#342 – Tankefeil

Tankefeller kan defineres som kognitive «snarveier» eller forvrengninger; altså karakteristiske måter å tolke oss selv og vår omverden på, som kan gi uheldige konsekvenser.

Tankefeller (kognitive forvrengninger) er karakteristiske måter å tolke hendelser, oss selv, vår atferd, andre mennesker og verden på. Vi bearbeider informasjon hurtig og kommer fort fram til en rask og sikker konklusjon. Det er snakk om mentale snarveier som ofte er formålstjenlige fordi de sparer oss for krevende og omstendelig informasjonsbearbeiding, vi tar tankemessige snarveier. Når man imidlertid kommer i dysfunksjonelle tankefeller kjennes det ut som om vi kommer fram til fakta, noe som kan føre til rigiditet og unyansert svart-hvitt-tenkning. I dagens episode skal jeg snakke om noen av de vanligste tankefellene. Når vi er fanget i tankefeller, vil vi få en forkrøplet virkelighetsoppfattelse, mangle psykologisk fleksibilitet og det vil hemme oss i problemløsning og det kan skape forvirring og uoverensstemmelser i relasjoner. Noen ganger kan en person benytte seg så mye av bestemte tankefeller at det blir snakk om en utpreget kognitiv stil. Tankefeller er særlig iøynefallende ved depresjon, bitterhet, sinne, personlighetsforstyrrelser og i konflikt og mellommenneskelige problemer. Tankefellene leder til hurtige konklusjoner som aktiverer negative følelser og dysfunksjonell atferd. Negative følelser på sin side aktivere tendensen til å havne i tankefeller. Det kan bli en ond sirkel. Innsikt i tankefellene kan brukes til å unngå dem. Ved å bli kjent med de ulike mentale snarveiene, kan man kjenne igjen sitt eget mønster, få distanse til negative tanker, endre sitt tankemønster og bestemme seg for å hente fram alternative betraktningsmåter. Målet med dagens episode er at du kanskje oppdager noen av dine egne typiske mentale snarveier, og at denne oppdagelsen kan sørge for at du bearbeider informasjon på mer nyanserte måter neste gang du er pressa og tankefllene dukker opp i ditt mentale terreng. Det kan bidra til at negative følelser dempes og åpne opp for fleksible og nyanserte tenkemåter og mer konstruktive handlemåter. Velkommen til en ny episode av SinnSyn.

For den psykologisk interesserte

Er du mer interessert i tankefellenes psykologi, og kanskje interessert i å jobbe mer inngående med tankefeller for å unngå dem i ditt eget liv, så har jeg laget en egen øvelse rundt våre mentale snarveier på mitt Mentale helsestudio. Det er en episode som heter Øvelse 28 – Unngå tankefeil, og her går jeg mer inn i tematikken samt utfordrer deg i en konkret øvelse for å kartlegge deg selv i lyset av de vanligste tankefellene. På abonnent på min Patreon-konto, kan du altså finne en rekke episoder med mentale øvelser som er myntet på å styrke våre mentale muskler. Øvelse 28 blir publisert i begynnelsen av august 2022, men det er bare en av mange mentale øvelser.

Er du mer interessert i mennesket indre liv, relasjoner og selvutvikling, håper jeg du klikker deg inn på min Patreon konto og bli supporter av SinnSyn og WebPsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du masse ekstramateriale. Du får flere eksklusive episoder av SinnSyn (Når denne episoden slippes, er det 60 ekstra episoder av SinnSyn), du finner også en rekke episoder med «mentale øvelser», masse videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens Psykologi – Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Jeg leser også min andre bok, Jeg, meg selv og selvbildet – Om å bli den man er, fullt og helt. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbilde, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på SinnSyn, og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap i SinnSynes mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com/sinnsyn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here