Å bære nag tar livet av parforhold

Dårlig selvtillit og mangel på bekreftelse er to ingredienser som ofte skaper konflikter i et parforhold. Selvusikkerhet skaper grobunn for sjalusi og irritasjon.

Utrygghet og mangel på bekreftelse er to ingredienser som ofte skaper konflikter i et parforhold. Lav selvfølelse skaper grobunn for sjalusi og irritasjon. Dårlig selvtillit fører til sårbarhet for andres kommentarer, og dette kan skape følelsesmessig turbulens og uvennskap mellom mennesker som egentlig elsker hverandre. Dette er ofte dynamikken i det tragiske dramaet som utspiller seg i alt for mange hjem.

Silje satt stille i bilen sammen med mannen sin. De var på vei hjem fra en fest. ”Den gangen vi forlovet oss fortalte du at du var redd for å forplikte deg”, sa hun plutselig. Ektemannen rynket pannen og sa: ”Det stemmer det, jeg følte det sånn akkurat da.”

“Hvordan kunne du forlove deg uten å være sikker på at det var det du ville?” fortsatte hun. Stemmen sprakk og tårene begynte å renne nedover kinnene hennes. Mannen hennes, Anders, sukket og forberedte seg på den vanlige talen: ”Hvordan kunne du…” Han hadde vært gjennom denne rutinen mange ganger før, og spesielt etter en fest eller en sosial sammenkomst. Når sant skal sies begynner han å bli mektig lei av konas oppførsel. Han har sett henne bli oppslukt i denne ”hvordan kunne du – du bryr deg ikke”-tankegangen så mange ganger at han faktisk begynner å tvile på hennes sinnstilstand. Det største problemet med Siljes tester eller angrep på forholdets soliditet, er at Anders sjelden er i stand til å gi henne en forklaring som vinner frem eller skaper tillit og nærhet. Han innrømmer at han har vært veldig ærlig med henne tidligere, kanskje alt for ærlig, men på det tidspunktet trodde han at hun ville forstå og at forholdet var tjent med en slik åpenhet.

De har vært gift i fem år og har to barn. Hver gang de krangler kommer de samme argumentene, de samme sinte kommentarene og de sårende ordene. Hver eneste krangel er en gjentakelse av den forrige, og de fiendtlige replikkene som legges frem resulterer i at de begge blir såret. Noen ganger føler Silje at hun har blitt såret så mange ganger at hun bør forlate forholdet. Ektemannen føler det samme. Det er barna som holder dem sammen. Noen ganger oppfører de seg imidlertid som et normalt par, og da kan de utvise kjærlighet og affeksjon for hverandre. Hovedproblemet er at det er nærmest umulig å vite når det neste utbruddet vil komme. Silje og ektemannen har prøvd å beholde roen så godt de kan, for barnas skyld, men de fortsetter å gjøre feil. Den minste kommentar, eller et ansiktsuttrykk, kan være nok til å sette i gang en krangel. Deretter følger kritikk, vonde ord og sårende hensikter og stemningen fylles med en fiendtlig undertone. For ikke lenge siden endte Silje opp med å slå Anders, og hun var som lamslått når han slo tilbake. Etter denne episoden ba de hverandre om unnskyldning og bestemte seg for å la fortid være fortid. Helt til nå…

Anders har begynt å føle seg som et offer i ekteskapet. Han har laget seg en personlig liste med et repertoar av gamle episoder og minner han kan bruke imot Silje for å hevde seg og kontre hennes negative anklager. Han synes kanskje ikke at dette er den beste måten å gå frem på, men det er den eneste måten han kan tvinge henne til taushet, og det gir ham følelsen av å ha vunnet, i alle fall midlertidig. I dette forholdet føler begge at de er ofre, og oppfører seg derfor på måter som er stikk i strid med deres egentlige følelser for hverandre. Barna føler at den beste måten å få slutt på kranglingen, er å gråte uten stopp helt til foreldrene blir venner igjen. På den måten tvinger de igjennom sine behov for trygghet og stabilitet.

