#87 – Ensomhet

Man kan føle seg ensom fordi man mangler mennesker rundt seg, eller ensom blant mennesker. Man kan føle seg fremmed ovenfor seg selv eller fremmed ovenfor omgivelsene. Noen har en kronisk følelse av å gå i en annen takt enn andre, og de føler aldri at de passer inn. Det er mange måter å være ensom på, og det er tema i dagens episode: Ensomhet kan være dødelig.

Ensomhet handler ikke bare om å være alene. Man kan omgås venner eller leve i parforhold, men fortsatt føle seg ensom. Spørsmålet er hvordan vi skal forstå ulike typer av ensomhet. Det var også tema for en samtale i Lillesand i september 2018. Igjen er det Humanetisk forbund som arrangerer filosofiske samtaler som et innslag i human-etiske uker. Det er Kjetil Nordbø som har engasjert meg i dette arrangementet, og denne gangen snakker jeg med en fra lokallaget som heter Martin Albert Sletholt. Vi befant oss på en skole i Lillesand, på en liten scene, med et glass vann og forholdsvis beskjedent oppmøte fra publikum. Før vi tar turen til Lillesand, vil jeg innlede med noen overordnede refleksjoner rundt ensomhet. 

For Yalom er isolasjon et av menneskets mest fryktede eksistensielle grunnvilkår. Fra sin årelange praksis som psykoterapeut har han lagt merke til at mange mennesker som mister en ektefelle eller livsledsager, ikke først og fremst fortviler over tapet av den andre, men over den brutte relasjonen. Enker og enkemenn snakker om å leve et liv som ikke blir sett. De har mistet et livsvitne – noen som vet at de kommer hjem, legger seg og står opp om morgenen. Innenfor psykisk helse ser vi også utallige eksempler på mennesker som lever i utilfredsstillende eller skadelige parforhold fordi de er nødt til å ha et vitne til sitt liv – noen som kan bekrefte deres eksistens. Noen har til og med sagt at de føler at de slutter å eksistere dersom de ikke har noen som ser dem. Yalom påpeker at dette er et vanlig fenomen i terapi, og han legger til at terapeuter må passe på at de ikke blir pasientenes livsvitner. Det vil skape et avhengighetsforhold hvor terapiens slutt kan bli katastrofal for pasienten. I terapi handler det om å være støttende og bekreftede til stede samtidig som man arbeider for pasientens evne til selvstendighet og selvaksept. Det handler også om å styrke pasienten på en måte som gir vedkommende grunnlaget og evnen til å inngå i betydningsfulle relasjoner til andre mennesker. Psykisk sunnhet handler i mange henseende om å inngå i og opprettholde nære relasjoner over tid. Ensomhet er som regel et symptom på en trist situasjon eller et underliggende psykologisk problem.

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here