#311 – Passiv aggressiv med følelsesmessig forstoppelse

For dem som våger å være sinte, kommer latteren lettere. De som undertrykker følelser, kan få forstoppelse, både i sin egen psyke og i relasjon til andre.

Passiv aggresjon er en måte å uttrykke negative følelser, som sinne eller irritasjon, indirekte i stedet for direkte. Passiv-aggressiv atferd er ofte vanskelig å identifisere og kan sabotere forhold både hjemme og på jobben.

Hva er passiv aggresjon?

I stedet for å bli synlig sint, uttrykker noen mennesker fiendtligheten sin på passiv-aggressive måter. Hensikten med denne typen oppførsel er å skade og forvirre den personens som den passivt aggressive er (mer eller mindre undertrykt) irritert på. De fleste vil måtte takle passiv aggresjon fra andre i deres personlige og profesjonelle liv en eller annen gang: en romkamerat som etterlater en tilsynelatende harmløs notis med en irettesettende beskjed om den ene koppen som du glemte å vaske opp, eller en kollega som stadig glemmer å levere en rapport. Noen ganger det det slik at det passiv aggressive kommer til uttrykk gjennom subtile sabotasjeforsøk. Noen kommer for sent til møte, trenerer en viktig sak eller misforstår «med vilje».

Dersom man blir direkte irritert på den passivt aggressive personen, vil vedkommende ofte bli enda mer defensiv, bortforklare eller unnskylde seg på en måte som egentlig bare er ansvarsfraskrivende. «Unnskyld meg. Det var ikke meningen at du skulle oppleve det slik. Beklager det, men du har nok misforstått.»

La oss se på noen eksempler på passiv-aggressiv oppførsel?

Noen vanlige former for passiv aggresjon inkluderer å unngå ansvar for oppgaver, utsette eller forsømme tidsfrister. Noen ganger holder de tilbake kritisk informasjon slik at man ikke finner frem til den beste løsningen eller den beste responsen. Denne typen oppførsel kan forårsake problemer hjemme når familien ikke kan stole på at en passiv-aggressiv person følger opp løftene sine eller bidrar på en måte som er til det beste for hele gruppa. Passiv aggresjon på jobben kan sabotere gruppeoppgaver slik at man ikke når målsetningene eller deadline. Noen ganger unnlater den passivt aggressive å be om hjelp eller uttrykke vanskeligheter, slik at andre senere kan føle på at de sviktet personen, selv om de manglet informasjon for å agere mer hjelpsomt. I det den andre får dårlig samvittighet, har den passivt aggressive truffet med sitt subtile psykiske angrep.

Hvordan påvirker passiv aggressiv atferd andre?

Passiv-aggressiv atferd kan være intenst frustrerende fordi det er vanskelig å identifisere, vanskelig å bevise og noen ganger er det nesten utilsiktet. Det vil si at den passivt aggressive har så mye undertrykt frustrasjon at det siver ut i vedkommendes væremåte uten at personen forstår eller merker det selv. 

Passiv aggresjon kan føre til mange relasjonelle konflikter og intimitetsproblemer, fordi den passivt aggressive nettopp sliter med å ha en direkte og ærlig samtale om problemet.

Passiv aggresjon er spesielt skadelig i parforhold. Passiv aggresjon er som et slags bakholdsangrep, og når man angripes vil man oppleve både frustrasjon og maktesløst, fordi man ikke kan poengtere hva som skjer, da det ligger i den mellommenneskelig underteksten, og det er særdeles vanskelig å samarbeide med en passivt aggressiv partner. Det hender at man i møte med en passivt aggressiv partner faller inn i et mønster for å muliggjøre partnerens passiv-aggressive oppførsel, ved påta seg alt ansvar og påta seg en foreldrerolle som de ikke vil ha. Et slikt mønster vil ikke holde på lang sikt, og problematikken må tematiseres og løses for at forholdet skal fortsette. I en passivt aggressiv dynamikk bygges det en usynlig vegg av forakt, og siden ingen ser veggen, møter man den hele tiden og det er en skadelig og slitsom måte å leve på.

Hvordan handler passivt aggressive mennesker?

Mens passiv aggressiv oppførsel kan være vanskelig å slå fast, er det en del særegne kjennetegn som inkluderer å nekte å diskutere bekymringer åpent og direkte, unngå ansvar og oppføre seg bevisst ineffektivt.

Den passivt aggressive personen forlater ofte en jobb ugjort eller “nesten” fullført. De kjører ofte sent og er mestere i å sabotere andre når de er uenige i en fremgangsmåte. De tyr ofte til en type stillhet som sier mer enn 1000 ord, og de kan gi deg komplimenter som ligger o grenseland mellom et kompliment og en fornærmelse. «Du er ikke så dum som du ser ut til» er kanskje det beste eksemplet på et utsagn som både kan tolkes som et kompliment og en fornærmelse, og det er nettopp denne forvirringen og tåkeleggingen av det mellommenneskelige landskapet som er den passivt aggressive personens psykiske gift-våpen.

