#245 – Hva er psykoterapi?

Når man kikker inn i sitt mentale maskineri, kan det hende man oppdager noen feilkoblinger.

Målet med psykoterapi er å bli mer oppmerksom på det som foregår i våre indre og ubevisste prosesser, og dermed avsløre uheldige mønster som hittil har hindret vår videreutvikling. Det finnes gode og dårlige terapeuter, og en masse ulike former for psykoterapi. Gode terapeuter er nysgjerrige og interesserte i klientens indre liv, men de vegrer seg for å dra konklusjoner på klienter vegne. De avstår fra å tre sine gen livsperspektiver ned over hodet på klienten, men lar klienten utforske sine egne perspektiver ved å stille spørsmål. Ulike terapeuter sverger til ulike terapimetoder. De fleste psykoterapeutiske metoder handler uansett om evnen til å betrakte seg selv fra utsiden – Det handler om å gjøre sitt indre liv om til gjenstand for egen undersøkelse. Det er i rollen som observatør av seg selv man kan høste genuin innsikt, mens gode råd fra terapeuten er noe man kunne fått gratis på google. Gode terapeuter gir ikke for mange råd, men ansporer klienten til å undersøke sine egne perspektiver, tenkemåter, følelser og holdninger. Dagens episode blir en kort refleksjon over psykoterapi. Det er en metode som baserer seg på samtale for å kurere psykiske plager. Kanskje et litt merkelig konsept, men det viser seg at det kan fungere. For at terapi skal fungere, må man imidlertid treffe på en terapeut som kan sitt fag, og er fortrolig med metoden som blir brukt.

Psykologien er full av teorier på menneskets indre liv, og hver især gir de oss et perspektiv og et begrepsapparat som gjør at vi kan forstå oss selv i litt flere nyanser. I det følgende foredraget fokuserer jeg på en teori som mener at mennesket kan forstås som et slags «ekko» av sine relasjonelle erfaringer. Vi omgås mennesker som bekrefter, anerkjenner, kritiserer, liker og misliker oss, og det er med på å legge grunnmuren i vår selvforståelse.

Siste del av denne episoden var kun en kort vignett fra en lengre forelesning om psykoanalytisk teori. Foredraget ble hold under overskriften «Games people play». Hvis du ønsker å høre hele foredraget, som kun ble presentert med et lite utdrag her mot slutten av episoden, så finner du altså dette foredraget under overskriften «Games people play – 5. time UIA» på www.patreon.com/sinnsyn. 

På min Patreon side har jeg også postet mange flere foredrag og forelesninger i sin fulle lengde. Er du litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så finner du masse ekstramateriale og flere episoder av SinnSyn på SinnSyns mentale helsestudio. Ved å støtte meg på Patreon med et selvvalgt beløp i måneden, er du med på å holde hjulene i gang her på SinnSyn og WebPsykologen.no. Jeg buker mye tid, krefter og økonomiske midler på dette prosjektet, og jeg elsker å jobb med det. Hvis du finner verdi her på SinnSyn, og har muligheten til å bidra litt, i form av et slags abonnement, setter jeg utrolig stor pris på det, og jeg vil uttrykke min takknemlighet med større innsats fra min side og gi deg tilgang på mye ekstramateriale eksklusivt for dem som velger å være medlem på mitt mentale treningsstudio på Patreon.

Kilder

Goleman, Daniel. (2003). Destruktive følelser – hvordan kan vi håndtere dem? En vitenskapelig dialog med Dalai Lama. Oversatt til dansk av Leleur, Annette & Pedersen Frank Robert. Borgens Forlag, Danmark.

 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here