#119 – Gruppeterapi del 1

Mange av våre utfordringer oppstår i møte med andre mennesker. Mer innsikt i oss selv i møte med andre kan være en verdifull vei til bedre psykisk helse, sosial kompetanse og emosjonell intelligens. I dette landskapet kan gruppeterapi være en god behandlingsform.


Gruppeterapi er en spennende og utfordrende prosess. Som terapeut er jeg utrolig takknemlig for alle de menneskene jeg har vært sammen med i gruppeterapi. Jeg er særlig glad for de relasjonene med motstand, usikkerhet, krangling og turbulens, hvor vi har holdt ut med hverandre i timevis på dypt vann, men likevel kommet trygt i land på andre siden. Jeg kan ikke tenke meg noe mer lærerikt og selvutviklende.

Denne episoden ble så lang at den måtte fordeles over to episoder. Jeg har dreve med grupper i 13 år, og jeg håper jeg kan gjøre det resten av min yrkesaktive liv. Som psykoterapeut er det i gruppeterapi jeg har funnet min plass. I denne episoden skal du få et gjenhør med denne formen for terapi. Mye av dette har jeg sagt før, og jeg har snakke om det i tidligere episoder, men her får du en lengre innføring i den behandlingsformen som ligger mitt hjerte nærmest. Kanskje er dette for spesielt interesserte, men som vanlig håper jeg at det også kan være relevant for «folk flest». Du skal få være med til et foredrag jeg holdt i Trondheim i januar 2019.

i 2014 ble jeg inspirert til å skrive om egne opplevelser fra gruppeterapi etter flere sterke episoder fra terapirommet. Jeg følte meg takknemlig og dypt berørt av de menneskene jeg møtte i terapi. Det var det strevende mennesket som jobbet iherdig med seg selv. Det var den vanskelige prosessen, full av sterke følelser, angst og uro, og reisens ende hvor både jeg og den andre har blitt litt bedre kjent med oss selv. Det føles som en berikelse å møte mennesker på denne måte.

ER du mer interessert i gruppeterapi, så finner du alt jeg har tenkt og skrevet om dette her:

Kilder

Karterud, Sigmund (1999): Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi. Pax Forlag A/S, Oslo.

Anbefalt faglitteratur i forhold til gruppeterapi

Se WebPsykologens videoforedrag om hvordan man jobber terapeutisk med seg selv.

Bechgaard B.: Gruppeanalysens baggrund. I: Aagaard S. Bechgaard B. & Winther G. (2000): Gruppeanalytisk psykoterapi. 2. opplag Hans Reitzels Forlag.

Rasmussen B: Å starte opp i gruppepsykoterapi: Utviklingsmessige betraktninger

Kibel H.D.: Mindre tid til å gjøre mer. Psykoterapi på korttids sengeavdelinger

Kibel H.D.: Gruppepsykoterapi på sengeavdeling – hvor behandlingsfilosofier løper sammen.

Heinskou T. & Kristensen J.C.: Gruppeterapi med døgnindlagte patienter ad modum Kibel

Lindhardt A. & Wagtmann M.A.: Gruppeterapi med indlagte patienter. Kap. 12 i: Aasgaard S., Bechgaard B. & Winther G. (red.): Gruppeanalytisk psykoterapi.

Montgomery, C.: Role of dynamic group therapy in psychiatry. Advances in Psychiatric Treatment (2002), vol. 8. Pp. 34-41.

Kibel H.D.: Støttende intervensjoner i gruppeterapi. Oppsummering av Collett, E

Stone W.: Gruppepsykoterapi med psykotiske og borderlinepasienter.

Kanas N.: Gruppeterapi med schizofrene pasienter: en korttids, homogen tilnærming

Rice C.A. & Rutan J.S.: Vanskelige pasienter og vanskelige grupper.

Nightingale L.C. & McQueeney, D. A.: Gruppeterapi for schizofrene: kombinasjon og utvidelse av den psykoedukative modellen med støttende psykoterapi. International Journal of Group Psychotherapy, 46 (4), 1996.

Zahl K.E., & Müller Nilssen A.M.(†): Akuttgruppe i en psykiatrisk dagenhet – Noen erfaringer. I: Suicidologi årg. 7, nr. 3, 2002.

Kjølstad H.: Gruppeterapi. Yaloms virksomme faktorer i gruppeterapi. Pp. 38-54

Maagensen M.: Det dynamiske innhold i forholdet mellom co-terapeuter

Rutan S.J. og Stone W.N.: Spesielle praktiske hensyn –  Bruken av koterapeuter i gruppepsykoterapi. Kap. 10 i: Psykodynamisk gruppepsykoterapi.

Killinmo B.: Den psykoanaytiske behandlingsmetode. Overføring i den psykoanalytiske prosess. (Avsnitt i kap. 10 om overføringer).

Rafaelsen L.: Projektiv identifikasjon i gruppeanalyse og samfundet. Kap. 7 i: Aasgaard S., Bechgaard B. & Winther G. (red.): Gruppeanalytisk psykoterapi.

Berg E.M.: Etablering av et terapeutisk rom – Om rammer, lek og dynamisk administrering.

Thygesen B.: ”Forskjellighed” som terapeutisk faktor i gruppeanalyse. I: Aagaard S. Bechgaard B. & Winther G. (2000): Gruppeanalytisk psykoterapi. 2. opplag Hans Reitzels Forlag

Kessel Van K., Lambie I. & Stewart M. W.: The impact of brief planned admissions on inpatient mental health unit utilisation for people with a diagnosis of borderline personality disorder. New Zealand Journal of Psychology, Des. 2002; 31, 2; ProQuest Psychology Journals Pg. 93.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here