Bedrifts abonnement på mentalt treningsstudio

Mental trening handler om å oppdage, revurdere og stimulere nye kildekoder i sitt mentale operativsystem. Skaff deg et medlemskap for din virksomhet på SinnSyns mentale treningsstudio.

Hjernen er plastisk og det betyr at den kan forandre seg avhengig av hvordan den brukes. For å finne ut av hvordan vi bruker vårt eget hodet, hvordan hjernen forfatter nye opplevelser i lyset av gamle erfaringer, og hvordan stress eller kraftige følelser påvirker våre tanker, valg og handlinger, må vi observere vårt eget indre liv. Vi må se vårt eget sinn, og det er jo nettopp det jeg kaller SinnSyn i denne podcasten ved samme navn.

Jeg har alltid hatt som målsetning å ta for meg et vidt spekter av psykologiske teorier for å kaste lys over menneskers mentale landskap. Nå viser det seg at podcasten har nærmere 10.000 lyttere hver uke, og mage av de som hører på melder tilbake at fokus på mentale mekanismer er til god hjelp i håndteringen av stress, konflikter, problemer i parforhold, angst, depresjoner, overdreven selvkritikk, lav selvfølelse og andre utfordringer som rammer de fleste av oss gjennom livet både på jobb og hjemmebane. Slike tilbakemeldinger gjør meg både litt stolt, men først og fremst kjenner jeg på en takknemlighet og dyp følelse av mening. Det er også noe tilfredsstillende i å kunne spre en slags interesse eller nysgjerrighet for noe man selv brenner for.

Med bakgrunn i podcasten har jeg jo også laget et konsept jeg kaller et mentalt treningsstudio. Psykologi kan gi oss innsikt og aha-opplevelser, men hvordan omsetter vi denne kunnskapen i levd liv? Dette har også vært noe som har interessert meg for siden jeg begynte å studere psykologi i 1999.

Når jeg da oppretter det jeg kaller et mentalt treningsstudio, er det fordi jeg mener at det finnes praksis og øvelser som kan forankret psykologi og filosofi i livet på en berikende måte. På det mentale treningsstudioet har jeg derfor fokus på øvelser som skal forankre de beste ideene fra psykologi og filosofi i livet vi lever. Gjennom et planlagt treningsprogram, eksklusive episoder av podcasten, innføring i mindfulness meditasjon og meditasjonsveiledning kan medlemmene trene «mentale muskler» når som helst via sin smarttelefon. Jeg har forstått at dersom dette skal fungere og motivere folk, må det helst være morsomt, fengende, lekent, interessant, nyttig, gjenkjennelig, kanskje litt pinlig og litt utfordrende, og det er nettopp dette jeg tilstreber her på SinnSyn, vel vitende om at jeg over hodet ikke lykkes med det hver gang. Men det er viktig å ha noen mål å strekke seg etter, og jeg håper at mitt engasjement for psykologisk introspeksjon kan smitte litt av på dere som høre på.

Hva er mante styrke?

At vi kan trene for å bli sterkere i kroppen, er altså velkjent. Fullt så kjent er det ikke at vi kan trene hjernen for å bli sterkere mentalt. Mental styrke handler om å leve etter velvalgte prinsipper. Det dreier seg om å bevare roen i pressede situasjoner og om å forstå seg selv, sine egne følelser og mentale mønstre. Det handler om evnen til å sette ting i perspektiv, se dypere inn i tilværelsen og utvikle sine naturlige tilbøyeligheter. Det handler om å forstå seg selv i relasjon til andre, løse konflikter, se den andres perspektiv og kanskje ta den vanskelige samtalen istedenfor å utsette ubehaget til det er for sent. Denne formen for psykologisk kapasitet kan stimulere kreativiteten vår, kultivere et vennlig og åpent sinn, styrke selvfølelsen og medfølelsen vår og gi oss et liv med flere nyanser.

