Ep 35 – Skilsmisse og alle konsekvensene

Hør denne episoden på SinnSyn Premium

En skilsmisse er ikke en enkelthendelse. Den går ikke over. Den vil alltid prege de berørtes liv.

Den største relasjonelle utfordringen for skilsmissebarn er hvordan de selv skal få til livslang kjærlighet. Det gikk igjen i alle samtalene med voksne informanter. Disse barna har sett på nært hold hvordan et forhold som var tenkt å vare, gikk i stykker. Da blir det nærliggende å se på hvordan de forholder seg til kjærlighet i sitt eget liv.

I boken som heter «Skilsmissebarna – Historiene som ikke ble fortalt» har Sanna Sarromaa intervjuet en rekke mennesker som har opplevd skilsmisse på nært hold, og ikke minst hvordan dette har preget dem i eget kjærlighetsliv. Dagens episode skal se på skilsmissens psykologi og jeg baserer med noe på boken til Sarromaa.

Sarromaa er opptatt av at man ikke skal underdrive eller overse konsekvensene en skilsmisse har for barn. Samtidig kan konsekvensene for barna bli tilsvarende store dersom foreldre lever i kronisk konflikt uten å gjøre noe med situasjonen.

Velkommen til en ny premium episode av SinnSyn som altså skal handle om ulike aspekter ved skilsmisse og samlivsbrudd.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here