Livsmønstrene som forstyrrer livet

Noen tiltrekkes mennesker som ikke bryr seg. Noen gir mer enn de får. Noen er alltid bekymret og noen blir aldri fornøyd. Noen tåler ikke avvisning og føler seg avhengig av andre. Hvordan blir vi slik, og kan det endres?

Young og Klosko har utarbeidet en teori om negative grunnleggende leveregler. Ved hjelp av eksempler fra hverdagen og pasientfortellinger, viser de oss hvordan våre erfaringer og relasjoner fra oppveksten avleires i vårt “psykologiske operativsystem” og styrer måten vi tenker, føler og handler på senere i livet. Det siviliserte mennesket er et sosialt produkt, og vi kan ikke unngå å påvirkes av det vi opplever. Problemet oppstår i det vanskelige eller vonde erfaringer fra tidligere begynner å styre livet vårt uten at vi selv ser de negative kreftene som er på spill. De fleste er ikke bevisst all den påvirkningen som er med på å styre og forme vår oppførsel, våre opplevelser, tenkemåter og reaksjoner. Noen ganger er det slik at vi mer eller mindre ubevisst styres i retninger som er uheldig for oss. Noen ganger er det slik at negative grunnleggende leveregler påvirker oss på en måte som hindrer oss i å leve tilfreds eller nå våre mål. I denne artikkelen presenterer vi en video hvor psykolog Sondre Risholm Liverød snakker om Hege og hvordan vonde erfaringer fra barndommen kom til å prege hele hennes voksne liv.

 

Eksempler på negative leveregler

Negative leveregler er noe man sjelden er bevisst, men man kan kjenne dem igjen som gjentagende mønster i livet. Noen har en lei tendens til å trekkes inn i forhold til mennesker som ikke bryr seg. Noen opplever at de hele tiden møter mennesker som ikke forstår seg på dem. Noen lever med en følelse av at de er mislykkede, og andre har en stilltiende følelse av å være mindre verdt enn andre. Noen føler at de mangler nære og fortrolige bånd til andre mennesker. Noen setter andres behov høyere enn sine egne, og får sjelden tilfredsstilt sine egne behov. Noen er også så opptatt av å gjøre andre til lags at de helt har glemt egne behov og følelser. Hvis man spør etter deres ønsker og meninger, blir de usikre og svar skyldig. På denne måten kan man miste seg selv og bli fremmed i forhold til eget liv og egne livsprosjekter. Det finnes også en rekke mennesker som bekymrer seg alt for mye. De frykter at noe grusomt kommer til å skje, og en lett forkjølelse kan utvikle seg til mistanker om alvorlig sykdom (hypokondri eller helseangst).  Det finnes også en stor gruppe mennesker som aldri blir tilfreds med seg selv, uansett hvor mye aksept og berømmelse de høster fra sine omgivelser. De streber uhorvelig mye, presterer i toppsjiktet, men er fremdeles dypt ulykkelige.

 

Psykoterapi eller psykofarmakaDersom du kjenner deg igjen i noe av dette, kan de hende at du på en eller annen måte hemmes av en negativ leveregel. For å komme seg ut av levereglenes «klamme klør», må man i første rekke identifisere sine negative livsmønster. Her på WebPsykologen har vi laget et verktøy hvor du kan ta «en test» som hjelper deg å kartlegge eventuelle negative leveregler. Testen Har vi kalt «Personlighetstest & selvhjelp».

 

Hvordan gjenkjenner man negative leveregler? Hvor kommer de fra? Og hvordan kan vi endre dem?

 

Avvisningens psykologi

I videoen under bruker jeg Hege som eksempel for å illustrere hvordan negative leveregler kan legge beslag på vårt liv.

 

 

Avvisning & avhengighet

Avvisning og ensomhetI videoen ser vi hvordan Hege sliter med en leveregel som kalles avvisning. Hun sliter med en sterk følelse av at de hun elsker kommer til å forlate henne. Hun er redd for å ende opp som isolert og ensom. På grunn av denne oppfatningen har Hege en tendens til å klamre seg alt for hardt til sine nærmeste.avvisning panikk Det hun frykter mest av alt er å bli forlatt, og dessverre er det slik at hennes klamrende oppførsel sørger for at nettopp det skjer. I tillegg sliter Hege med en følelse av avhengighet. På grunn av oppveksten har hun ikke klart å etablere en grunnleggende trygghet i forhold til seg selv og sine evner. Hun har en følelse av å være «et barn i en voksenverden». Hun søker mot sterke personer og opplever at hun ikke klarer seg på egenhånd. På denne måten risikerer Hege å gjøre seg avhengig av andre mennesker, noe som forsterker hennes følelse av å være inkompetent og dårligere enn andre.

 

Foredrag-med-webpsykologen3

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here