Vi skaper vår egen virkelighet

Våre opplevelser av oss selv og verden filtreres gjennom et slags psykisk operativsystem som er installert og modifisert i takt med våre tidligere erfaringer. Det styrer oss uten at vi merker det!

I artikkelen om Virkelighetstunneler skrev vi om hvordan alle mennesker konstruerer sine egne oppfattelser av virkeligheten basert på deres unike psykologiske disposisjoner. Våre opplevelser av oss selv og verden filtreres gjennom et slags psykisk operativsystem som er installert og modifisert i takt med våre tidligere erfaringer. Har man opplevd mye kritikk, mobbing og svik, møter man ofte nye mennesker med mistenksomhet og mistillit. En slik innstilling kan holde andre mennesker på avstand og hindre fortrolige relasjoner. Den sviktede personen får sånn sett bekreftet sitt perspektiv som forteller at andre mennesker ikke bryr seg og vil komme til å trekke seg unna. Dermed blir personens mistenksomme tolkningsmønster en slags selvoppfyllende profeti som former hans sosiale virkelighet og gjør ham ensom.

Vi har alle et psykisk operativsystem som dikterer vår selvoppfattelse og livsperspektiver uten at vi egentlig er klar ovr dette. Noen lever godt med sine livskonstruksjoner, mens andre har vonde erfaringer fra fortiden som ødelegger muligheten for en mer åpen og trygg holdning. Mange sliter med lav selvfølelse og dårlig selvtillit, noe som ofte hindrer dem i å påta seg nye utfordringer. De stiller seg bakerst i køen, lar hensyn til andre komme foran egne behov og på den måten visker de seg gradvis ut av det sosiale landskapet. Når de ikke hevder sine behov eller tar sin plass, blir de ofte tatt for gitt av sine omgivelser, noe som igjen forsterker den dårlige selvfølelsen.

Poenget er at vi skjærer verden i et bestemt snitt. Vi ser oss selv på en bestemt måte som ikke nødvendigvis medfører riktighet. For å slippe ut av destruktive ”virkelighetstunneler” må vi slutte å leve i pakt med vår ubevisste autopilot, og ta et skritt tilbake. Vi må stoppe opp og observere oss selv. Vi må undersøke våre tanker, følelser og impulser slik de oppstår i bevisstheten fra det ene til det andre øyeblikket. Vi må avsløre den automatikken som hele tiden styrer våre følelser, tanker og måten vi håndterer livet på. Se deg selv utenfra og forsøk og observer prosessene som ustanselig foregår i ditt mentale operativsystem. Dette er essensen av mye psykoterapi., og det er en svært sentral del av selvutvikling.

Det vi snakker om her, er i bunn og grunn innsikt i seg selv og sinnets bevegeler – Selvinnsikt. I videoen under snakker jeg mer om hvordan selvinnsikt er en sentral del av vår modning og vekst som menneske. Spørsmålet er også hvordan man kan jobbe med seg selv, avsløre negative mønster og leve et rikere liv.

 

 

Det er mange ting som påvirker vårt verdenssyn. Vi lager alle sammen kart og modeller av virkeligheten som verktøy for å tilpasse oss i det sosiale landskapet. Vi tolker ny informasjon gjennom vårt mentale operativsystem, og de med lignende operativsystemer flokker seg sammen i grupper. En kinesisk buddhist, en indisk hinduist, en iransk muslim, en kristen predikant fra Lista, en hedonist fra Grünerløkka, en feminist fra 60-tallet, en anarkist fra Pilestredet i Oslo, en ateist fra Kristiansand og en biskop fra Søgne lever alle i hver sin virkelighetstunell. Tunnelene er like tilfeldige og like komplekse, og sett fra utsiden er de sannsynligvis like absurde.

Kanskje er det slik at en del av våre moderne problemer handler om at de ulike virkelighetstunellene ikke lenger lever isolert, men støter på hverandre hele tiden. Gjennom hele menneskets historie og opp til 1900-tallet kunne en mann eller kvinne leve et helt liv i sin lokale virkelighetstunell uten å støte på forstyrrelser. I dag kolliderer vi hele tiden med mennesker som lever i følge helt andre perspektiver enn oss selv, og for noen fører det til fiendtlighet, for andre skaper det etiske dilemmaer, noen blir metafysisk forvirret og de fleste av oss risikerer å bli gradvis desorienterte. Noen kaller det for en verdikrise, noen kaller det for forfall, andre tolker det som tegn på endetid og noen kaller det multikulturalisme og betrakter det som starten på en mer åpen og flerfoldig verden, mens andre igjen ser på det som en trussel mot egen virkelighetstunnel.

Vårt syn på liv og vår selvfølelse er altså et resultat av kultur, samliv, oppvekst og personlige erfaringer. Alt for ofte lever vi som om våre virkelighetsmodeller forteller sannheten om oss selv og livet, og like ofte blir vi lurt inn i negative mønster når vi forholder oss ureflektert og ubevisst til vår egen ustanselige fortolkningsprosess. ”Vær mer bevisst”, er kanskje det beste rådet man kan gi til de som har mistet gløden, lever med overdrevne bekymringer eller bare føler et ubehag ved seg selv og livet.

I videoen under snakker jeg om menneskets psykiske operativsystem. Hvordan installeres vårt mentale tolkningsapparat? hvordan fungerer det? Kan det avinstalleres eller forbedres når det fungerer dårlig? Det er mange spørsmål, og alle sammen ligger tett på kjernen av det man kaller psykoterapi og mental selvutvikling.

 

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

  1. Bra å være bevisst på egen virkelighetsoppfatning, og hva som påvirker den nå og før, – samt være åpen for flere perspektiver

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here