Ep 5 – Fanget av manipulasjon

Noen mennesker er så redd for å bli forlatt at de bruker desperate metoder for å fange folk i et relasjonelt nett. Det kalles følelsesmessig utpressing.

Du kan høre denne episoden på SinnSyn Premium

Personer som opererer på et «psykologisk underskudd», og føler seg mindre verdt og utilstrekkelige, basert på erfaringer fra barndom og en vedvarende frykt for å bli forlatt, kan bli så redde for ensomhet og avvisning at de binder andre mennesker til seg ved hjelp av følelsesmessig manipulasjon.

Dagens episode bygger på boken til psykoterapeuten Susan Forward, «Emotional Blackmail». Den beskriver hvordan vi mennesker kan fanges i en tåke av frykt, forpliktelser og skyldfølelse. Det kan plutselig bli vanskelig å si nei eller sette grenser, og vi opplever oss skyldige selv om denne følelsen egentlig ikke er berettiget. Kanskje føler vi et overdrevent ansvar for den andres ve og vel eller liv, og vi går på kompromiss med egne behov og egen integritet for å tilfredsstille den andre.

Dette er noe som oftest oppstår i nære relasjoner som parforhold, ekteskap, nære vennskap og mellom familiemedlemmer. Vi blir på en finurlig måte presset til å gi etter for den andres krav, og befinner oss i et psykologisk komplisert minefelt tutet på det vi i dags skal omtale som følelsesmessig utpressing.

“Hvis du virkelig elsket meg …”

“Tross alt jeg har gjort for deg …”

“Hvordan kan du være så egoistisk …”

Dette er setninger som kan gi grunn til mistanke om et grad av følelsesmessig utpressing. Det representerer en kraftig form for manipulasjon der mennesker vi står nær truer med å straffe oss for ikke å gjøre det de vil. Følelsesmessige utpressere vet hvor mye vi verdsetter forholdet vårt til dem. De kjenner våre sårbarheter og våre dypeste hemmeligheter. De er våre mødre, våre partnere, våre sjefer og kolleger, våre venner og våre elskere. Og uansett hvor mye de bryr seg om oss, bruker de denne intime kunnskapen til å gi seg selv den kontrollen de ønsker over offeret. Det dreier seg sjelden om direkte trusler, men snarere en form for skyldfordeling hvor man klarer å gi offeret en følelse av ansvar og sterk skyldfølelse hvis ikke de går med på utpresserens krav og premisser. Dersom man gir etter for denne typen press, tror man kanskje at det vil gå over, men som regel bekrefter det bare at strategien fungerer, og ved neste uoverensstemmelse vi taktikken gjenta seg.

Susan Forward forklarer oss den kompliserte dynamikken i et forhold skadet av manipulasjon, og gir oss ganske gode verktøy for å unngå å bli manipulert, og ikke minst unngå at vi selv presser andre på denne måte. Følelsesmessig manipulasjon er sjelden noe folk driver med som en bevisst strategi, men snarere noe som mer eller mindre ubevisst dukker opp driftet av mindreverdighetskomplekser og frykt for å bli forlatt. For å dempe frykten, fanger vi andre som følelsesmessige gisler, og dermed har vi kontroll på situasjonen, men vi har den samme typen kontroll som en diktator, og det er aldri et godt utgangspunkt for en sunn, gjensidig og kjærlig relasjon, snarere tvert imot. Velkommen til en ny eksklusiv episode av SinnSyn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here