#375 – Samlivsbrudd

En skilsmisse eller samlivsbrudd påvirker alle involverte i lang tid. Barn kan påvirkes med hensyn til egne holdninger til kjærlighet og parforhold senere i livet.

Konflikt er en fremtredende stressfaktor for barn, og koblingen mellom å oppleve konflikt mellom foreldre og psykiske helseproblemer er allerede godt etablert i alle type familier – gifte, samboende, skilte eller separerte. Dette kan man lese på psykologisk.no og det refereres til en artikkel av Karey O’hara i Medical Xpress.

Hun er forskningsassistent ved Arizona State University, og hovedforfatter bak den nye studien.

Forskerne visste på forhånd, basert på tidligere konfliktstudier hvor foreldrene var gifte eller samboende, at barn opplever foreldrekonflikt som en trussel. I den nye studien ønsket derfor forskerne å se nærmere på hvordan denne opplevelsen spesifikt var for skilsmissebarn.

– Konflikt mellom skilte eller separerte foreldre predikerer at barna vil oppleve frykt for å bli forlatt av en eller begge foreldrene sier forskerne bak studien.

– Denne frykten er videre forbundet med fremtidige psykiske helseplager, særlig hos de barna som hadde en sterk tilknytning til faren,

Studien

I selve studien undersøkte forskerne 559 amerikanske barn i alderen ni til 18 år, som deltok i New Beginnings Program. Det kommer tydelig frem at barn som opplever samlivsbrudd og en familie i oppløsning, ofte bebor en slags mistillit eller frykt for å selv bli forlatt. Barna har tross alt opplevd at en av foreldrene har gått, uansett om de blir med den som drar eller blir igjen. For de voksnes del er det ofte en opplevelse av å forlate noen, eller bli forlatt. Barna står ofte i en slags spagat mellom disse to posisjonene.

Frykten var også vedvarende. I en oppfølgingsundersøkelse tre måneder senere, meldte barna at de fremdeles var redde for å bli forlatt. Og i atter en oppfølgingsundersøkelse, ti måneder senere, så forskerne en økning i psykiske plager hos disse barna.

Andre studier tyder på at barn som har opplevd skilsmisse hos foreldrene påvirkes inn i voksenlivet med hensyn til egne holdninger og forventninger til parforhold og kjærlighet. Statistikken her er ganske dyster: Dersom to mennesker møtes som begge har separerte foreldre, er sjansen for at de selv skiller seg tredoblet. Dersom kun én av partene i en relasjon kommer fra et skilsmissehjem, er sjansen doblet for at samlivsbruddet gjentas i denne relasjonen.

Imidlertid er det mange ting som påvirker oss gjennom et liv, og noen ganger er nok skilsmisse til det beste for alle involverte. Hvordan vi skal tenke om dette er komplisert, og dagens episode vil tilstrebe å ta for seg skilsmissens psykologi.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here