Spørsmålet er hvordan man trener mentalt

Dette har jeg undersøkt ved å ta for meg de 150 mest solgte selvhjelpsbøkene og psykologibøkene som er skrevet gjennom tidene. Hva sier de om å leve best mulig? Hva sier de om å være et godt og lykkelig menneske? Budskapet i disse bøkene har jeg tatt med meg tilbake i min jobb som terapeut og kliniker. Sammen har vi testet ut ideer og øvelser, og langsomt har det tegnet seg et mønster som sier noe om hvilke strategier som fungerer best.  Hvilke psykologiske eller mental gymnastiske øvelser fungerer og kan implementeres på jobb og i hverdagslivet? Her har jeg etterhvert mange svar og forslag, og det er dette jeg tilstreber å presentere på mitt såkalte mentale treningsstudio. Hvis du er privatperson, kan du tegne et abonnement via patreon.com/sinnsyn, og nå lager jeg denne bonus episoden for å informere om at jeg også har etablert et bedriftsabonnement. Hvis du jobber i en bedrift, har lyst til å få mer SinnSyn å jobbe med hver måned, kan du nå tipse din sjef. Hvis sjefen er interessert i dette, kan vedkommende gå inn på webpsykologen.no og laste ned en brosjyre hvor jeg forklarer konseptet og presenterer tilbudet. Der er det også kontaktinformasjon.

Fellesskap

Jeg har nok en iboende ønske om å kunne etablere det jeg selv har på jobb hos flere. I min jobb som terapeut jobber vi på den måten jeg presenterer i det mentale helsestudio hver uke. Det er mange deltakere som har et felles fokus på hva det vil si å være et menneske, og ikke minst et menneske i motgang. Jeg ser ikke på min jobb som et sted hvor man kurerer syke mennesker, men snarere som et slags psykologisk universitet hvor vi samler grupper av mennesker med interesse for å utforske mulig måte å leve bedre på. Når flere deltar sammen på vårt mentale treningssenteret, der jeg har mitt daglige virke, kan man utvikle et samhold blant deltakerne med svært positive synergieffekter. Hver uke har vi et nytt fokus hentet fra episoder på SinnSyn, og dermed har vi et felles omdreiningspunkt hver uke, og alle spiller inn med nye perspektiver og ideer. Det er veldig stimulerende, og jeg tror at det nesten er en betingelse å dra i flokk for å få til positiv endring. Jeg sier ofte at det er umulig å bygge en pyramide alene, og jeg tror det er tilsvarende vanskelig å skape mening alene. Når vi er en gjeng rundt fokus på de mer eksistensielle sidene ved å leve et liv, er det mulig å få til noe den enkelte ikke klarer på egenhånd. Det er kanskje en klisje å påstå at helheten er større enn summen av delene, men når det handler om psykisk helse, mening, motivasjon og forandring, er jeg overbevist om at tilhørighet i et slags fellesskap med samme fokus er veldig avgjørende. Med bakgrunn i dette, tenker jeg at et medlemskap for bedrifter kanskje kan tilføre arbeidsplassen et interessant fokus på mental helse i tillegg til spinning-gruppa på torsdager og så videre. Jeg har hatt flere episoder her på podcasten om det å finne et meningsfullt livs-spill, altså et spill (les livsprosjekt) som er verdt å engasjere seg i og som tilfører livet mening og vitalitet. Selv finner jeg dette på jobb slik jeg har beskrevet det her, men har også deltatt i blant annet lesesirkler som leser utfordrende litteratur som skaper forståelse i dialogen rundt den aktuelle boka. For meg dekker denne typen aktiviteter et slags åndelig behov, eller et fokus som stikker litt typer enn hverdagslivets tjas og mas. Mitt håp er at SinnSyn kunne blitt et omdreiningspunkt eller stimulert en slik kultur på en arbeidsplass, og jeg tror at arbeidsplasser som klarer å etablere denne typen litt dypere samtaler, har mye å vinne når det kommer til arbeidstakernes mer eksistensielle og psykiske behov. Det er i alle fall slik jeg ønsker å selge dette abonnementet inn til, og hvis du er overbevist, kan du jo nevne det for sjefen.

