#344 – Ditt mentale museum

Mentale mønstre som forstyrrer livskvalitet kan avsløres ved hjelp av innsikt, og deretter plasseres på «mentalt museum».

Det er via vårt psykiske liv at vi fortolker og fabrikkere alle våre opplevelser av oss selv og livet. Veldig mye av det som i bunn og grunn styrer våre opplevelser, foregår ubevisst. Utdaterte tenkemåter, snevre ideologier, rigide prinsipper, gamle vaner og fortidens erfaringer er bare noen få faktorer som er med på å farge alt vi opplever. I mine to bøker om psykologi er dette hovedtema: Jeg mener at vi bør være uhyre interessert i hvordan vi bruker vårt eget hodet, nettop fordi det er utgangspunkt for alt annet. Jeg hevder også at ulike psykologiske skoler har viktige ting å fortelle oss om vårt indre liv, og derfor har jeg forsøkt å oppsummere denne innsikten i de to bøkene som jeg har kalt for «Selvfølelsens psykologi» og «Jeg, meg selv og selvbildet». 

Hver gang vi oppdager sider ved oss selv som er mindre hensiktsmessige, kan vi endre dem. Men uten denne oppdagelsen, vil de fortsette å styre oss. I dagens episode snakker jeg mye om selvhevdelse, selvinnsikt og muligheten for å plassere utdaterte versjoner av deg selv på et «mentalt museum». Når jeg snakker om hvordan jeg var før, beskriver jeg en variant av meg selv som tilhører fortiden. Det er en tidligere modell av meg selv, akkurat som jeg har gamle og utgåtte modeller av iPhone i skuffen.

Disse gamle modellene av meg, med en litt dårligere fungering, litt flere uvaner, litt mindre kunnskap, litt mindre selvinnsikt også vider, kan jeg snakke om eller beskrive i dag, og da ser jeg for meg at jeg fungerer som en museumsguide i min utstilling av gamle versjoner av meg selv. Dette er nok en metafor på hvordan jeg forstår selvutvikling, og vil du vite mer om detaljene, og hvorfor noen mennesker lever med et indre regime som ligner styre og stell i Turkmenistan eller Kazakhstan, kan du fortsette å lytte til dagens refleksjons-gymnastikk. For ordens skyld vil jeg nevne at de episodene du hører i dag, ofte er spilt inn for et år siden. Denne episoden er eksempelvis spilt inn i mai 2021. Velkommen til en ny episode av SinnSyn.

Patreon

I denne episoden nevner jeg så vidt at jeg mener at en del av våre menneskelig tilbøyeligheter sliter med et litt ufortjent dårlig rykte. Vil du vite mer om hvordan jeg forsøker å gi følelser som skyld, sinne, egoisme, narsissisme og angst et litt mer nyansert omdømme, slik at vi i større grad kan våge å omfavne litt flere av våre mindre attraktive sider, så kan du gå til min patreon-side og oppsøke øvelse 18 til øvelse 23. I hver av disse mentale øvelsene dykker jeg ned i de såkalte dårlige sidene hos mennesket, og jeg påstår at også dårlige sider kan være bra. Jeg baserer meg der på en bok som heter «The upside of your dark side» og poenget er å tenke litt nytt, annerledes og omvendt om menneskelige trekk vi normalt sett misliker, fordømmer, unngår, undertrykker eller nekter å innrømme. Hvis vi kan klare å akseptere disse sidene ved oss selv, se at de også har en del fordeler, så kan vi bli et helere menneske, og det er nettopp det disse mentale øvelsene handler om. Håper å se deg på patreon.com/sinnsyn, og det er som kjent flere gode grunner til å bli abonnent eller patreon-supporter av denne podcasten:

Hvis du finner verdi her på SinnSyn, vil ha mer SinnSyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Som abonnent på SinnSyn kan du selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på SinnSyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidskrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere SinnSyn hver uke! Tusen takk for det!

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here