#229 – Så ensomme at vi tar bilder av oss selv

Moderne mennesker har sin oppmerksomhet plantet i smarttelefonen. Vi tar hundrevis av bilder av oss selv og legger det ut i sosiale medier. En stusselig form for samhandling. Sosiale medier gjør samhandlingen mellom mennesker fattig, og kanskje eskalerer en følelse av ensomhet og utenforskap i vår tid. I verste fall ender ensomhet og isolasjon på selvmordsstatistikken.

Dette blir en ny episode i serien om selvmord, men den blir ikke like fokusert på selvmordet. Jeg kommer til å snakke om tilhørighet, narsissisme, selfier og selvmord. Men først og fremst vil jeg fokusere på et bestemt psykologisk aspekt som forårsaker selvmord og selvmordstanker, nemlig en følelse av å være utenfor fellesskapet. Noen føler aldri at de går i samme takt som andre, uansett hvor mange venner de har, er det en opplevelse av en usynlig vegg som hindrer nær kontakt. Selvmord er et trist tema, men det det er også et tema som setter oss på sporet av de psykologiske komponentene som fører mennesket på villspor, og i verste fall helt ut av livet. I første segment skal jeg snakke om selvpsykologi og menneskets behov for tilhørighet. Det blir et kort utdrag fra en forelesning ved Universitetet i Agder.

I andre segment skal jeg dykke dypere ned i teorien som går under navnet selvpsykologi. Det er Heinz Kohut som beskriver det tripolare Selvet. Det er en fortelling om våre menneskelige behov fra barn til voksen. Vi har behov for å bli elsket, beundret og applaudert. Vi har også behov for gode forbilder vi kan se opp til og støtte oss på. I tillegg har vi et sterkt behov for å føle tilhørighet i en gruppe. Kohut snakker om det tvillingsøkende Selvet som trenger å føle seg som et likeverdig og inkludert medlem av en flokk. Mobbing eller andre former for utestengelse i oppveksten kan føre til mangler i det tvillingssøkende selvet, noe man kan ta med seg inn i voksenlivet som en underliggende følelse av utenforskap. Tilhørighet i en gruppe er blant våre viktigste psykologiske behov, og når man opplever mangler på dette området, er det lett å miste følelsen av at livet har noen mening. Uten en mening med livet, kan døden dukke opp som et alternativ. I en kultur som fremmer konkurranse, sammenligning, målinger, materialisme, karrierejag og «din egen lykkes smed filosofi», mister vi kanskje noe av vårt viktigste grunnleggende behov, nemlig tilhørighet og sterke bånd mellom mennesker og grupper. Kanskje er vi dypest sett så selvsentrerte, og dermed ensomme, at mange av oss må ta bilde av oss selv. Det kalles for «selfie», og mot slutten av dagens episode dukker det opp et spørsmål: Er selfien rett og slett en slags markør på det ensomme mennesket i en fragmentert verden, frakoblet fellesskapet, på kanten av stupet. 

Andre segment av denne episoden er basert på følgende artikkel:

Kjernen i vårt psykiske liv

Freud mente at mennesket var styrt av dyriske drifter, mens Kohut mente at mennesket motiveres av streben etter fylde, helhet, harmoni og opplevelse av mening. Hva ligger i kjernen av vårt psykiske liv?

 

Et globalt tvillingsøkende selv

Ideene til Kohut, og de andre postfreudiaknske tenkerne, skiller seg fra Freud ved å vektlegge at mennesket alltid dannes i samspill med andre. Selvet er relasjonelt, og relasjonene blir toneangivende for vårt indre liv. Da er det åpenbart at gode relasjoner, tilhørighet og en slags kollektivistisk orientering vil være av betydning for menneskets ve og vel. I vår kultur kan det virke som om vi går andre veien. Individualisme og konkurranse preger mye av livet vårt, noe som unektelig går på bekostning av relasjoner. Kanskje er det nettopp fokus på individualisme som avstedkommer en følelse av fragmentering og mangel på tilhørighet. Eksistensfilosfoser snakker om en tiltagende følelse av fremmedgjøring i vår tid. Verden står nå ovenfor problemer vi ikke kan løse med fokus på oss selv, eller i konkurranse med andre. Skal vi redde planeten må vi stå sammen på tvers av landegrenser, religiøs tilhørighet og etnisitet. Det er behov for utviklingen av et globalt tvillingssøkende Selv, men i en tid som går i motsatt retning, virker dette som en utopi. De fleste av oss er flasket opp på materialisme, individuell måloppnåelse, høye krav til egne prestasjoner og mye av dette går på bekostning av et sosialt eller mellommenneskelig fokus. Kanskje er vi så ensomme at vi ikke finner noe som kan ta en bilde av oss, hvorpå vi gjør det selv og kaller det for en selfie. Stand up komikeren Sebastian Maniscalco kaller det «taking a lonely».

Kilder

Karterud, Sigmund. Selvpsykologi Utviklingen etter Kohut. Ad Notma, Gyldendal, Oslo, 1997.

Karterud, S. (2001). Et historisk perspektiv og en drøfting av sentrale begreper. I Karterud, S., Urnes, Ø. & Pedersen, G. (eds.). Personlighetsforstyrrelser. Forståelse, evaluering, kombinert gruppebehandling. Pax forlag. Oslo.

Kohut, H. (1984). How does analysis cure? The University of Chicage Press. Chicago.

Kohut, H. Selvets psykologi. Hans Reitwels forlag. København, 1990. 

Kohut, H. (2000). Analysen af selvet. En systematisk tilgang til psykoanalytisk behandling af narcissistiske personlighedsforstyrrelser. Det lille forlag. Fredriksberg.

Schlüter, C. & Karterud, Sigmund: Selvets mysterier. Pax forlag. Oslo. 2002.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here