#125 – Virkelighetstunneler

Ved å betrakte sitt eget sinn, kan man få genuin kunnskap om seg selv. Mennesket har en helt spesiell evne til selvransakelse, og det skriver seg fra en egenskap som gjerne kalles selvbevissthet.


I denne episoden skal jeg blant annet snakke om virkelighetstuneller. Det er et tema jeg har vært innom flere ganger tidligere, men det er også et tema jeg selv må friske opp fra tid til annen. I det første segmentet skal jeg snakke om selvbevissthet, lavere og høyere former for bevissthet, Kant, Descartes, Schizofreni og hvordan man blir fange i sitt eget perspektiv. Jeg vil også presentere noen historier jeg mener kan føre oss mot et mer opplyst sinn. 

I andre segmentet av denne episoden skal du få være med til psykologidagene ved NTNU. Jeg skal holde et foredrag om «Elefanten i hjernen», altså noe av det samme som du finner i episode 69 fra filosofifestivalen 2018. På psykologidagene ved NTNU, snakker jeg blant annet om Flynn effekten. Det handler om at mennesker blir smartere og smartere på ganske kort tid. De som utvikler intelligenstester må stadig justere testene for at de skal ha et gjennomsnitt på 100 poeng. Dersom mennesker som lever i dag tar IQ-testen fra 1930-tallet, vil de i gjennomsnitt skåre 130 poeng. Derfor må testen justeres, altså gjøres vanskeligere, for å korrigere for at mennesket klarer testene stadig bedre. Evolusjon kan ikke gjøre regnskap for ting som skjer på så kort tid, og dermed må det været noe annet som gjør oss smartere. Kanskje lærer vi oss nye måter å tenke på, eller nye måter å bruke hodet på, og dermed vil vi i stadig større grad klare å utnytte vår kognitive kapasitet. Filosofen, Daniel Dennett, foreslår at vi hører historier, anekdoter og små filosofiske vignetter som inneholder innsikt som gir oss evnen til å tenke dypere og lengre. I foredraget snakker jeg om en del av disse historiene som kanskje gjør oss smartere, og i første del av denne episoden skal jeg nevne en del andre historier som har gitt meg mye å tenk på. Disse historiene ligger i grenselandet mellom psykologi og filosofi, og jeg har hentet dem fra den første boken jeg skrev: Selvfølelsens Psykologi. I alle mine bøker forsøker jeg å presentere ideer som kan sette oss på sporet av noe mer, noe som kan peke ut over de perspektivene vi allerede har. Er du mer interessert i dette, så håper jeg du klikker deg inn på linken for å anskaffe deg en eller flere av mine bøker.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here