#346 – På deg selv kjenner du ikke andre

Det hender vi avskriver oss ansvaret for ting vi ikke liker ved oss selv, og noen ganger legger vi det over i andre. En 180 graders virkelighetsforvrengning.

Alle har opplevd å legge seg i en kald seng, og kjenne at dyna begynner å varme. Men hvilken misforståelse er ikke det? Det er jo vi som varmer dyna. Eksemplet illustrerer projeksjonsmekanismen. En projeksjon er en 180 graders virkelighetsforvrengning. Så hvorfor holder vi på med dette? Hvorfor tillegger vi omgivelsene reaksjoner og væremåter som egentlig tilhører oss selv? Altså en feiloppfatning mellom hva som skjer her hos meg og der hos deg, for gjennom projisering blir vi gjerne fordomsfulle og generaliserende. Idet vi legger våre forestillinger over på andre, er vi bare opptatt av den andre og i liten grad oppmerksomme på oss selv.

Ved projisering plasserer vi hos andre det vi har vanskelig for å akseptere hos oss selv. Vi fraskriver oss eierforhold til egne uakseptable tanker, følelser, motiver og egenskaper, samtidig som vi tillegger andre personer eierskap til det vi avviser hos oss selv. Vi lager sannheter om andre og vi tror på dem! Jan Atle Andresen skriver i boken sin Folkeskikk og uskikk på jobben at vi slipper å mislike hos oss selv det vi kan forakte hos andre. 

Forsvarsmekanisme

Nettopp fordi projeksjoner er et uttrykk for sider ved oss selv som vi har vanskelig for å akseptere, er det åpenbart at projeksjoner kan dreie seg mer eller mindre om negative attributter. Projeksjoner kan for eksempel handle om at vi oppfatter andre som ukritiske, feige, aggressive, slitne, sure, dominerende, grådige, selvopptatte og så videre. Er du oppmerksom på dette, da kan du raskere også bli oppmerksom på om du blir utsatt for projisering. Da har du muligheten til å sende projeksjonen tilbake.

Denne episoden skal altså handle om projisering. Hvis du vil ha enda mer materiale om dette tema, har jeg laget en ekstra, times-lang, episode om fenomenet på patreon.com/sinnsyn. Det er episode 53 på patreon, og den heter rett og slett «Projisering». Det er greit å ha noen å skylde på, da det letter litt på samvittigheten et lite øyeblikk, men på lenger sikt kan det skade relasjonene vår ganske ettertrykkelig.  Velkommen til en ansvarsfraskrivende og skyldfordelende episode av SinnSyn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here