Hvordan kan du vite om noen er passiv-aggressive?

Disse personene vil skjule sinne sitt i stedet for å uttrykke det direkte. Passiv aggressiv oppførsel kan ha form av ord (for eksempel å skylde på andre eller komme med unnskyldninger) eller handlinger (for eksempel ved å forholde seg taus for å skape ubehag og forvirring hos den andre). Noen subtile, men snikende former for passiv aggresjon er redusert øyekontakt. Det kan også hende at personen glemmer eller ignorerer personen de er frustrert på under et møte eller i en gruppe med mennesker.

Er folk klar over når de er passive-aggressive?

Ikke alltid. Noen mennesker er så vant til å skyve sinne sitt dypt ned at de ikke engang skjønner at det er der lenger. Et vesentlig tegn på at noen henfaller til passiv-aggressivitet, er ofte at de over hodet ikke identifiserer seg som en «sint person» eller vedgår at de tidvis opplever sinne. De kan se på seg selv som fleksible fordi de kan si «ja» når de egentlig mener «nei», men ofte er det i rollen som martyr og offer, hvor de kan hefte andre med skyldfølelse, at det aggressive elementet (de selv ikke erkjenner) kommer til uttrykk.

Er passiv aggressiv atferd kontrollerende?

Det er ikke uvanlig at et individ bruker passiv aggresjon for å få det som han eller hun vil uten å involveres i en mer åpen konflikt. Man kan støvsuge demonstrativt for å gi sin partner dårlig smavittighet, og deretter gjør partneren mer for å utligne den dårlige følelsen, mens vedkommende som startet støvsuge-krigen trekker seg unna og forsømmer flere av sine forpliktelser i tiden fremover. Selv om disse lure taktikkene kan resultere i en kortsiktig seier, kan det være nødvendig å konfrontere den passiv-aggressive personen for å gjenopprette tilliten i forholdet i det lange løp.

Er stillhet og ignoranse passivt-aggressivt?

Dette kalles også for «ghosting» hvor man ignorere noen fullstendig og nekter å svare på deres forsøk på å kommunisere. «Ghosting» er dermed en mer direkte måter å uttrykke fiendtlighet på. Det finnes imidlertid flere grader av ignorering, og i sin litt mildere form er atferden langt mer subtil, men likevel passivt-aggressive. Eksempelvis når noen later som om de ikke hører en kollegas kommentar eller ikke anerkjenner i en forbipasserende venn hvor det er klart at de har sett hverandre. Dette er typiske tegn på at du har å gjøre med en passiv-aggressiv person.

Stillhet, eller unngå å anerkjenne en annen person, er en effektiv måte å såre noen på via en passivt aggressiv strategi. Denne stillheten er mer infam enn mer direkte tiltale. Dette iscenesettes som “stille” verbale overgrep, og det er spesielt giftig når noen i en maktposisjon (som en forelder) bruker stillhet for å manipulere noen som er sårbare (som et barn). Å bli ignorert, eller at noen later som om du ikke eksisterer, kan være en forferdelig form for straff som kan forårsake varig skade.

Hvordan håndtere passive-aggressive mennesker?

Bedre kommunikasjon kan bidra til å endre noens passiv-aggressive oppførsel. Når du har identifisert den giftige oppførselen, må du unngå å bli med på «dansen». Bekreft i stedet den passive-aggressive personens mer eller mindre tåkelagte sinne. Forsøk å anerkjenne at de er frustrerte, men som regel vil de benekte dette. Hvis du er virkelig av det rause og mentalt stabile slaget, kan du forsøke å gi personen komplimenter for det de er gode på, ettersom en følelse av stolthet og anerkjennelse kan dempe behovet for aggressive bakholdsangrep. Hvis ikke det fungerer, kan det være lurt å kalle en «spade for en spade», altså konfrontere personen med at de sprer om seg med aggressive stikk og en aura av misstemning. Det er viktig at du aldri ber om unnskyldning for ting som du urettmessig har blitt bærer av. Ofte får man en følelse av å være skyldig i møte med passiv-aggresjon, og hvis man da begynner å unnskylde seg, bekrefter man på sett og vis det universet hvor personen ikke tar ansvar for egne følelser, man kaster dem urettmessig ut på andre. Dersom det blir akseptert, er det stor sannsynlighet for at denne typen oppførsel gjentar seg, og i verste fall blir et mønster.