Når to mennesker har vært i et forhold over en viss tid, vil de alltid støte på relasjonelle utfordringer. Når disse takles på en krigersk måte hvor det er om å gjøre å vinne en diskusjon og en krangel, er det fare for at man har omgjort hjemmets sfære til en krigssone, noe som er en svært farlig situasjon for et ekteskap. Som regel handler dette om den enkeltes egen usikkerhet kombinert med en følelse av å ikke bli prioritert eller verdsatt. Dersom forholdet er grunnlagt på gode følelser og en moden kjærlighet, vil det alltid være mulig å se forbi disse feilskjærene og holde forholdet i live, men det krever en kontinuerlig innsats. Et forhold er ikke noe som er etablert ved inngåelse hos presten eller på tinghuset, men en lang prosess som kan bygge seg sterkere og sterkere, eller utvikle seg til en fryktelig maktkamp.

Å gjenskape fortiden

Husker du hvordan det føltes da bestevennen din forrådte deg, eller da du ble urettferdig anklaget av foreldrene dine? Når du eksempelvis mister en som står deg nær, så er det ofte uunngåelig at tanken på begravelsen fremkaller tårer og triste følelser, ofte de samme følelsene som preget deg den dagen begravelsen fant sted. Når du mimrer om fortiden bringer minnene ofte frem følelsene fra tidligere. Du må fremvise en stor selvkontroll for å kunne isolere selve hendelsen fra følelsene den vekket i deg. Dette er på sett og vis årsaken til Silje og Anders sitt problem. Hvis de ser på forholdet sitt i et langtidsperspektiv, så ønsker de dypest sett å holde sammen begge to. Ingen av dem liker tanken på separasjon, selv om det nå har blitt et alternativ. Vil de forsøke å holde sammen? I så fall må de først og fremst forsikre hverandre om at de fortsatt vil satse på forholdet, og likeledes bekrefte at de begge har lyst til å yte en innsats for å reparere ekteskapet.

Mange av oss har tendensen til å holde fast på ting i fortiden som har såret oss, og vi bærer nag til vennene våre for ting som hendte i barndommen eller i tenårene. Personen vi nærer et hat til fortsetter å leve livet som vanlig, er tilsynelatende lykkelig og mest sannsynlig har vedkommende glemt det helt, mens vi fortsatt sitter fast i et hatdilemma. Det er viktig at vi kan identifisere denne selvbegrensende tankegangen som skaper et negativt klima i oss selv. Det er ikke bare det at vi har blitt dårlig behandlet i fortiden, men denne episoden fortsetter å influere livet vårt på en negativ måte lang tid etter. Det er gjort undersøkelser som viser at menneskers fiendtlighet eller følelse av hat er svært helseskadelig. Det skaper en spenning i kroppen som ligner den vi utsettes for i farlige situasjoner. Det er som å gå med en viss alarmberedskap i kroppen hele tiden, og dette belaster hjerte og blodomløpet på en måte som er direkte helseskadelig. Fiendtligheten kan ha slått rot i oss for mange år siden, og i verste fall tar den langsomt livet av oss og ikke minst har den makt til å forstyrre og ødelegge våre mellommenneskelige forhold. I boken Emosjonell Intelligens (2002) refererer Daniel Goleman en undersøkelse som viser at mennesker med høy grad av fiendtlig beredskap, altså konstante innestengte frustrasjoner, løper en høy risiko i forhold tilutvikling av hjerte- og karsykdommer. Ifølge studier Goleman refererer til, er fiendtlighet en langt mer avgjørende predikator for hjerte- og karsykdommer enn røyking (!) Det forteller oss hvor avgjørende våre tolkninger av tilværelsen er. Hvis vi innlater oss med hevntanker og bærer nag til noen eller noe i fortiden, ødelegger det vår helse. Som regel kan vi ikke gjøre noe med fortiden, bortsett fra å tolke den på nytt, og måten vi gjenforstår tidligere erfaringer kan påvirke vår helse på avgjørende måter.

Siljes ekteskap nærmer seg det punktet hvor det ikke lenger er mulig å reparere det på grunn av denne hatefulle undertonen og hevngjerrige tankegangen. Anders vurderte nylig skilsmisse, men han er redd for å miste foreldreansvaret for barna. Han vet at Silje vil avgå med døden hvis barna blir tatt fra henne. Han vil nødig gjøre det mot henne, men samtidig så kan han ikke fortsette på denne måten.

