10 vanlige former for avhengighet

Alkohol, tobakk, narkotika, gambling, shopping, sex, mat, videospill, internett og jobb er de 10 vanligste formene for avhengighet. Hva kjennetegner disse formene for avhengighet?

Mennesket har mange uvaner, og noen av dem utvikler seg til personlige og sosiale problemer. Tradisjonelt sett snakker vi om avhengighet i forhold til alkohol- og narkotikamisbruk, men det finnes en rekke andre destruktive vaner som kan etablere seg som avhengigheter i menneskelivet. Blant disse er tobakk, gambling, shopping, sex, mat, videospill, internett og jobbavhengighet. I denne artikkelen ser vi på 10 vanlige former for avhengighet.

Når vi snakker om avhengighet, så tenker de fleste av oss på alkohol og narkotika. Og ganske riktig, alkoholavhengighet koster Amerika alene 250 milliarder dollar i året. På verdensbasis regner man med at 2 milliarder mennesker nyter alkohol og for mange utvikler det seg til et problem. Videre benytter omtrent 185 millioner mennesker narkotiske stoffer. 1 70% av voldelig kriminalitet utføres av mennesker påvirket av alkohol eller narkotika. 2 90% av overfall og tyveri er relaterte til narkotikamisbruk. 3

Men alkohol og narkotika er ikke de eneste formene for avhengighet som ødelegger for mennesker. Det viser seg at 1 av 8 amerikanere er avhengig av noe. 4 Statistikker om avhengighet er sjeldne og til dels upresise, blant annet fordi mange av menneskers destruktive uvaner kanskje enda ikke regnes som avhengighet av offentligheten. Årsaker til dette er sannsynligvis at et samfunn i utvikling og endring vil innebære stadig nye symptombilder og i dette tilfellet avhengigheter. Blant annet gjelder dette spille- og internettavhengighet. Disse er foreløpig ikke rangert på linje med alkohol- og rusmisbruk, men de representerer likevel et omfattende problem for mange mennesker verden over. 10 av de mest utbredte formene for avhengighet er alkohol, tobakk, narkotika, gambling, shopping, sex, mat, videospill, internett og jobbavhengighet. I denne artikkelen skal vi gi en kort presentasjon av disse.

 

Alkohol

Dette lovlige rusmidlet er veldig ødeleggende både for individet og samfunnet generelt sett. Verdens Helseorganisasjon (WHO) rapporterer at alkohol knyttes til mer enn 60 sykdomstyper og skader: Det forårsaker 20-30% av verdens tilfeller av spiserørskreft, leverkreft og skrumplever, epilepsi, drap og ulykker med motorkjøretøy. Det forårsaker 1.8 millioner dødsfall, og bidrar til at 58.3 millioner årsverk går tapt for uførhet over hele verden. 5

Alkoholbruken er likevel økende, og alkoholrus representerer en sentral faktor i voldelige kriminelle handlinger, inkludert misbruk av barn og ektefeller.

 

Tobakk

 

Tobakk har fortsatt førsteplassen som det stoffet som forårsaker flest helseproblemer over hele verden. 1.3 milliarder mennesker dør hvert år på grunn av tobakkavhengighet. I 2002 rapporterte WHO at røyking forårsaket over 90% av tilfellene av lungekreft hos kvinner, 56-80% av tilfellene av kroniske  luftveissykdommer og 22% av tilfellene av hjerte- og karsykdommer. 6

Tobakk forårsaker 8.8% av dødsfall verden over, og det gjør regnskap for 4.1% av tapte årsverk som følge av uførhet. Tobakkbruken er etter alt å dømme fremdeles økende over store deler av verden, og dersom denne tendensen fortsetter, forventer man at tobakk vil forårsake 10 millioner dødsfall i året i 2020. 70% av disse dødsfallene vil forekomme i utviklingsland. 7

 

Narkotika

 

De Forente Nasjoner regner med at 185 millioner mennesker verden over brukte narkotika på en eller annen måte på slutten av 1990-tallet. 8

Både bruken av reseptbelagte legemidler og ulovlig narkotikamisbruk øker over hele verden. Mange avhengighetsdannende reseptbelagte medisiner, som for eksempel OxyContin og Vicodin, har blitt like vanlige som marihuanamisbruk blant unge mennesker i enkelte områder. 9

Dessverre er det spesielt barn som ruser seg på organiske løsemidler som for eksempel rengjøringsprodukter, maling, lim og neglelakkfjerner. 10

Den omfattende narkotikatrafikken representerer en trussel for flere samfunn og kulturer. Kriminalitet og misbruk avstedkommer sosiale grupperinger i store vanskeligheter, større forskjeller i sosioøkonomisk status og store utgifter i forhold til alle de ødeleggende elementene ved narkotikamisbruk og trafikk.