Det vil selvfølgelig også være et viktig løft for denne podcasten da den vil få enda mer frihet og ressurser til å utvikle episoder og konseptet på det mentale treningsstudio. Jeg har blant annet en plan om å få med flere på meditasjonsbiten, da jeg kjenner noen utmerkede veiledere som virkelig gjør mental trening i form av mindfulness til noe som gjør en forskjell. Kanskje kan jeg lokke de over til SinnSyn med flere ressurser tilgjengelig.

Jeg har jo som mål å si noe nytt om ting du har tenkt på før, eller si noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på her på podcasten.

SinnSyn handler om å observere menneskers indre liv. Det handler om å innse at alt du trodde du visste om deg selv ikke nødvendigvis er akkurat slik, og kanskje er det du tror forvrengt av mentale feilskjær og tankefeller. På dette området bidrar psykologien med innsikt vi kan bruke for å lodde dybden i oss selv og våre relasjoner til andre. Det er denne typen innsikt man kan bruke for å manøvrere seg gjennom vanskelige faser i livet, gjennom konflikter, ut av stress eller opp av depresjoner. Hypotesen her på podcasten, og på det mentale treningsstudioet, er at mer innsikt i egne psykologiske mønstre er første skritt på veien mot et rikere liv.

Hva får man som medlem?

Med utgangspunkt i denne podcasten, ønsker jeg å tilby et konsept hvor lyttere kan gå enda dypere ved hjelp av øvelser som kan sette den psykologiske teorien ut i hverdagslivet. Med et bedrifts-medlemskap, eller med et individuelt medlemskap på patreon.com/sinnsyn, vil du eller de ansatte i en bedrift med medlemskap få enkel tilgang til masse materiale fra SinnSyn via sin smarttelefon:

  • Et nøye utprøvd trenings-program basert på mine selvhjelpsbøker. Dette innebærer en innføring i de viktigste ideene om menneskers indre liv, etterfulgt av konkrete øvelser. Hvis man følger hele programmet, vil man kunne bryne seg på over 50 øvelser.
  • To eksklusive episoder av SinnSyn hver måned som ikke publiseres på den åpne podcasten.
  • Èn ny øvelse hver måned som sørger for at man kan vokse mentalt i takt med oppdateringene i helsestudio. I tillegg til treningsprogrammet vil jeg utarbeide en ekstra øvelse hver måned slik at de psykologiske ideene får fotfeste i lytternes liv. Stadig nye øvelser vil også besørge progresjon.
  • Mindfulness har enormt mange helsegevinster. Det demper stress, øker vitalitet og forebygger psykiske plager. Her får lytterne en innføring i mindfulness og månedlige meditasjons- veiledninger. Her kan man finne meditasjon for å takle stress, håndtere krisesituasjoner, bli mer mentalt fleksibel, mer tålmodig, mindre selvkritisk etc.
  • Ved å tegne et abonnement vil man umiddelbart åpne for 45 eksklusive episoder av podcasten, over 40 mentale treningsøvelser, treningsprogrammet, innføring i mindfulness og 3 meditasjons-økter for å komme i gang. Deretter følger nytt materiale hver måned.

Vi vet at fysisk trening er bra for helsa, og det kan besørge en viss motivasjon, men trening må også være lystbetont.  Målet med et mentalt treningssenter er å skape interesse og nysgjerrighet på vårt indre liv ved hjelp av humor og en litt mer leken holdning til ganske tunge eksistensielle spørsmål. Hvis psykologi blir for alvorlig og tungt, blir det slitsom og kjedelig. Dermed er det helt avgjørende at man klarer å melde seg på et litt mer lekent forhold til sitt indre liv, og nettopp et slikt lekent observerende fokus «innover» styrker den delen av hjernen vi trenger for å ikke overveldes av stress, følelser, kriser, konflikter og så videre.

Hvis du ønsker er tilbud til din bedrift, kan du kontakte psykolog Sondre Risholm Liverød på

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here