#176 – Perfeksjonistisk og selvkritisk

Noen klarer ikke å nyte livet, men lever under en konstant følelse av press. Det er gjennom prestasjoner de føler seg verdifulle, og symptomene er tvang, perfeksjonisme og arbeidsnarkomani. Hva gjør man?

Perfeksjonisme er sjelden en en god holdning til livet. Dette er et tema jeg tok opp i episode 143 som handlet om «Nyttårsforsetter og perfeksjonisme». I dag skal jeg tilbake perfeksjonisme i lyset av teoriene til Young og Klosko. De som følger SinnSyn har hørt om negative leveregler i flere tidligere episoder, og i dag skal vi til den negative leveregelen som handler om å være overdrevent kritisk og ha strenge standarder for seg selv. Når vi legger perfeksjonistiske krav på alt vi foretar oss, kommer vi til å føle oss mislykka. Dessuten er perfeksjonisme ofte en misforståelse av menneskets natur. For å lykkes med noe, må vi prøve og feile mange ganger. Det er vår evne til å tåle nederlag og middelmådighet som åpner muligheten for å utvikle seg og bli god. Dersom man forventer og krever gode og plettfrie resultater umiddelbart, har man ikke skjønt hvordan mennesket utvikler seg. Perfeksjonisten sliter med krav og strenge standarder som ofte legger beslag på både glede og livslyst.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here