De mest brukte narkotiske stoffene er cannabis, kokain, heroin og metamfetaminer.

 

Cannabis

Cannabis er fremdeles det mest dyrkede, mest solgte og mest brukte ulovlige narkotisks stoffet som finnes. Det gjøres beslag på dyrking av cannabis i nesten hvert eneste land i hele verden. 2.5% av verdens befolkning bruker cannabis hver dag, og bruken har vokst raskere enn kokain- og heroinmisbruk.

Marihuana har blitt knyttet til ungdomskulturen og populærkulturen som en slags  tradisjon eller skikk. Det har blitt et symbol på en slags frigjøring eller en mentalitet som står i en viss opposisjon til forbrukersamfunnet, kapitalisme og hverdagens krav.

Cannabis skader den kognitive utviklingen og den fysiske yteevnen, og øker risikoen for ulykker med motorkjøretøy. Det kan forårsake uopprettelig skade på hukommelsen og i enkelte tilfeller forekommer det varige psykologiske skader. Man regner dessuten med at cannabis forverrer tilstander av schizofreni, at det forårsaker bronkittproblemer og skader fosterutvikling.11

 

Kokain

 

Kokain- og crackmisbruk forekommer hos 1-3% av befolkningen i utviklingsland og produksjonsland, og denne formen for avhengighet har forårsaket mange medisinske og sosiale problemer, inkludert spredningen av kriminalitet og sykdom, vold og skadelig fostereksponering. 12

 

Heroin

 

Den verdensomspennende produksjonen av heroin har tredoblet seg siden 1985, og det estimeres at det finnes 9.2 millioner brukere. Heroinbrukere har en 20 til 30 ganger høyere risiko for død enn de som ikke bruker narkotika, og spredningen av sykdommer som HIV og hepatitt følger denne formen for rusmisbruk. 13

 

ATS – Metamfetamin

 

WHO rapporterer at det har vært en økning av produksjon og misbruk av amfetaminstimulanter (ATS). Misbruk av metamfetamin er så utbredt og så mye i media at det har blitt en del av kulturer over hele verden. Blesten rundt metamfetamin har etter alt å dømme gitt unge mennesker en forvridd følelse av aksept og sikkerhet i sammenheng med deres misbruk. Det finnes nå omtrent 20 land hvor bruken av ATS er mer utbredt enn bruken av heroin og kokain til sammen. 14

 

 

Spillavhengighet

Spillavhengighet er økende, delvis på grunn av tilgjengelighet, og delvis på grunn av at det blir mer og mer akseptert. I dag er gambling tilgjengelig i de fleste kiosker og ikke minst på internett. Det er godkjent av de fleste regjeringer, og i mange land representerer det en inntektskilde for humanitære hjelpeprogrammer.

De topp 7 mest vanlige typer gambling er: 15

 

  • Nasjonale lotteri og skrapelodd
  • Fotballtipping
  • Andre lotterier
  • ”Enarmede banditter” på puber
  • Bingo
  • Hesteveddeløp
  • Gambling på kasino

 

 

Mat

Spiseforstyrrelser er også i økning, og dette inkluderer anoreksi, bulimi og tvangsspising.

Mange av spiseforstyrrelsene som eksisterer i dag kan være forårsaket av tilgjengelighet og mangfoldet i matsortimentet. Annonser i media, fast food-kulturen og forvirrende beskjeder om uoppnåelige og urealistiske ideer om kroppsform forårsaker at mange henledes til dysfunksjonelle spisevaner som videre kan føre til matavhengighet. Avhengighet handler også om forvaltning av følelser i mange sammenhenger. Det er sannsynlig at spesielt spiseforstyrrelser er en måte å håndtere psykologisk ubehag på. Følelser som er vanskelige å uttrykke eller uakseptable kan komme symbolsk til uttrykk gjennom kroppen hvor tilfredsstillelse og justering av matinntak fungerer som en regulator for emosjonelle konflikter.

 

 

Videospill

Mange foreldre innså den avhengighetsskapende naturen til videospill i tidligere tiår. Man sier at overdrevent engasjement i videospill kan påvirke personligheten og noen mener det kan knyttes til ADHD. En studie fra 2007 avslørte at ”nesten 1 av 10 ungdommer som spiller videospill har bekymringsverdige symptomer på skader knyttet til deres skolegang, familie og psykologiske funksjoner.” 16

Videospill blir mer og mer forlokkende for voksne også. En studie viste at 44% av de som spiller videospill er mellom 18 og 49. 17

Ankomsten av online spill og virtuelle verdener har forårsaket at spillavhengige har nådd nye høyder, spesielt i Asiatiske nasjoner. Disse verdenene gjør det mulig å bygge eller påta seg en helt ny identitet og omgås med andre, og det gjør spillenes avhengige natur enda sterkere.