Ta et oppgjør med fortiden

I situasjoner som denne, hvor det er vanskelig for paret å finne en løsning og samtidig vanskelig å se dynamikken i de negative følelsene, må man ofte involvere en tredjepart. Silje og ektemannen må ta et oppgjør med fortiden og plassere gamle følelser og skuffelser på rett plass, slik at de ikke gjentar seg gang på gang. Siljes usikkerhet stammer først og fremst fra frykten for at Anders ikke bryr seg om henne og kommer til å forlate henne. Anders bryr seg virkelig, men misliker å bli et offer for utpressing. Han føler seg presset til å proklamere sin kjærlighet og hengivenhet, men disse følelsene dukker ikke opp under press. Når Silje driver utpressing i forhold til kjærlige bekreftelser, oppnår hun det motsatte. Ja, Anders var usikker når det gjaldt å forplikte seg, men all usikkerhet forsvant da de fikk sitt første barn, og han innså hvor mye han elsker Silje. Han liker ikke tanken på å bryte ut av ekteskapet, og han ser på seg selv som en mann som elsker kun én kvinne. Når Silje stiller stadige spørsmålstegn ved dette, føler han seg misforstått og anklaget.

Ikke lev i drømmeland

I løpet av et ekteskap vil det være tider når forholdet føles uoversiktelig og kanskje litt utrygt. Overgangen fra å være singel til å være to, for så å være del av en hel familie, plasserer den voksne i flere nye og forskjellige roller. Noen ganger fører dette med seg mye stress. Fortiden kan verken fjernes eller forandres, og krangling om dette medfører ingen løsninger. Dette er virkeligheten! Anders og Silje , dersom de ønsker å redde ekteskapet, anse det som verdt å kjempe for med eller uten barna, og deretter handle ut fra det. Anders har mest sannsynlig forsøkt å glemme sine innrømmelser fra fortiden, mens Silje har vært såret på grunn av dette. Ved å stadig gjenta dette, og fortsette å ta opp temaet om og om igjen, vil det føre til at Silje fortsetter å føle seg såret, mens Anders blir stum på grunn av hennes reaksjoner, og han føler seg underkjent og misforstått. Begge er ofre i denne situasjonen.

Sett pris på og lev i nåtiden

Silje og Anders må rett og slett bestemme seg for å la fortid være fortid. De må bestemme seg for å være lykkelige for deres egen skyld, og ikke føle at de fortsatt er gift bare på grunn av barna. En effektiv framgangsmåte å bruke dersom dette problemet oppstår og anstifter en slags fiendtlig atferd, er å prøve å slutte å konsentrere seg så mye om fortiden. Alle har hatt både gode og vonde tider. Man kan ikke la oppførselen sin dikteres av de vonde minnene, for det ødelegger øyeblikket og dagen i dag. Dette vil kanskje kunne hjelpe Silje å fokusere og dermed kontrollere tankene sine. Dette vil igjen muligens forhindre at krangelen utvikler seg til en ukontrollerbar situasjon. Følelser er noe som kommer og går. Dersom vi er redd for alle følelser med et negativt fortegn, misforstår vi rett og slett den menneskelige natur. Usikkerhet og tvil er en naturlig del av livet, og det betyr ikke at forholdet er bygget på falske premisser eller mangel på følelser. Det vil sannsynligvis være noe galt hvis man aldri har vært usikker eller misfornøyd med noe i et forhold, og slike erkjennelser må ikke tolkes som forholdets dødsstøt, men som en viktig pekepinn og mulighet for vekst og forandring i en positiv retning for begge parter. Slipp det du elsker fri, så blir det ditt, er et viktig ordak i forhold til ekteskap og kjærlighetsforhold. Silje må ikke presse Anders til kjærlighetserklæringer for å stange sin egen usikkerhet. Hun må la ham føle seg fri til å uttrykke seg åpent, for da vil de viktige bekjennelsene, med større sannsynlighet, komme av seg selv.

Aksepter problemet

Silje må akseptere at dette problemet stammer fra en reaksjon på noe som oppfattes som en krisesituasjon. Det er bedre for henne å ta opp problemet med Anders når han sier noe hun ikke liker, i stedet for å holde det inne, noe som kan forårsake et utbrudd på et senere tidspunkt. Det er et viktig prinsipp å uttrykke seg i den pågjeldende situasjonen, for senere vil det være to vidt forskjellige gjenfortellinger av den aktuelle situasjonen, noe som kan borge for krig og ufred. Silje kan for eksempel innrømme sin usikkerhet og si at hun blir redd for å ikke strekke til eller bli forlatt, spesielt når de er ute sammen med andre mennesker som hun ofte kan tenke er mer vellykkede og interessante enn henne selv. Det verste hun kan gjøre i slike sammenhenger er å teste Anders for å eventuelt bekrefte at han tviler eller er usikker på forholdet. En åpen erkjennelse gir Anders muligheten til å støtte Silje og utvise omsorg og kjærlighet uten å føle seg presset. Det gir ofte en god følelse, mens utpressing skaper sinne og fortvilelse.

