Sesongdepresjon

Sesongdepresjon kan oppstå både i løpet av våren og sommeren. Sommerdepresjon henger blant annet sammen med selvbildet og kroppsbilde. Varme og fuktighet, forandringer på timeplanen og ferie krever ofte mye ekstra krefter.

Sesongbetinget depresjon eller Seasonal Affective Disorder (SAD) er ikke bare forbeholdt vintersesongen. De fleste av oss forbinder denne depressive tilstanden med de mørke månedene hvor sollyset er helt eller delvis fraværende, men sesongdepresjon kan oppstå både i løpet av våren og sommeren. Dog har sommerdepresjon en litt annen karakter enn vinterdepresjon, og den handler blant annet om varme og fuktighet, forandringer på timeplanen, barnas ferier som krever mye tid og penger, og problemer med selvbildet og hvordan man ser på kroppen sin.

I Kina, hvor man i forhold til de nordlige breddegradene kunne forvente høye forekomster av vinterdepresjon, forholder det seg ganske annerledes. Her er forholdet mellom sommer- og vinterdepresjon 3 til 2, altså flere depresjoner om sommeren enn om vinteren. Forskeren Ling Han tror at mangelen på luftkjøling i Kina gjør at innbyggerne blir irritable og dermed ulykkelige. 1

Sommerdepresjon
Sommerdepresjon

Det ser ikke ut som om det bare er sommervarmen som spiller en rolle når det kommer til sommerdepresjon. Selv om det ikke er helt avklart, er det mye som tyder på at sommerdepresjon er koblet til varme og fuktighet, forandringer på timeplanen, barnas ferier som krever mye tid og penger, og problemer med selvbildet og hvordan man ser på kroppen sin. 2

Vår- og sommerdepresjoner skiller seg litt fra vinterdepresjoner ved symptomene. Sesongbetinget depresjon på våren og sommer medfører ofte:

 

  • Agitasjon
  • Angst
  • Nedsatt sexlyst
  • Søvnproblemer
  • Irritasjon
  • Dårlig appetitt
  • Vekttap

 

Sommerdepresjon er også kjent som en motsatt sesongdepresjon, og kan bety maniske episoder, overdreven oppstemthet, og i verste fall uro og emosjonelt kaos som ender i selvmord. 3

Sommerdepresjoner påvirker bare omtrent 1 % av befolkningen, 4 men denne typen depresjon blir ikke alltid diagnostisert, så det kan være noen mørketall.

“Vi har på en måte tilpasset oss sesongene…” forklarer Dr. Thomas Wehr. “Vi slår på lyset når det blir mørkt, vi slår på varmen om vinteren, vi slår på klimaanlegget på sommeren, og man merker det nesten ikke.” 4

Dr. Norman E. Rosenthal, som først identifiserte vinterdepresjon i 1984 sammen med Dr. Wehr, forklarer at varme ikke er det eneste som utløser sommerdepresjon. “Tradisjonelt sett, så har tanken vært at man er mer sensitiv når det gjelder varme. Spørsmålet om det er for mye varme eller for mye lys har enda ikke blitt besvart.” 4

Sommerdepresjon er mer vanlig på varme steder som for eksempel det sørlige USA og det sørlige Kina. 4

Dr. Wehr sier at kroppstemperaturen til sunne og friske mennesker reduseres på natta, mens de med alvorlige depresjoner har høyere kroppstemperatur på natta. Å kjøle ned kroppen hadde ingen langtidseffekt etter pasientene kom tilbake til varmen og lyset. I sammenheng med dette foreslås det at antidepressive midler kan være den eneste løsningen for å redusere både hjerne- og kroppstemperatur på lang sikt. 4

Andre som lider av sommerdepresjon unngår å bevege seg utendørs, holder seg i nedkjølte rom og rom uten vindu, og maler veggene med kalde farger. Andre tar daglige svømmeturer i et kjølig vann. 4

Vårdepresjoner kan ofte variere en del fra sommerdepresjoner. Vårdepresjonen kalles vår- betinget depresjon (Spring Seasonal Affective Disorder – Spring-SAD), vårfeber eller vår-asteni, og denne versjonen av sesongbetinget depresjon inkluderer irritasjon og hyperaktivitet eller trøtthet og mangel på livskraft. 5

De norske forskerne Odd Lingjærde og Anne Regine Føreland regner vårdepresjon som en slags fortsettelse av den tradisjonelle vinterdepresjonen: De kaller det “spring exacerbation”, og med det refererer de til en periode hvor det anstiftes en midlertidig økning i depressive symptomene assosiert med vinterdepresjon. Omtrent 39 % av kvinnene og 12 % av mennene som forskerne studerte rapporterte at de hadde opplevd en ganske konsekvent forverring om våren, mens 28 % av kvinner og 29 % av menn som led av sesongbetinget depresjon rapporterte om en forverring om våren av og til. 6

En forverring av depressive symptomer om våren eller asteni kan inkludere vanskeligheter med å konsentrere seg og rastløshet. Mange av oss har en dyp følelse av udefinerbar lengsel.

