#340 – Oppmerksomt til stede eller kaotisk og stressa

Å observere oss selv og omgivelsene våre, og være til stede med ting som de er med en åpen, nysgjerrig og aksepterende holdning er en treningssak, og treningen kalles meditasjon.

Mindfulness har sitt opphav i den buddhistiske tradisjonen, og preger østlig filosofi og psykologi. I vesten fokuseres det på de allmenngyldige prinsippene i mindfulness og praksisen fristilles dermed fra sin opprinnelige religiøse kontekst. Mindfulness – meditasjon kan praktiseres av alle, uansett tro.

Den vanligste norske oversettelsen av mindfulness er oppmerksomt nærvær. Andre oversettelser er tilstedeværelse, oppmerksomhetstrening, våkenhet og bevisst oppmerksomhet.

Det finnes ulike definisjoner av mindfulness. En mye brukt definisjon stammer fra Jon Kabat-Zinn: «Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgmentally».

En annen måte å forstå mindfulness på er gjennom å beskrive de to komponentene i mindfulness (Bishop):

  1. Selvregulering av oppmerksomheten slik at den ledes tilbake til øyeblikket og til vår umiddelbare erfaring fra øyeblikk til øyeblikk
  2. Å forholde seg til det som erfares i øyeblikket med vennlighet, nysgjerrighet, åpenhet, tålmodighet, tillit og aksept.

Jeg skal tilbake til meditasjon i dagens episode, og da jeg laget denne episoden, september 2021, begynte jeg på nytt å interessere meg ganske mye for meditasjon. Jeg opplevde at livet var litt mer hektisk og halsbrekkende, selv om jeg egentlig ikke hadde mer å gjøre. Det var en slags vibrasjon av uro i meg, og jeg visste at det kunne relateres til en lengre periode uten at jeg egentlig har praktisert meditasjon. Derfor ble denne episoden springbrettet til et fornyet fokus på meditasjon og meditasjons-praksis. Jeg begynte å meditere, og jeg begynte å utforske ulike meditasjoner med litt ulikt fokus. Det ble til en spennende og vitaliserende prosjekt for min del, og hvis du vil være med å meditere sammen med meg, eller la det guide av meg som meditasjonsveileder, så har jeg nå inkludert meditasjonsøvelser som en del av mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn. På min Patreon-side kan du nå få tilgang på masse ekstramateriale fra denne podcasten, og som en ekstra boks kan du starte din egen meditasjonspraksis sammen med meg. Fremover vil jeg slippe nye meditasjoner flere ganger i måneden, og hvis du velger å følge dette programmet, så kan jeg garantere deg at det kommer til å gjøre noe med deg, ditt liv, ditt fokus og dine relasjoner.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here