#97 – Verktøy for tenkning

Man kan ikke bygge et helt hus med bare nevnes, og man kan ikke tenke så mye med bare hjernen. For å bruke vår mentale kapasitet, trenger vi redskaper som muliggjøre vårt potensial. Dagens episode handler om verktøy for tenkning.

Menneskets følelsesliv og indre finurligheter er ikke alltid like forståelige. «Kjenn deg selv» sier orakelet i Delfi. Det samme orakelet påstod at Sokrates var den viseste mannen i landet. Hans metode handlet om å stille spørsmål. Når du skal svare på et spørsmål må du se etter svaret. Når du får et spørsmål om hvordan du tenker, føler og handler, tvinges du til å ta et blikk på deg selv, noe som krever en form for innsikt. 

Laila Henriksen er leder for styret i Filosofisk hjørne i Tønsberg. Hun skrev følgende på Facebook eter arrangementet i biblioteket:Det må være lov å uttrykke begeistring for vårt arrangement i biblioteket i går fredag 19. oktober. En større forsamling har vi ikke tidligere hatt i FH, det ble talt hele 154 personer tilstede. Mange uttrykte stor begeistring for psykolog Sondre Risholm Liverød sitt innlegg, her var det mye å hente sa folk. Og respons og spørsmål kom fra publikum som vanlig. Elleve nye personer meldte seg på vår mail-liste, velkommen til FH dere nye, og til alle, velkommen tilbake til FH hver fredag kl 13 i biblioteket i Tønsberg.

Det er lett for en psykolog å si at du må kjenne etter på dine egne følelser. Når sant skal sies, er jeg selv usikker på hvordan man gjør dette. For meg er nok selvinnsikt og kjennskap til meg selv en blanding av erfaringer med å være meg, forståelse for mine reaksjoner og en stadig nysgjerrighet på alt det som foregår i mitt indre liv. For å håndtere eller utforske mitt indre liv, må jeg ha egnet verktøy, og her kommer psykologien inn i bildet. Jeg mener at psykologi er verktøy for å tenke på sin egen psyke. Det handler om å utvikle nye metaforer og språk som kan lodde dybden i oss selv på nye måter. Vi kommer nok aldri til bunns i menneskes psykologiske liv, men vi kan bli litt mindre overfladiske. Det er heller ikke alltid psykologifaget er best egnet til å tenke nytt om psykens finurligheter. Selv opplever jeg at skjønnlitteratur er et særdeles viktig supplement for å trenge dypere inn i våre eksistensielle vilkår. Humor og andre kunstneriske og kulturelle innslag spiller også en viktig rolle. Personlig har jeg en rekke favoritter av både komikere og andre åndsarbeidere som har stimulert, provosert og inspirert meg til å tenke i helt nye baner om meg selv, mine omgivelsen og verden for øvrig. I en slik sammenheng er det ikke så viktig å finne svar på ting, men snarere finne nye spørsmål og betrakninger som tvinger oss ut av «tenkning på autopilot». Det er som regel der det ikke finnes noen entydige svar eller forklaringer, som er der det er mest spennende å grave. 

Dagens episode innleder med noen refleksjoner over verktøy for tenkning, og spesielt en lite nisje verktøy som relaterer seg til vårt psykologiske liv. Jeg er i på biblioteket i Tønsberg, klokken er 13.00 og det har dukket opp forbløffende mange kjente. Tønsberg er min hjemby, og derfor er det både gøy og litt angstprovoserende at salen er såpass full av folk. Før vi installerer oss på biblioteket i Tønsberg vil jeg spille av et klipp fra en person som er blant mine inspirasjonskilder når det gjelder å tenke litt i «revers» eller «utenfor boksen». Det er en merkverdig mann ved navn Karl Pilkington, og han har flere snodige uttalelser enn noen andre mennesker jeg kjenner til. Jeg er veldig begeistret for alle de rare tankene som dukker opp i hodet til Karl Pilkington, og her kommer et klipp hvor han snakker med Ricky Garvey og Stephen Merchant om fri vilje. Fri vilje er jo et tema jeg selv har vært opptatt av i mange år, og kanskje var det fritenkeren Karl Pilkington som fikk meg på dette sporet. Som vanlig gjør Ricky narr av Karls resonnementer, men jeg synes at Karl er inne på en svært avansert og dyp tanke i dette klippet. Hva tenker du?

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no & SinnSyn

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here