#310 – Å vokse som menneske i det absurde

Terapi eller sjelesorg? Psykologien vil være en så vitenskapelig disiplin som mulig, men må den ta innover seg at mange mennesker også har åndelige behov som trenger oppmerksomhet?

Jeg hadde besøk av to psykologistudenter som ville snakke om spiritualitet, menneskets psyke og våre eksistensielle vilkår koblet opp mot psykologi og psykologisk behandling. De fleste mennesker har et livssyn, enten de er bevisst det eller ei, og livssynet vårt farger våre opplevelser av verden. Livssynet er som regel etablert i kontakt med våre nærmeste og miljøet gjennom oppveksten og frem til den vi er i dag. Noen har foreldre som har påvirket dem mye, mens noen er mer påvirket av den lokale menigheten eller et religiøst perspektiv på livet. Noen har hatt foreldre som viktige omsorgspersoner, mens andre har manglet denne trygghet. De som manglet foreldre med tilstrekkelig omsorg, kan ha funnet sin omsorg hos Gud eller en høyere makt. I så tilfelle er det avgjørende hvordan denne Guden er som omsorgsperson. Er hen en kjærlig og vennlig støttespiller, eller en streng og fordømmende figur? Her kan man kanskje gå til utviklingspsykologien og forstå Gud på linje med en forelder for å utlede personens psykiske liv som følge av en oppvekst med nettopp denne typen foreldrefigur.

Jeg er selv opptatt av ulike forståelser av menneskets tilblivelsesprosess, og jeg tror at livssyn spiller en avgjørende rolle. Hvordan forholder psykologen seg til andres livssyn, og hvilken rolle spiller det i behandling? Bør spiritualitet spille en viktigere rolle i selvutvikling, og kan det hende at ulike livssyn representerer ulike kart og veit til mening i livet. Jeg er en tilhenger av kart som viser oss ulike stier i vårt moralske og eksistensielle landskap, og jeg er interessert i å se på de fleste kart som påberoper seg å vise vei til et godt liv. Dette er dagens tema, og jeg innleder med en liten vignett som sier noe om absurdisme. Jeg forstår konklusjonene i denne filosofiske ismen, og jeg frykter de har rett, men jeg lever ikke godt med denne konklusjonen. Jeg vil alltid bebo et håp om en dypere eller høyere mening ved alt som er, og dette håpet er alt jeg har i møte med det meningsløse. Jeg er også innforstått med at jeg aldri vil få noe endelig svar på meningen med livet, og jeg innser at det er nettopp mangel på svar som gir meg mening. Derfor reagerer jeg ganske negativt på alle som mener de har et svar, noe som fører meg tilbake til absurdismen hvor jeg også er litt ukomfortabel. Dette er absurd, men kanskje kommer jeg litt videre i samtalene med psykologistudentene fra Ansgarhøyskolen med hensyn til mine egne litt uavklarte eksistensielle dilemmaer.

For den psykologisk interesserte

Er du mer interessert i mennesket indre liv, relasjoner og selvutvikling, håper jeg du klikker deg inn på WebPsykologens bokhandel og sørger for at du får én eller flere av mine bøker i posten i løpet av få dager. Eventuelt kan du klikke deg inn på min Patreon konto og bli supporter av SinnSyn. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstramateriale. Du får flere eksklusive episoder av SinnSyn, videomateraiell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens Psykologi – Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbilde, selvfølelsen og mentale muskler. Etter at jeg har jobbet meg gjennom alle kapitlene i Selvfølelsens Psykologi, går jeg videre med min neste bok, Jeg, meg selv og selvbildet. Den er også full av øvelser og tips knyttet til selvbildet. Er du blant de som finner verdi her på SinnSyn, og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap i SinnSynes mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com/sinnsyn.

En annen måte å støtte podcasten på, er å kjøpe merchandise fra SinnSyn. Er du en person som liker å tenke litt dypere, og ser på denne typen refleksjon og ettertanke som mental trening, mener jeg at man bør ha treningstøyet i orden. På et nettsted som heter Teespring har jeg min egen butikk hvor du kan få kjøpt SinnSyns kolleksjon av «mentalt treningstøy». Kolleksjonen heter «Alt du tenker og føler er feil», og hvis du skjønner hva det slagordet forsøker å formidle, må du nesten ha en skjorte som reflekterer denne innsikten. Sjekk ut mine T-skjorter og hoodies på Tespring. Linken finner du i shownotes eller på webpsykologen.no. Takk for følge og takk for støtten!

 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here