Mindfulness styrker evner til empatisk innlevelse i andre

Mindfulness handler om å observere sitt indre liv uten å fanges av det som dukker opp i bevisstheten.  Istedenfor å la seg diktere av tanker og følelser, skal man trene på å hvile som en observatør. Man skifter posisjon fra «ubevisst offer» for sitt indre liv til en mer nøytral observatør av det som foregår på innsiden. På sett og vis kan det sammenlignes med den holdningen en forsker har til sitt forskningsobjekt. Det handler om å studere tingene så lenge og så nøytralt som mulig for å oppdage hvordan ting henger sammen. I mindfulness er man litt forsker i sitt eget indre liv, og det gir gradvis en større kompetanse på egne følelser, tankerekker og reaksjonsmønster. Dette vil i neste omgang skape mer rom i oss selv til å håndtere våre reaksjoner i møte med livets utfordringer på en adekvat måte. Det er også denne «psykologiske ekspertisen» som er utgangspunktet for empatisk innlevelse i andre. I Videoen snakker psykologspesialist Sondre Risholm Liverød mer om forholdet mellom mindfulness og medfølelse, og ikke minst hva forskning har vist på dette området.

 

 

 

Mindfulness og empatiMindfulness og medfølelse

Meditasjon gir assosiasjoner til åpen vennlighet og Østlig filosofi, men for noen er det en egotripp forkledd som ydmykhet. Mindfulness handler ikke bare om MEG, men om mer medfølelse og mindre narsissisme.

 

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here