Ep 29 – Personlighetspsykologi

Målet med å beskrive personligheter, er ikke å sette folk i bås, men å anspore til selvrefleksjon. Vi har alle noen mønstre som ikke tjener oss.

Hør denne episoden på SinnSyn Premium

På Wikipedia står det at personlighet kan forklares som en persons individuelle, psykologiske særpreg og karakteristiske åndelige og moralske egenskaper. Det er på mange måter essensen av oss selv vi kaller personlighet. Spørsmålet er hvilke faktorer som er med på å danne vår personlighet. Hvordan ble vi den vi er i dag? Dette er et utviklingspsykologisk spørsmål, og i denne episoden skal jeg gjøre et dypdykk i utviklingen av menneskets personlighet ved hjelp av teoriene til personlighetspsykologen Dan McAdams. Vi sakl se på sentrale trekk i menneskets utvikling, og hvordan ulike erfaringer og oppvekstvilkår er med på å forme vår personlighet.

Jeg skal også snakke litt om hva personligheten består av, og hva som er forholdet mellom personlighet og identitet. Det er også en psykiatrisk diagnose som beskriver en personlighetsforstyrrelse, og hva er egentlig det for et fenomen? Kort sagt er det i de tilfellene hvor mennesket reagerer på en litt rigid og stereotyp måte i de fleste situasjoner, altså mangler en slags mellommenneskelig og mental fleksibilitet, at man kan begynne å snakke om en personlighetsforstyrrelse. Eksempelvis de som alltid er skeptisk til nye mennesker, eller alltid lar andre ta avgjørelser, bare tar hensyn til egne perspektiver eller finner seg i hva som helst for å ikke bli forlatt, kan representere mønstre som kvalifiserer for en personlighetsdiagnose i følge diagnosemanualen, ICD-11.

Sannsynligvis er det imidlertid viktigere å forstå sine reaksjoner, og hvordan enkelte aspekter ved våre mentale mønster gjentar seg som et ekko fra fortiden, fremfor å få en diagnose. En vesentlig del av personligheten vår er de automatiske reaksjonsmønstrene som aktiveres i møte med livets utfordringer. Dersom disse mønstrene ofte er dårlig tilpasset og rigide, kan vi endre dem ved å være mer bevisst måten vi tenker, føler og handler på.

Målet med å beskrive personligheter, er ikke å sette folk i bås, men å anspore til selvrefleksjon. De fleste av oss har mønster som gjentar seg i livet vårt. Noen reaksjonsmønstre er veltilpasset og gode, men de mønstrene som hindrer oss i å leve best mulig, bør vi vie litt mer oppmerksomhet. Dersom vi kan se dem, gi dem et språk og forstå dem i forhold til våre tidligere erfaringer, er det som regel første skritt på veien for å skape positive endringer i eget liv. Det er også målet med denne podcasten, og velkommen til en ny episode hvor vi altså skal lodde dybden i den menneskelige personlighet.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here