Sesongdepresjon

Seasonal Affective Disorder (SAD) er også kjent som vinterdepresjon eller sesongdepresjon. Det er en depressiv lidelse som rammer personer som i utgangspunktet har en normal mental helse gjennom det meste av året, men plutselig opplever depressive symptomer om vinteren. I artikkelen Vinterdepresjon – Det handler ikke bare om lys ser vi på årsaker til vinterdepresjon. Her drøftes genetiske årsaksforklaringer, kulturelle variasjoner, forskjeller i forhold til breddegrader og bosted samt nevrokjemiske utslag i hjernen til mennesker som lider av vinterdepresjon. Vi ser også på sollys som en viktig faktor i forhold til behandling av sesongdepresjon.

Når det gjelder Behandling for vinterdepresjon finnes det flere effektive metoder. Det dreier seg her om lysterapi, kognitiv terapi, ionterapi, medisinering, kosthold og eventuelt kosttilskudd.

I artikkelen Sesongdepresjon er ikke bare et vinterfenomen ser vi på en noe mer sjelden variant av den sesongbetingede depresjonen. Det forekommer nemlig også en vår- og sommerdepresjon (Ivry , 2008) som faktisk er sesongbetinget, men selvfølgelig skiller seg en del fra vinterdepresjonen.  Sesongbetinget depresjon på våren og sommer medfører ofte:

  • Agitasjon
  • Angst
  • Nedsatt sexlyst
  • Søvnproblemer
  • Irritasjon
  • Dårlig appetitt
  • Vekttap

I den amerikanske diagnosemanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) eller i den europeiske diagnosemanualen The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD10) er ikke SAD eller vinterdepresjon oppført som en egen kategori under affektive lidelser. Vinterdepresjon betraktes som en variant eller utslagsgivende faktor i forhold til de alvorlige depressive lidelsene. (Luri 2006).

The US National Library of Medicine forteller at ”noen mennesker opplever en alvorlig stemningsendring når årstidene skifter. De kan sove for mye, ha lite energi, og hige etter karbohydrater i form av godteri og stivelsesholdige matvarer. De kan også føle seg deprimerte. Selv om symptomene kan være alvorlige, vil de vanligvis opphøre.” Tilstanden i sommer blir ofte referert til som Reverse Seasonal Affective Disorder eller reversert sesongdepresjon og kan også inkludere økt angst. Det er anslått at 1.5 – 9% av den voksne befolkningen i USA opplever sesongdepresjon (Modell et al. 2005).

Kilder

Ivry, Sara. The New York Times. Seasonal Depression can Accompany Summer Sun. Retrieved September 6, 2008

Lurie, Stephen J.; et al. (November 2006). “Seasonal Affective Disorder”. American Family Physician (American Academy of Family Physicians) 74 (9): 1521–4. PMID 17111890. http://www.aafp.org/afp/20061101/1521.html. Retrieved 2009-07-26.

U.S. National Library of Medicine

Modell, Jack; Rosenthal NE, Harriett AE, Krishen A, Asgharian A, Foster VJ, Metz A, Rockett CB, Wightman DS (2005). “Seasonal affective disorder and its prevention by anticipatory treatment with bupropion XL Biological Psychiatry”. Biological psychiatry 58 (8): 658–667. doi:10.1016/j.biopsych.2005.07.021. PMID 16271314.

Av Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here