Kilder

Goleman, Daniel (2002). Emosjonell Intelligens. Gyldendal, Oslo.

Av Sondre Risholm Liverød &
Shobna Subramanian Iyer
WebPsykologen.no

Denne oversettelsen er gjort av Mari Rowland og
viderebearbeidet av Sondre Risholm Liverød.

Copyright © 2009 WebPsykologen.no. Denne artikkelen er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av teksten er ikke tillat uten godkjenning fra WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

6 KOMMENTARER

 1. Dette var en fin artikkel, men den legger mye ansvar på Silje. Det står kun beskrevet alt hun skal rette opp og endre på i måten å kommunisere på. Er det noen råd til Anders? Hva kan han gjøre / endre på for å hjelpe Silje og ikke overlate all innsats til endring hos Silje.

 2. Ja dette var en litt enkle tolkning av først om fremst Silje sitt følelsesliv synes jeg. Noen må grave litt dypere i seg selv og ikke være så opptatt av at Silje skal vise sin sårbarhet for at Anders skal bli trygg og sikker.

  Silje blir her den anklagende og litt hevngjerrige følsomme typen kvinner, som ikke forstår at Anders egentlig elsker henne, selv om han ikke klarer å vise henne det. Noe hun bare må finne seg i, og håpe på at dette er tilfelle og at han, selvsagt helt av seg seg, en vakker dag vil finne på å vise sin kjærlighet til henne. Silje må åpnes seg, viser sin sårbarhet, og glemme at han var (og er?) forbeholden i sin kjærlighet til henne.

  Når Silje kommer med sine anklager og tårer etter sosiale sammenkomster så kan vel dette også være fordi Anders flørter med andre kvinner og neglisjerer henne helt og han viser sin glade sprudlende sjarmerende side og at Silje da naturlig nok får reaktivert sin usikkerhet, (siden han svært sjelden er slik hjemme/overfor henne) som går på Anders sine uttalelser om at han tidligere ikke har vært glad nok i henne (han har vært usikker på forholdet)

  Noe av tolkningen her kan vel går på at Anders trenger trygghet og stabilitet og takler dårlig å stå til ansvar for sine meninger og uttalelser? Han vil helst at hun forblir taus, ikke sier noe om dette, feier det under teppe. Hun må glemme.

  Anders burde stoppet bilen, snudd seg til Silje, sett henne i øynene og sagt følgende; jeg forstår jeg har såret deg med mine uttalelser om at jeg var usikker tidlig i forholdet. Og det beklager jeg dypt. De følelsene jeg hadde den gangen gjelder ikke lenger, for jeg ser hvilke flott og verdifull kvinne du er, og de følelsen jeg hadde den gangen hadde ingenting med deg å gjøre egentlig. Jeg hadde nok hatt det slik med alle kvinner fordi jeg trenger tid for å få en god og nær relasjon til kvinner og fordi jeg er litt redd for følelser som gjør meg avhengig av deg og din kjærlighet 🙂
  Det er lettere for meg og viser en overfladisk sjarmerende væremåte overfor folk jeg ikke kjenner så godt, enn å vise en dyp og forpliktende kjærlighet åpenlyst til deg. Dette skal det nå bli slutt på. Jeg skal ta et oppgjør med meg selv. Jeg elsker bare deg og vil bare være sammen med deg for resten av mitt liv.

  Kilde: meg selv 🙂

 3. De eneste virkelig lykkelige mennesker er gifte kvinner og enslige menn.
  Henry Louis Mencken

  Fordelen med de enslige er at de ikke ødelegger det sosiale miljøet.

 4. Støtter kommentaren til Anne, den var bra:) Skulle ønske flere hadde brukt litt mer energi på å berolige en usikker partner i stedet for å bli oppfarende og sint, som bare øker usikkerheten.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here