#242 – Happy?

Lykke beskrives både som en plutselig følelse av eufori og en mer vedvarende holdning til livet. Sistnevnte betyr at det er mulig å oppleve ubehag her og nå, men samtidig være lykkelig.

Jeg skal nok en gang vende meg til spørsmålet om lykke. Hvordan leve et lykkelig liv? Handler det om en overvekt av positive følelser og velstand, eller handler det om å gjøre det som er meningsfullt, selv om det ikke nødvendigvis gir en følelse av velbehag der og da, men snarere en følelse av retning, dybde og mening i livet?

Lykke er til vanlig en betegnelse på en opplevd emosjonell tilstand med svært positive kjennetegn. Lykke kan brukes om flere ganske ulike emosjonelle tilstander, da både voldsomme følelser av eufori eller mer avdempede følelser av tilfredshet. Begge kan beskrives som en følelse av lykke.

Betegnelsen «å være lykkelig» brukes også om en type tilfredshet over livet som helhet. I denne betydningen er ikke lykke noe som nødvendigvis er en opplevd tilstand her og nå, men en vedvarende  holdning eller mentalitet. Det er i denne betydningen mulig å oppleve ubehag her og nå, men samtidig være lykkelig. Sannsynligvis er det denne typen lykke de fleste ville valgt, dersom de fikk velge mellom en flyktig følelse av eufori kontra en mer vedvarende følelse av tilfredshet ved selve livet. Kanskje er det nettopp en blanding av innsmett av eufori, velbehag og vellyst, i kompaniskap med et initiativ til å gjøre det som kanskje er vanskelig, men autentisk og meningfullt, som til sammen skaper en balanse mellom mening og lykke som er det vi dypest sett ønsker oss når vi snakker om «det gode liv».

Spørsmålet om lykke har vært en sentral del av filosofien i tusenvis av år, og det er vel ingen som kan sette det endelige punktum for denne diskusjonen. Kanskje er det i seg selv viktig å diskutere, da det nettopp er denne typen diskusjoner som kan vende våre verdier, levesett, relasjoner og holdninger på en måte som skaper vekst og utvikling. Derfor har jeg bestemt meg for å pensle innom lykke både titt og ofte her på podcasten, noe som vil generere en del gjentakelser, men jeg mistenker at denne typen gjentakelser er en del av praksisen. Hvis man kunne si alt som er viktig om å leve et «godt liv» på en time, en dag eller en uke, kan det tenkes at man forstår konseptet, men likevel ikke klarer å omsette teorien til praksis. Praksis er viktig, og jeg tror at filosofi og psykologi er en praksis som krever at vi aldri tror at vi er ferdig tenkt rundt noe som helst. Vi må reflektere på nytt og på nytt, akkurat som vi må trene flere ganger i uken for å holde en viss fysisk form vedlike.

Dessuten er det så mye å si om lykke, så mye å lure på, så mye å misforstå og plutselig forstå, men så glemme det igjen, at lykke vil stå på den filosofiske menyen i all overskuelig fremtid. En ting man kan si med sikkerhet, og noe jeg vil pensle innom senere, er at lykke som regel ikke er noe man kan kjøpe for penger, men samtidig er vel penger noe som gjør deg lykkeligere hvis du mangler dem i utgangspunktet. Daniel Tosh forklarer det bedre enn meg.

Takk for at du hører på SinnSyn og velkommen til en ny jakt på det «gode liv».

For den psykologisk interesserte

Er du mer interessert i mennesket indre liv, relasjoner og selvutvikling, håper jeg du klikker deg inn på min Patreon konto og bli supporter av SinnSyn og WebPsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstramateriale. Du får flere eksklusive episoder av SinnSyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens Psykologi – Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken, Jeg, meg selv og selvbildet. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbilde, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på SinnSyn, og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap i SinnSynes mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com/sinnsyn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here