Å bli til som menneske

Hva påvirker psykisk helse? Kosthold, relasjoner, traumer, søvn, genetiske disposisjoner, foreldre, stress i tredje trimester, flytting og mye mer. Det er komplisert, men det går an å tenke helhetlig med en enkel oversikt.

Dette er den første av 12 artikler som skal presentere en forelesningsrekke i utviklingspsykologi. 22. mars 2017 er jeg på Universitetet i Agder, avdeling Grimstad, og jeg skal undervise i utviklingspsykologi. Målet mitt med undervisningen er å sette teorien inn i hverdagslivet. Gjennom 12 forelesninger skal jeg forsøke å belyse menneskets psykologiske modning fra barn til voksen, og jeg håper at innsikt i utviklingspsykologi også kan være interessant for «folk flest», og ikke bare for dem som studerer helsefag. I tråd med WebPsykologens overordnede prosjekt (spre kunnskap om psykisk helse til «folk flest») vil jeg påstå at forståelse for menneskets psykologiske utvikling er verdifullt for vår egen del, og ikke minst verdifullt dersom vi jobber med mennesker eller fungerer i rollen som forelder.

Forstå depresjonen

I første time gir jeg en kort introduksjon til faget, og jeg begynner å snakke om en av mine aller viktigste kjappheter, nemlig at forståelsen av mennesket krevet at vi inntar mange forskjellige innfallsvinkler på én gang.

I et biologisk perspektiv kan man eksempelvis forstå depresjon som en nevrologisk ubalanse, noe man kan avhjelpe med medikamenter eller annen type stimulering av hjernen. Dersom medisiner kan hjelpe oss på et nevrokjemisk nivå, vil opplevelsen av depresjon avta.

I et psykologisk perspektiv er man derimot ikke så opptatt av hjernens nevrokjemi, men ser på depresjon som et resultat av tillærte måter å tenke på som fører til destruktive følelser. Man ser for seg at mennesket har utviklet seg i relasjon til andre, og dersom man gjennom erfaring har begynt å tenke på seg selv som mindreverdig eller mislykket, kan dette legge seg som en iboende del av vårt psykologiske fortolkningsverktøy. Det kan føre til at vi forventer å feile, noe som ofte gjør at vi presterer dårligere eller unngår utfordringer, og dermed bekrefter vår egen forventning om å mislykkes.

Denne måten å tenke om seg selv på genererer i sin tur negative følelser og håpløshet, noe som på sikt blir selve kjernen i en stadig dypere depresjon. For å bli kvitt depresjonen, må man kort sagt begynne å tenke annerledes. Man må innse at man har lært å vurdere seg selv på en negativ måte som følge av erfaringer fra tidligere i livet. Man må deretter innse at man essensielt sett ikke er mislykka som menneske, men at vårt eget selvbilde skaper og gjenskaper opplevelser av å mislykkes. Vi må rett og slett analysere vårt indre liv og oppdage at tanker og følelser kan føre oss inn i både depresjon og angst, og at veien ut innebærer installering av et nytt “psykologisk operativsystem”. William James er blant psykologiens tidligste pionerer, og han har sagt at den viktigste oppdagelsen som ble gjort i hans tid, var at mennesket kunne endre livet sitt ved å endre holdning.

På den ene siden kan man se at en depresjon alltid er forankret i hjernen med et tilhørende nevrokjemisk substrat. Ved å endre på nevrokjemien, kan man også endre på opplevelsen. På den andre siden kan man også begynne å tenke annerledes for å unngå nedslående følelser, noe som også vil påvirke vårt humør og faktisk gjøre noe med det «fysiske klima i hjernen». Dette er to helt forskjellige innfallsvinkler til depresjon, men det ene utelukker ikke det andre. Man kan også se for seg at en person sliter med depresjon fordi vedkommende trener for lite, spiser usunt, er sosialt isolert, sensitiv eller som følge av traumer, økonomiske problemer eller lite søvn. Man kan sannsynligvis lage en liste på tusenvis av mulige faktorer som påvirker menneskets psykiske liv, og når vi har det psykisk vanskelig, må vi tenke bredt for å komme oss ut av uføret. Ofte nytter det lite med bare medisiner, bare samtaleterapi, bare trening eller bare dietter.  Evnen til å se et menneskelig problem fra flere sider på en gang, kjennetegner en god helsearbeider. Evnen til å innse at det er mange måter å jobbe med seg selv på, som komplimenterer hverandre, er også viktig innsikt for de som ønsker å utvikle seg selv.

 

Forelesning i utviklingspsykologi 1. time

I videoen under får du en kort introduksjon til menneskelig utvikling, og du vil få en mer grundig innføring i måter å tenke helthetlig på i møte med deg selv, andre mennesker og livet for øvrig.

 

 

Plansjen som blir brukt i denne forelesningen

Utviklingspsykologi handler blant annet om

Barnets psykomotoriske utvikling

Barnets kognitive utvikling

Barnets identitet/jeg utvikling

Barnets evne til samhandling med andre

barnets evne til empati etc.

 

Psykisk sunnhet innebærer

En rimelig god jeg/identitetsutvikling

Evne til autonomi

Evne til samhandling og ikke la seg oppsluke eller distansere seg

Evne til å romme egne følelser

Evne til intellektuell refleksjon over egne og andres opplevelser (mentalisering/mindsight)

Evne til fleksibilitet, endre indre skjema slik at de passer med verden rundt (kart og kompass)

 

Faktorer som påvirker barn utvikling

Aktivitetsnivå

Avledbarhet/distraktabilitet

Oppmerksomhetsspenn/persistens

Reaksjonsintensitet

Responsterskel

Rytmisitet

Tilnærming/tilbaketrekning

Tilpasning

Familieforhold: omsorgsevne, psykiske lidelser, stress, rus

Flyttinger

Tilstedeværelse av andre støttende voksne

Venner

IQ

Oppmerksomhets og konsentrasjonsevne

Optimistisk innstilling.

Aktivitetsnivå

Tilknytningsstil

 

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here