#82 – Overnaturlige evner eller mindreverd

Q&A i Arendal: Hvorfor er det noen mennesker som hele tiden skryter av seg selv? Går det an å ikke ha et selvbilde? Hvordan kan man få et bedre selvbilde? Kan sosiale medier ødelegge selvbildet?

 

Dagens episode kommer som en forlengelse av den forrige. Jeg var i Arendal for å snakke om selvbildet i regi av Human etisk forbund. Etter en time samtale med Marianne Løge, åpnet vi opp for spørsmål fra publikum, og denne seansen utgjør hoveddelen av dagens episode. Det kom mange gode innspill fra salen, og ett av dem fikk meg til å reflektere over en psykisk forsvarsmekanisme som kalles for omnipotens. Før vi går til en time samtale om selvbildet, vil jeg kort redegjøre for omnipotens som psykisk forsvar. Det er en forsvarsmekanisme vi ser rundt oss nesten hver eneste dag, men det er ikke sikkert at vi tenker på det som psykisk forsvar. Det dreier seg om en psykisk manøver hvor man hardnakket hevder sin storhet for å beskytte seg mot en underliggende følelse av mindreverd. Omnipotens er med andre ord vår skanse mot truende følelser av mindreverd og maktesløshet. Velkommen til en ny episode av SinnSyn, velkommen til siste del av arrangementet i Arendal i september 2018 og velkommen til en kort innføring i hvorfor noen mennesker tror de har overnaturlige evner.

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no & SinnSyn

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here