#93 – Gudenes opprinnelse

Gjennom alle tider har mennesket trodd på noe større enn seg selv. Èn eller flere guder har figurert i menneskets mentale liv i nesten alle samfunn. Hvorfor det? Eksisterer det guder, eller finnes det andre forklaringer?

Jørgen Aurebekk tok kontakt fordi han hadde skrevet et lengre manus med tittelen «Gudenes opprinnelse». Han visste at jeg var interessert i religion, og lurte på om jeg kunne se over teksten. Vi avtalte at han tok en tur innom kontoret mitt for å snakke om boken som altså skal hete «Gudenes opprinnelse». Jørgen har mastergrad i teologi og filosofi, og han har derfor en spesiell interesse for temaer som befinner seg i nettopp dette spenningsfeltet mellom religion og filosofi. Jeg har en lignende interesse, noe som har fått lov til utspille seg i boken «Psykologens journal», men jeg har i tillegg til religion og filosofi lagt mye vekt på de psykologiske aspektene ved menneskets hang til å tro på noe som er større enn dem selv.

Jørgen innleder boken sin med en forklaring på prosjekt. Det lyder som følger: 

«Denne boken er en kritikk av religion ut fra naturlige forklaringer på religionens opprinnelse, utbredelse og tilbakegang. Med “religion” menes her en generell oppfatning om at det finnes guder, og med “naturlige forklaringer” menes her forklaringer som ikke impliserer at det faktisk finnes guder. Den underliggende logikken i kritikken er som følger: 1) Jo bedre naturlige forklaringer på religionens opprinnelse og oppslutning man finner, 2) jo mer sannsynlig er det at religion har oppstått av naturlige årsaker, og 3) jo mindre sannsynlig er det at religion er et resultat av årsakskjeder som impliserer gudenes eksistens (f.eks. guddommelige åpenbaringer), og 4) jo mindre sannsynlig er det at gudene eksisterer.»

Mennesket tror på ting, og de spekulerer over sin egen eksistens. Det har vi gjort i uminnelige tider, men hvorfor. Det er et interessant tema, og i dagens episode blir det også tema her på SinnSyn. Jeg hadde aldri møtt Jørgen før han satt på kontoret mitt i desember 2018. For meg ble det en spennende samtale, men altså med en religionskritisk undertone.

Samtalen med Jørgen Aurebekk

Hvis ikke du vil høre samtalen vår i en podcast-app eller fra spilleren øverst på denne siden, så kan du se et video-opptak isteden:

Av Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no og SinnSyn

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here