Transaksjonsanalyse i Sosiale spill

Transaksjonsanalyse (TA) er et teoretisk analyseverktøy utarbeidet av Eric Berne, og modellen forteller noe sentralt om dynamikken mellom mennesker.

I et intervju med psykologspesialist Helge Sølvberg diskuterer vi mellommenneskelige forhold. I samhandlingen mellom mennesker foregår det alltid en slags skjult justering og forhandling i forhold til rollefordelingen. Hvem er sterkes og hvem er svakest? Psykiateren Eric Berne kalte dette transaksjoner, og han laget en snedig teori som hjelper oss å avkode hva som egentlig foregår når mennesker møter mennesker. Har du for eksempel opplevd personer som snakker ned til deg og gir deg en følelse av å være underdanig eller liten. Har du opplevd mennesker som moraliserer og får deg til skamme deg, nesten helt uten grunn? Har du opplevd mennesker som stadig devaluerer seg selv og gir deg en slags overlegen posisjon? Lurer du på hvorfor man ofte kan komme inn i roller uten at man egentlig vil eller føler seg komfortabel? Sølvberg presenterer her en ganske enkel modell som forteller veldig mye om forholdet mellom mennesker.

I sin teori kartlegger Berne de menneskelige rollene og forstår dem ut i fra tre ego-nivåer eller orienteringer. Han kaller våre typiske sosiale posisjoner for ”foreldre”, ”voksen” og ”barn”. Han gransket kommunikasjonen mellom individer basert på disse trer posisjonene. Her oppdaget han visse mønster i de såkalte transaksjoner eller de mellommenneskelige spillene som dukker opp gjentatte ganger.

Bernes seminargruppe fra 1950-tallet utviklet begrepet transaksjonsanalyse (TA) for å beskrive terapier basert på hans arbeid. I 1964 ble dette utvidet til International Transactional Analysis Association. Det pussige var at Berne på sett og vis ikke kom overens med det psykoanalytiske samfunn. Han ble rett og slett ignorert av de viktigste representantene for psykoanalysen, men likevel er det svært mange terapeuter som har benyttet seg av Bernes teorier og analyseredskaper i sin kliniske praksis og i psykoterapeutisk arbeid. Helge Sølvberg har brukt modellen som en viktig hjørnestein i sin egen praksis, og han finner det spesielt anvendelig i forhold til gruppeterapi. Mens han fortsatt i stor grad ignorert av psykoanalytiske samfunnet, har mange terapeuter sette ideene sine i praksis.

I dette intervjuet snakker vi altså med psykologspesialist Helge Sølvberg. Han har arbeidet i psykisk helsevern i en årrekke, og han besitter mye verdifull kunnskap og erfaring vedrørende den menneskelige psykologi. I dagens samtale forteller Sølvberg om teorien til den kanadisk fødte psykiateren Erick Berne som først og fremst er kjent som opphavsmannen til transaksjonsanalyse. Han er også forfatteren bak en klassiker innenfor psykologisk litteratur, nemlig Games People Play som ble publisert I 1964. Denne Boken presenterer klare og svært illustrative hverdagslige eksempler på hvordan mennesker blir fanget opp i de mellommenneskelige spillene de spiller. Berne ga disse spillene minneverdige titler som “Nå har jeg deg, din drittsekk», «Trebein» og «Ja, men …,” Disse representerer på sett og vis personlighetstyper, livsorienteringer eller mønstre i måten vi møter mennesker på. Psykoterapi og endringsprosesser handler ofte om å identifisere slike mønster og være bevisst de rollene man stadig kommer inn i sammen med andre. Noen roller kan være utviklende og tilfredsstillende, mens andre roller kan virke begrensende og utrygge. Helge Sølvberg drar her veksel på transaksjonsanalysen for å illustrere hvordan mennesker håndterer sosiale situasjoner, og ikke minst hva vi bør være oppmerksomme på for å håndtere våre relasjoner på en bedre og mer tilfredsstillende måte.

I artikkelen Identitet, sosiale krav og mellommenneskelige forhold del I og del II diskuterer vi også sosiale posisjoner og roller. Noen roller påtar vi oss, noe tilstreber vi og andre blir tvunget på oss. Dette er et av de sosiale elementene som gjør det særlig komplisert å være menneske.

Av Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

3 KOMMENTARER

  1. Liker godt emnet, ser på TA som et nyttig redskap, men jeg synes at Sølvberg blir litt for langsom og dvelende. Det er selvsagt nyttig at han tar det grundig, men altså etter min mening kunne han ha vært litt raskere for å holde på vår oppm…erksomhet.
    Hilsen pensj. psyk. spl.

  2. Jeg fant dette veldig interessant og nyttig. Jeg kan selv kjenne meg igjen i noen av sperrene jeg har ifra jeg var barn. Er selv i et nært forhold til en jeg vet har veldig mange sperrer i denne modellen. Jeg snakker nå om en ikke-profesjonell sosial setting: Er det da rett av meg å strebe etter å ikke tråkke over denne personens sperrer, eller utfordre dem til en viss grad?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here