Ep 8 – Et lykkelig liv

Lykke er et komplekst fenomen, men noe av kunsten handler om å la hver situasjon være som den er i stedet for slik du syns den burde være.

Hør denne episoden på SinnSyn Premium

Finnes det en nøkkel til lykke? Eller står døra alltid åpen? Lykke er et fenomen som glipper hvis vi jakter på det, og noen ganger oppstår det uten at vi legger merke til det. Jeg skal tilbake til spørsmålet om lykke i denne premium episoden av SinnSyn.

Mens noen mennesker har en tendens til å være naturlig lykkeligere enn andre, er det sannsynligvis grep vi kan ta for å stimulere følelse av lykke og kultivere et meningsfullt liv.

Det er særlig viktig å følge mål som ikke er diktert av andre eller ytre krav, men mål som stammer fra en indre og iboende motivasjon. Vi opplever mening når vi vokser og utvikler oss som menneske, men hvis utviklingen hele tiden baserer seg på en sammenligning med andre, blir det ofte mer slitsomt enn meningsfullt. Hvis vi klarer å etablere et engasjement som kommer innenfra, vil det som regel gi langt bedre avkastning enn forfølgelse av ytre mål som å tjene mer penger, oppnå høyere status og flere fordeler i livets bokholderi.

Det er mange studier som antyder at mennesker som fokuserer mye på å tjene penger og anskaffe seg nye ting, lett mister oversikten og evnen til å nyte det de har eller det de gjør. Dette er sannsynligvis den vanligste livsfellen vi mennesker går i, og istedenfor å akkumulere stadig flere ting og tilkjempe oss lønn og andre fordeler, er det beste tipset for et godt liv å praktisere takknemlighet for det vi har og sette pris på prosessen og veien til målet (som er selve livet) istedenfor å være på stadig jakt mot noe nytt.

Evnen til å investere mening i det vi gjør, og ikke bare gjøre det fordi vi må eller fordi det lønner seg økonomisk eller sosialt, er sannsynligvis blant triksene til det lykkeligste av oss. Det betyr ikke at vi kan leve et liv uten å forholde oss til plikter vi strengt talt ikke er spesielt interesserte i, men det betyr at vi også må ha aktiviteter og gjøremål som kommer fra et eget engasjement. Det er altså blant de viktigste kjennetegnene på et lykkelig menneske.

Holdningene våre, og måten vi tenker på, er også en ganske avgjørende faktor i litteraturen som omhandler «det gode liv» eller det å være lykkelig.

Når du sitter fast i et pessimistisk livssyn eller opplever at alt fortoner seg lite lystbetont og negativitet, er dert visstnok en mulighet for å reformulere egne tanker og perspektiver. I alle fall hvis vi skal tro på den positive psykologien.

Folk har en naturlig dragning mot negativitet, eller en tendens til å fokusere på det som er bekymringsfullt fremfor det som er gledelig. Det har vi med oss fra evolusjonens side, og det skal sørge for at vi ikke overser farer. Når vi lever i en verden med mindre farer, vil dragningen mot det negative sørge for en forringet livskvalitet, og for mange arv oss som lever i trygge deler av verden, er ikke en kronisk alarmerende beredskap nødvendig for å overleve. Likevel går mange rundt å monitorerer for mulige farer, har litt høye skuldre og møter nye situasjoner og mennesker bak en mur av mistillit. Dette kan selvfølgelig ha innvirkning på alt fra hvordan du tar beslutninger til hvordan du danner deg inntrykk av andre mennesker. En fokus på mulige farer og andres potensielt sett skumle hensikter, vil selvfølgelig farge alle dine opplevelser. Å diskontere det positive – en kognitiv forvrengning der folk fokuserer på det negative og ignorerer det positive – kan rett og slett forpeste livet og sørge for at ethvert tilløp til lykke blir kvalt ved fødselen.

Å omdefinere disse negative oppfatningene handler ikke om å ignorere alt som er vondt, vanskelig og negativt. I stedet betyr det å prøve å ta et mer balansert, realistisk blikk på tilværelsen. Poenget er å legge merke til mønstre i egen tankegangen og deretter utfordre tanker som kun genererer unødvendig alarmberedskap.

Et annet aspekt ved lykke, som jeg vender tilbake til senere i episoden, handler om vår tendens til å sammenligne oss med andre. Hvis vi bare ville være lykkelige, ville det ikke være vanskelig å finne lykken. Men vi vil være lykkeligere enn andre, og det er nettopp det som er del av problemet. Det viser seg at folk som bor i ganske trange eneboliger er ganske tilfredse med egen bolig dersom nabolaget består av enda mindre hus. Hvis du flytter disse menneskene inn i romsligere boliger, men samtidig inn i et nabolag som består av større villaer, vil de rapportere mindre grad av tilfredshet. De har altså fått et større sted å bo, men siden naboene nå bor romsligere enn dem, vil opplevelsen være dårligere enn den var i en trang enebolig omgitt av enda trangere leiligheter. Hvis man får en bonus på jobb på 10.000 kroner, kan man bli svært glad og entuasiastisk. Plutselig kan man kjøpe flere julegaver enn man hadde regnet med, og høytiden blir med ett litt lettere. Altså en ting som kan gi mange mennesker et lite løft i hverdagen, men hvis de oppdager at kollegaen har fått 20.000 kroner i bonus, forsvinner dette løftet og forvandles til irritasjon og kanskje bitterhet isteden.

I dagens premium episode av SinnSyn skal vi altså tilbake til konseptet «lykke» Hva er lykke? Hvordan blir man lykkelig? Er lykke noe som kommer i små blaff, eller en en slags underliggende fornemmelse som forholder seg relativt stabil på tvers av livets opp- og nedturer. Her er det mange spørsmål, og kanskje finner vi enkelte svar i løpet av den neste timen. 

Det kan også virke som om graden av lykke er delvis medfødt. Noen mennesker ser ut til å ha en naturlig høyere «bunnlinje» for lykke. En stor studie av mer enn 2000 tvillinger antydet at rundt 50% av den totale livstilfredsheten skyldtes genetikk, 10% eksterne hendelser og 40% var betinget av hva man gjorde i livet, måten man tenkte på og valgene man tok.

Så selv om du kanskje ikke kan kontrollere hva ditt «grunn-nivå» av lykke er, er det ting du kan gjøre for å gjøre livet ditt lykkeligere og mer tilfredsstillende. Lykke er unektelig ett finurlig fenomen, og noe de fleste vil ha i mest mulig grad i eget liv. Velkommen til et dypdykk i lykkens psykologi her på SinnSyn for premium-lyttere.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here