#100 – Å velge døden

Døden, den usle: Terapi forgjengelighet og det siste arbeid

Psykologspesialist Harald Victor Knutson var min veileder når jeg begynte å jobbe som psykolog i 2005. Han fulgte meg i godt og vel fem år, og det var særdeles viktig for min tilpasning til og utvikling av psykolog-rollen. Harald er en person jeg beundrer, en person jeg setter høyt og en person som har vært utrolig viktig for meg i i flere faser av mitt yrkesaktive liv. Nå har han skrevet bok om døden, og dette er et tema han har støtt på jevnt og trutt i løpet av sine 40 år som klinisk psykolog og psykoterapeut. Harald Knutson skrev en doktorgrad i 1980 om identitet og fortvilelse, og andre menneskers fortvilelse er noe han har jobbet med nesten hele sitt liv. Jeg gledet meg til denne samtalen, selv om den skulle handle om et dystert og skremmende tema. Harald er en klok mann, en god venn og i dagens episode snakker vi mye om selvmord.

Harald har skrevet en bok som heter «Døden den usle: Terapi, forgjengelighet og det siste arbeid». Han har skrevet den sammen Eivind Berthelsen som er teolog fra Universitetet i Oslo. Bertelsen skrev en doktorgrad med tittelen «Far vel» i 2010, og den handlet om fortolkninger av pleiepersonalets erfaringer med det å pleie døende og å stelle avdøde. Berthelsen har arbeidet som prest siden 2001.

Bak på boken får vi en kort smakebit på det den presenterer. Her står det at «Den som hører at et menneske ikke lenger ønsker å leve, føler angst. Den som ser et menneske dø, husker det. Når den livreddende ekspertisen har som oppdrag å begrense forgjengeligheten og fjerne lidelsen, er det lett at falske forhåpninger blir medisinen som gis. Når profesjonelle i helsevesenet blir tvunget til å arbeide med mennesker som truer med å avslutte sine liv, blir selvmordet systemets enfant terrible. Døden etterlater seg et møysommelig arbeid. Det er et alminnelig og praktisk kroppsstell, samtidig som det er et begivenhetsrikt rituelt arbeid. Boken henvender seg særlig til profesjoner innenfor helsetjenestene, samt studenter innenfor fagområdet.»

I dagens samtale rekker vi ikke på langt nær gjennom denne forholdsvis korte, men rikholdige boken, men fokuserer snarere på et kapittel som handler om selvmord. Spesielt èn passasje i denne boken bet jeg meg merke i, og mye av dagens episode kretser rundt dette tema:

Å møte mennesker som har tanker om å avslutte sitt liv, burde alltid være forankret i en Bubersk jeg-du-relasjon, der det å finne hjem og gjenkjennelse av det menneskelige paradokset må bli tema. Det betyr at vi ikke kan fjerne oss fra våre egne følelser og distansere oss fra den vi møter, for så å beskytte oss selv fra noe som er så tungt. Å håndheve en null-suicid-visjon er likeså en avvisning av menneskets behov for tilhørighet og relasjon, fordi den enkeltes språk som blir forsøkt formidlet igjennom selvmordstanker og ønsker ikke blir hørt og forstått. Ofte er meddelte suicidtanker og -fantasier et desperat rop etter forståelse og engasjement, et dypt ønske om å være del av, og få plass i, et ekte fellesskap. Når vi automatisert trekker fram pålagte prosedyrer og selvmordsrisikovurderinger, kan det hende at vi overhører dette ropet. Tilhørighet og forankring i en mellommenneskelig kontekst blir på mange måter eneste vei «tilbake» til livet.” (Knutson og Berthelsen, 2018, p. 54)

Jeg har selv jobbet som kliniker i 14 år, og jeg har ikke opplevd å miste pasienter i selvmord. Jeg tror ikke at det sier så mye om meg som kliniker, men jeg tror heller ikke at det bare handler om flaks. Jeg tror at det faktum at vi alltid er opptatt av å skape gode grupper og gruppetilhørighet, er den faktoren som fungerer mest selvmordsforebyggende ved avdelingen hvor jeg jobber. De menneskene som beveger seg mot selvmordet, kan komme tilbake til livet dersom de klarer å etablere seg i et meningsfullt fellesskap, en mulighet vi hele tiden tilstreber ved å lage inkluderende grupper med en åpen og undersøkende kultur.

I klippet over kan du altså få høre samtalen jeg hadde med psykologspesialist Harald Victor Knutson om boken han har skrevet om «Døden, den usle». I videoen under kan du se hele samtalen.

Det er forlagshuset Commentum som har gitt ut boken, og jeg anbefaler den på det varmeste. Denne boken berørte meg, både rent menneskelig, men også som fagperson. Min vurdering av boken er nok ikke helt objektiv. Jeg betrakter Harald som en god venn og en særdeles viktig kollega og veileder. Som du hørte gjennom dagens episode, er han en klok, varm og ydmyk person, og måten han skriver på reflekterer dette. Også den delen som er skrevet av Eivind Berthelsen imponerte og berørte meg. Dette er en prest med en dyp innsikt i mennesket eksistensvilkår. Er du interessert i å anskaffe boken, kan du søke opp Commentum forlag, eller gå inn på din favorittbokhandel på nett. Er du interessert i å høre mer om hva jeg tenker om døden, meningen med livet og relaterte temaer, er dette noe jeg har skrevet mye om i «Psykologens journal». Den boken får du til best pris med rask levering og gratis frakt fra linken til venstre.

 

Kilde

Knutson, H. V. & Berthelsen, E. (2018).Døden, den usle – terapi, forgjengelighet og det siste arbeid. Sandnes: Forlagshuset Commentum

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here