#94 – Egoismens psykologi

Noen ganger må vi omgås mennesker som bare tenker på seg selv, tråkker på andre for å hevde seg selv eller utnytter andres sårbarhet til sin fordel. Hvordan omgås man egoister? Har egoisten det bra med seg selv? 

Kan det tenkes at rause mennesker har det bedre, selv om de ofrer egne goder for andres ve og vel? Tema for denne samtalen er egoisme versus altruisme. I dag skal vi til Flekkefjord og kulturhuset som heter Spira. Jeg skal snakke med Hans E. H. Jacobsen fra Human-Etisk Forbund om kveldens tematikk. 

Vi forsøker å svare på følgende spørsmål:

  • Er alle egoister?
  • Hvorfor blir man egoistisk?
  • Er du en egoist?
  • Hvor finner vi de største egoistene?
  • Hvordan håndterer vi egoistiske personer?

Denne gangen var det også Kjetil Norbø som var primus motor for humanetiske uker og arrangementet i Flekkefjord. Det var forbausende godt oppmøte og god stemning på Spira. Før vi sjekker inn i Flekkefjord, skal jeg kort gi en innføring i tema ved hjelp av en artikkel jeg skrev i 2015:

 

Dersom vi forstår egoisme som en posisjon hvor vi er opptatt av å dekke egne behov i kombinasjon med lite omtanke for andre, er det nok et trekk de fleste av oss har i mer eller mindre utstrekning. Jeg ser for meg at de fleste går rundt med et Ego i underskudd som trenger noe fra omgivelsene for å føle seg ”god nok”. Har man et stort underskudd, trenger man mer fra andre, noe som også betyr at man har mindre å gi. Kanskje finnes det noen få mennesker som er så ”psykologisk modne” at de lever på et ”ego i balanse”. I en slik situasjon kan man forvente at våre behov endre seg fra å være ”egoistiske” til å bli mer ”altruistiske”. I en underskuddsposisjon (egoismen) er vi orientert mot å dekke egne behov som ofte dreier seg om å få andres beundring, anerkjennelse, støtte, omtanke eller andre fordeler. De som derimot er i overskudd, som har en sunn aksept og realistisk ”kjærlighet til seg selv”, vil snarere utvikle et behov for å gi til andre. Noen vil si at sunn utvikling fra barn til en moden voksenperson handler om at vi blir mindre og mindre egoistisk fokusert – Våre narsissistiske behov avtar etter hvert som vi blir mer integrerte som mennesker.

Vil du lese hele artikkelen så finer du den her:

Egoismens psykologi

Vi forsøker å svare på følgende spørsmål: Er alle egoister? Hvorfor blir man egoistisk? Er du en egoist? Hvor finner vi de største egoistene? Hvordan håndterer vi egoistiske personer?
Du kan selvfølgelig også høre dagens episode dersom du er mer interessert i egoismens psykologi. Her er den også filmet:

 

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no
Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here