Passiv aggresjon stammer ofte fra fortrengt sinne, tristhet eller usikkerhet, noe personen selv er bevisst i mere eller mindre grad. Passiv-aggressiv oppførsel kan være et uttrykk for disse følelsene, altså et maskert uttrykk for følelser, som ofte lander en del av de samme følelsen hos den andre. Slik blir mottageren bære av den andres negative følelser, noe som er uredelig, men dersom personen er mer åpen om sine følelser, kan det tenkes at andre vil være med å bære av fri vilje, uten å bli lurt eller manipulert. Derfor er den passivt aggressive strategien en lite adaptiv mestringsstrategi som ofte forkludrer og ødelegger personens relasjoner. Noen ganger er også passiv-aggresjon brukt for å få kontroll i en relasjon.

Hvis det er mulig, er den beste løsningen ofte å begrense tiden du bruker i deres nærvær. Men hvis du finner ut at konfrontasjon er den beste veien videre, må du unngå å være anklagende mens du rolig forklarer hvordan oppførselen får deg til å føle deg.

Hva kan du si til en passiv-aggressiv person?

Når du har å gjøre med en passiv aggressiv person, hold dem ansvarlige for dårlig oppførsel. Slutt å beklage hvis du ikke har gjort noe galt. Prøv å sette dine behov først. De vil sannsynligvis at du skal miste besinnelsen og bli passivt aggressiv tilbake, men du må for all del ikke spille det samme spillet som dem. I stedet må du rolig og direkte ta opp det aktuelle problemet, og være spesifikk om hva de gjør eller sier som opprører deg.

Hvordan reagerer du på passiv aggressiv oppførsel?

Å håndtere dine egne følelser er nøkkelen når du reagerer på passiv aggressiv oppførsel. Pust dypt, eller fjern deg midlertidig fra situasjonen før du svarer. Prøv å adressere personens bekymringer direkte. Sett klare grenser, og begrens om nødvendig tiden du bruker med den passiv-aggressive personen.

Vi kan tro at vi er oppriktige og ærlige i møte med andre mennesker, men ofte lurer det ubevisste krefter bak vår oppførsel. Passiv aggresjon er et eksempel, og det kan ødelegge våre relasjoner. Det er ikke ment som kritikk altså, men jeg bare lurer på hvorfor du setter dype og flate tallerkener om hverandre i oppvaskmaskinen. Hva er egentlig passiv aggresjon? Jeg har prøvd å gi en beskrivelse av fenomenet her innledningsvis, men nå skal vi videre til et foredrag hvor jeg bedriver en mer fritt fabulerende fremstilling av det passivt aggressive, samt følelsesmessig forstoppelse, hvor personen ikke håndterer sine følelser med bevissthet og innsikt, men isteden undergraver og underkommuniserer følelser på en slik måte at de blir liggende i personens psykiske liv som en uavklart psykisk verkebyll, og noen ganger blir den så ubehagelig at man lurer den over i andre mennesker for å slippe ubehaget selv.

Hør mer på Patreon

Takk for at du hører å SinnSyn. Det siste, mest fritt fabulerende segmentet i denne episoden, var kun et kort utdrag for en lengre refleksjonsrunde omkring menneskets forvaltning av følelser. Vi du høre hele foredraget, kan du gå til episode #38 på Patreon. Her finner du episoden som heter «selvhevdelse og følelsesmessig forstoppelse».

I denne episoden snakker jeg om følelser, selvhevdelse, lukkede familier, fasader og følelsesmessig forstoppelse. Følelsene våre er en vesentlig del av vårt eksistensielle og mellommenneskelige navigasjonssystem. Når vi av ulike årsaker ikke tar hensyn til følelsene våre, ikke tåler dem, misforstår dem eller anser dem som skremmende og uakseptable, blir vi mer eller mindre hemmet i vår livsførsel. Noen vokser opp i familier som har en streng justis på hva vi kan uttrykke av følelsesmessig ubehag, og alt det vi ikke kan uttrykke, må vi bære i vår egen ryggsekk. Med en tung ryggsekk vil vi på et eller annet tidspunkt havne i knestående med smerter i både kropp og sjel.

Hvis du bestemor deg for å besøke min patreon-side, finner du også nærmere hundre andre poster fra denne podcasten. Vil du har mer SinnSyn hver måned kan du altså gå til min Patreon-side. Her har jeg lagt ut masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av SinnSyn, mentale øvelser, mye videomateriale og jeg leser bøkene mine, kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Jeg har allerede lest inn hele «selvfølelsens Psykologi – Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes». Hvis du finner verdi her på SinnSyn, vil ha mer SinnSyn hver måned, inkludert «Selvfølelsens psykologi» som lydbok, og videre følge opplesingen av «Jeg, meg selv og selvbildet», og du har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på SinnSyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere SinnSyn hver uke! Tusen takk for det!

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here