For eller imot psykofarmaka?

Medisiner for psykisk sykdom er et vanskelig tema. I videoene diskuteres psykofarmaka og spørsmålet er om slike medisiner gjør vondt verre eller ikke?

I disse videoene er tema psykiatriske medisner. Ulike perspektiver trekkes frem og drøftes i foredrag og diskusjoner mellom fagfolk. Psykofarmaka har i mange år vært et område innenfor psykiatri som har vært utsatt for skarp kritikk. Bivirkninger og beskjeden effekt av psykiatriske medikamenter har høstet mye negativ oppmerksomhet, spesielt fra antipsykiatrisk hold. Noen mener at medisner er et avgjørende element ved behandling av en rekke diagnoser, mens andre mener at medisiner kun sponser legemiddelfirmaer med millioner av kroner uten at preparatene har noen faktisk effekt, og andre mener at medikamentell behandling er direkte skadelig. Debatten går fremdeles.

I slike debatter skal man være varsom før man tar et endelig standpunkt, og sannsynligvis må man nærmest gå inn i hvert enkelt tilfelle og den enkelte pasients problemstillinger for å veie for og imot bruken av medisiner i behandling av psykiske lidelser. Disse problemstillingene tar vi også opp i artikkelen Psykiatriske medisiner. I følgende videoer følger vi først en lengre debatt med flere innlegg som nettopp drøfter hvorvidt psykiatriske medisner hjelper pasienter eller gjør dem dårligere. Noen mener at medisner på sikt er løsningen på alle våre mentale lidelser, mens andre mener at psykofarmaka gjør mer skade enn godt for mennesker med psykiske problemer. Deretter har vi samlet noen videoer hvor Peter Roger Breggin snakker om de skadelige og negative konsekvensene ved psykofarmaka. Han er psykiater med begge beina godt plantet i de humanistiske tradisjonene hvor medisiner ofte betraktes med skepsis og vantro.

William Morrison er utdannet innen farmasi og hjelper WebPsykologen med artikler om psykiatriske medisiner. Våre artikler om psykofarmaka er postet under Medikamentell behandling, og de holder en høy faglig kvalitet. Overordnet sett kan vi si at psykiatriske legemidler faller inn under fire ulike kategorier. Disse kategoriene er generelt sett basert på tilstandene som behandles. (1) Anxiolytika eller medisiner mot angst er den første kategorien. Disse medikamentene foreskrives for å behandle overdreven angst eller frykt. (2) Beroligende midler eller hypnotika brukes i forhold til søvnforstyrrelser. (3) Antidepressiva representerer en gruppe medikamenter som igjen kan sorteres i to underkategorier. Her har vi trisykliske antidepressiva (TCA) og selektive seratoninopptakshemmere (SSRI). Begge foreskrives ofte, men den siste har færre bivirkninger og har derfor blitt mer populær å foreskrive for mild depresjon av leger som ikke er spesialister på psykisk helse. Disse preparatene er myntet på depressive tilstander (4) Anti-psykotika brukes i forhold til alvorlige psykiske forstyrrelser. Eksempelvis utgjør det som regel grunnlaget i behandlingen av schizofreni, bipolar lidelse og psykosetilstander. Du kan lese mer om disse i vår oversiktsartikkel Psykiatriske medisiner.

Denne kategoriseringen utelater mange tilstander som en psykiater eller en psykolog behandler. For eksempel foreskrives amfetaminer for ADHD. I tillegg kan medisiner som markedsføres for en spesiell diagnose brukes utenfor disse kategoriene. Psykiatriske medikamenter utgjør et stort og komplisert område, og kontroversene er som sagt store og som regel uttalte på de fleste psykiatriske sykehus i moderne tid.

Bay Area Festival of Science – Er psykofarmaka kurativt eller skadelig?

Videoen over  er hentet fra Bay Area Festival of Science, 2007. Denne vitenskapsfestivalen er resultatet av et initiativ som kalles Wonderfest. De står bak et omfattende prosjekt med ambisjoner om å ta for seg kontroversielle temaer innenfor vitenskap og debattere dette i nær kontakt med offentligheten. Wonderfests brede målsetning beskrives blant annet i deres formålsparagraf. Her kommer det frem at de gjennom offentlig diskurs ønsker å ta opp kontroversielle vitenskapelige spørsmål for å stimulere nysgjerrighet, fremme refleksjon, utfordre troskap til påstander uten belegg og ikke minst oppmuntre til livslang læring. Wonderfest oppnår disse målene ved å presentere en rekke vitenskapelige debatter for allmennheten. Wonderfest sine  kongresser eller vitenskapelige festivaler gjestes som regel av dyktige forskere som drøfter spennende spørsmål i grenseland av det vitenskapen kan forklare i dag. I diskusjonene om psykiatriske medisiner møter vi Gibert Chu som er professor i medisin og biokjemi og Tom Wandless som er professor i kjemi og systembiologi ved Stanford.

Kritikk av psykiatriske medisiner

Psykiatriske medisner er fortrinnsvis en intervensjon som brukes med henblikk på å kontrollere symptomer. De er sjelden utviklet på en måte som eliminerer symptomene på psykisk lidelse. Medisiner kan altså dempe vonde og vanskelige symptomer, men sjelden fjerne dem helt. Mye psykisk sykdom handler om negativt tankegods, traumatiske erfaringer og lavt selvbilde. Medikamenter kan ikke endre destruktivt tankegods eller smertelige erfaringer, med de kan gjøre noe med symptomene som kommer til uttrykk på bakgrunn av psykologisk ubehag. Dermed kan de skape rom og mulighet for å hente seg inn slik at problemene kan forvaltes på en mer konstruktiv måte. Likevel er det mange som tror og hviler i en antakelse om at medisiner skal kurere psykisk sykdom, og det er i følge antipsykiatrisk ståsted en grov feiltakelse som mektige medisinfirmaer tjener penger på. Artikkelen Psykoterapi eller psykofarmaka tar for seg forholdet mellom psykologi og biologi mer inngående.

Av Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here