Ofte kan den plutselige følelsen av energi etter depressive nedturer føre til overdreven tankevirksomhet og nærmest desperate dagsordener som er både urealistiske og overdimensjonerte, noe som kan resultere i hypertensjon, en ny depresjon og i verste fall selvmord. 7

Dr. Cecilia Ford forklarer at mange profesjonelle innen mental helse kjenner til at deprimerte mennesker som endelig opplever en positiv humørforandring plutselig og ganske uforvarende kan begå selvmord. Hypotesen er at de depressive symptomene fremdeles er der, men den økte energien gir dem styrken til å handle på selvmordstankene. 8

Denne lille oppgangen i selvmordsraten kan også komme av at de som fremdeles er deprimerte, men plutselig bebor litt mer energi, begynner å sammenligne seg selv, følelsene sine og livet sitt, med andre, sier Ford. Den deprimerte har energi til å løfte blikket hvorpå de ser nyfødte barn, nyfunnet kjærlighet og veltrente kropper, og en fortsatt følelse av isolasjon hos den deprimerte kan forsterke noen av de verste følelsene som er assosierte med den depressive tilstanden. Ford forteller en historie fra en av sine pasienter:

“Jeg husker en kjempefin søndag i mai. Jeg var ute og gikk i Central Park og alle var ute – barn med sine foreldre, venner på piknik og par; par var overalt. Det var ikke det at jeg så gjerne ville være i et forhold. Det var mer en følelse av å være så langt nede at jeg aldri ville komme opp på det nivået hvor menneskene rundt meg levde sine liv; i harmoni med hverandre og verden. Jeg følte at jeg var helt alene.” 9

Vår- og sommerdepresjon ble først anerkjent i 1991, sier Dr. Alfred Lewy, direktør ved Laboratoriet for Søvn- og Humørlidelser ved Oregons Universitet for Helse og Vitenskap.

Behandlingen for vår- og sommerdepresjoner er selvfølgelig forskjellig fra behandlingen for vinterdepresjon. Psykolog Richard Shadlock anbefaler medisinering og psykoterapi. Han sier også at det hjelper å spise riktig, ha et sosialt nettverk og holde seg til et treningsprogram. 10

Psykoterapeut Jonathan Alpert anbefaler at de som lider av motsatt sesongbetinget depresjon holder seg til en fast timeplan, kommer seg opp om morgenen, lager en liste over gjøremål og tviholder på en fast struktur på dagen. Han anbefaler dessuten å planlegge en tur midt på sommeren til et sted hvor det er kaldt. 10

Å holde seg avkjølt er kjempeviktig, og det er også viktig å holde seg unna for mye dagslys. Lewy studerer effekten av melatonintilskudd for å hjelpe til med reguleringen av ubalanserte døgnrytmer, og sier at briller snart kan være en annen mulighet for å unngå eller avhjelpe vår- og sommerdepresjoner. ”Sommerdepresjon kan muligens behandles ved bruk av mørke eller oransje briller som blokkerer blått lys”, sier Lewy. 10

 

Kilder

1-     Raymond, Natasha (2000, Juli 1). Blues Around the World. Psychology Today [online]. Hentet fra, http://www.psychologytoday.com/articles/200007/blues-around-the-world

2-    Griffin, R. Morgan (2009, November 20). Tips for Summer Depression. Web MD [online]. Hentet fra, http://www.webmd.com/depression/features/summer-depression

3-    Mayo Clinic Staff (2009, September). Spring and summer seasonal affective disorder (summer depression). Mayo Clinic [online]. Hentet fra,  http://www.mayoclinic.com/health/seasonal-affective-disorder/DS00195/DSECTION=symptoms

4-    Ivry, Sara (2002, August 13). Seasonal Depression Can Accompany Summer Sun. The New York Times [online]. Hentet fra, http://www.nytimes.com/2002/08/13/health/seasonal-depression-can-accompany-summer-sun.html

5-    Hedesan, Jo (2009, March 21). Spring Troubles: Spring Fever, Asthenia, and Other Seasonal Disorders. Self Alchemy [online]. Hentet fra, http://selfalchemy.blogspot.com/2009/03/spring-troubles-spring-fever-asthenia.html

6-    Lingjærde, Odd og  Føreland, Anne Regine (1999). Psychopathology [online] 32: 301-307. Hentet fra,  http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Doi=29103

7-   Hedesan, Jo (2009, Mars 21). Spring Troubles: Spring Fever, Asthenia, and Other Seasonal Disorders

8-    Ford, Cecilia (2009, April 29). Spring Depression: The Bluebird of Happiness Doesn’t Live Here Anymore. Women’s Voices for Change [online]. Hentet fra, http://womensvoicesforchange.org/spring-depression-the-bluebird-of-happiness-doesn%E2%80%99t-live-here-anymore.htm

9-     Ford, Cecilia (2009, April 29). Spring Depression: The Bluebird of Happiness Doesn’t Live Here Anymore

10-   Black, Rosemary (2009, Juli 22). Sun and warm weather bring sadness and withdrawal for those with summer-onset depression. New York Daily News [online].  Hentet fra, http://www.nydailynews.com/lifestyle/health/2009/07/23/2009-07-23_sun_and_warm_weather_bring_sadness_and_tough_times_for_those_with_summeronset_de.html

 

 

Av Janne Risholm Liverød,
Sondre Risholm Liverød
&
 Sumei Lee FitzGerald

WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here