt. Når vi hele tiden måler og teller, forflytter vi motivasjonen fra oss selv til ytre forhold, noe som på sikt blir utmattende og mindre motiverende.

Alt dette og mye mer skal jeg innom i dagens eksklusive episode av SinnSyn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here