 

Internett

Internettavhengighet er en annen verdensomspennende bekymring. Økningen av mange andre avhengigheter kan også spores til fremveksten av internett. Gambling, shopping og sexavhengigheter er noen av disse, og anorektikere har vært kjent for å skape websider med ”hjelpsomme tips” for andre mennesker som sulter seg selv.

De som er avhengige av internett tilbringer mer og mer tid ved datamaskinen på bekostning av forholdet med venner og familie. De risikerer sine jobber og akademiske karrierer, kan bygge seg opp mye gjeld, føler seg ikke i stand til å slutte å bruke så mye tid ved datamaskinen, føler seg skyldige og vil derfor holde datamisbruket hemmelig, og de oppfører seg tilbaketrukket når de ikke er i nærheten av datamaskinen.

Forskjellige typer av internettavhengighet inkluderer spilling, cybersex, sosial nettverksadministrasjon, shopping, gambling og informasjonslagring.

 

Sex

Media og internett bidrar til økningen av sexavhengige. Mennesker med sexavhengighet bruker sex som et slags ”narkotika” for å flykte fra virkeligheten, lette angst eller tilfredsstille tvangstanker.

 

Shopping

1-6% av befolkningen lider av tvangsshopping. 18 Alle og enhver bruker over evne noen ganger, men tvangsshopperen vikler seg inn i alvorlige finansielle problemer, og risikerer å ødelegge forhold på grunn av avhengigheten.

De oppnår kanskje en innvendig spenning fra et innkjøp, men det forandres raskt til skyldfølelse og depresjon, og da forsøker de å behandle disse følelsene ved å kjøpe mer. Rent psykologisk sett er det som om disse menneskene regulerer følelser gjennom impulsiv handling. Eksistensielt sett kan det tyde på at de handler over evne for å fylle på sin egen følelse av tomhet.

 

Jobb

Karachi betyr “død på grunn av overarbeid” på japansk, hvor 10,000 mennesker dør hvert år på grunn av at de jobber for mange timer. 19 Spredningen av en forbrukerkulturer over hele verden, bidrar til behovet for å tjene mest mulig penger, og penger knyttes til status og identitet. Man ser på overarbeid som en positiv egenskap, men i virkeligheten ødelegger det mange menneskers helse og forhold.

 

Kilder

1) WHO Staff (2009).  Substance Global Burden. World Health Organization [online]. Hentet fra http://www.who.int/substance_abuse/facts/global_burden/en/index.html

2) Brainz Staff (2009). 10 Surprising Facts About Addiction. Brainz.org [online]. Hentet fra http://brainz.org/10-surprising-facts-about-addiction/

3-4) Brainz Staff (2009). 10 Surprising Facts About Addiction

5) WHO Staff (2009). Alcohol. World Health Organization [online]. Hentet fra http://www.who.int/substance_abuse/facts/alcohol/en/index.html

6-7) WHO Staff (2009). Tobacco. World Health Organization [online]. Hentet fra http://www.who.int/substance_abuse/facts/tobacco/en/index.html

8-9) Brainz Staff (2009). 10 Surprising Facts About Addiction

10) WHO Staff (2009). Other Substances. World Health Organization [online]. Hentet fra http://www.who.int/substance_abuse/facts/volatilesolvent/en/index.html

11) WHO Staff (2009). Cannabis. World Health Organization [online]. Hentet fra http://www.who.int/substance_abuse/facts/cannabis/en/index.html

12) WHO Staff (2009). Cocaine. World Health Organization [online]. Hentet fra http://www.who.int/substance_abuse/facts/cocaine/en/index.html

13) WHO Staff (2009). Opiates. World Health Organization [online]. Hentet fra http://www.who.int/substance_abuse/facts/opiates/en/index.html

14) WHO Staff (2009). ATS Facts. World Health Organization [online]. Hentet fra http://www.who.int/substance_abuse/facts/ATS/en/index.html

15)Addiction Hotline of New Jersey Staff (2009).Types of Addiction.  Addiction Hotline of New Jersey [online]. Hentet fra http://www.addictionshotlineofnj.org/addiction/addiction_types.html

16)Gonsalves, Antone (2007, April 2). Report Documents Video Game Addiction. Information Week [online]. Hentet fra http://www.informationweek.com/news/internet/showArticle.jhtml?articleID=198701937

17) Gonsalves, Antone (2007, April 2). Report Documents Video Game Addiction

18-19) Addiction Hotline of New Jersey Staff (2009).Types of Addiction

 

 

Av Sondre Risholm Liverød &
 Sumei Lee FitzGerald

WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here