#76 – Psykologen lanserer sin egen journal

Det nyttet ikke å sjonglere livets store spørsmål foran skrivebordet. Jeg måtte ut i felten for å møte mennesker som tenkte annerledes enn meg selv. Det ble en lang reise, og alt er journalført.

Velkommen til en ny episode av SinnSyn. Denne uken har vært spennende. Min siste bok kom fra trykkeriet 12. september, og plutselig er prosjektet som har vart i 10 år ved veis ende. For meg er det merkelig og litt trist. «Psykologens journal» har på mange måter vært den boken jeg alltid har ønsket å skrive. Den er full av temaer som berører meg på et veldig personlig nivå, samtidig som tematikken stimulerer meg intellektuelt. «Psykologens journal», eller min egen journal, er det mest spennende jeg har gjort i mitt faglige liv, og jeg håper at de som er interesserte også kan ha glede av boken. I så fall kan du kjøpe den til best pris med gratis frakt og rask levering på linken her:

Boken handler i korte trekk om mitt utgangspunkt som en hardnakket ateist. Dette var en side jeg mislikte hos meg selv, og jeg bestemte meg for å melde meg inn i en menighet. Med dette prosjektet hadde jeg to målsetninger: Jeg ville bli litt mer ydmyk, og jeg ville utforske livets store spørsmål fra et troende og et ikke-troende perspektiv.

I over fem år har jeg altså deltatt i menighetslivet for å se om jeg kan finne perspektiver og argumenter som kan endre eller modifisere mine holdninger. Før prosjektet startet gjorde jeg en raskt evaluering, eller utredning, av meg selv, og den ble som følger:

Hva er meningen med livet?

Det er ingen mening, men vi kan late som om ting er meningsfulle for å leve litt bedre.

Hva skjer når vi dør?

Vi blir borte.

Har mennesker fri vilje?

Nei, det er en illusjon.

Hvorfor er vi her?

Vet ikke.

Finnes Gud?

Nei, det er en barnslig forestilling som demper angst.

Har vi en sjel?

Seriøst!

Kan vi leve evig?

Sannsynligvis ikke. Men det er større sjanse for at ny teknologi kan forlenge livet vårt enn at Gud gjør det.

Behandlingsplan

Pasienten, som altså er meg, har deprimerende svar på livets store spørsmål, og han mangler perspektiver. Han trenger langvarig eksponering for mennesker som tenker annerledes enn ham selv.

Prognose

Usikker

Boken kom altså ut 12. september 2018 på Cappelen Damm, og det er en bok som følger meg når jeg forlater kontoret for å undersøke livets mysterier. Finnes Gud? Hvorfor er vi her? Hva er meningen? Hvor er vi om 100 år? Hva skjer når vi dør? Det finnes mange store spørsmål, og svarene påvirker livet. Mine ateistiske perspektiver utfordres i møte med troende. Drevet av nysgjerrighet og uro er boka en reise i motstridende ideer, og et forsøk på å skrive seg ut av egne konflikter. 

I kraft av mitt yrke som psykolog og psykoterapeut forholder jeg meg daglig til menneskers sjelelige uro. Som psykolog anbefaler jeg folk å møte sine problemer ansikt til ansikt, og i denne boken gjør jeg det samme selv.

  • For meg har dette blitt en reise i utfordrende ideer, et møte med egen arroganse, eksponering for frykt og usikkerhet og en øvelse i impulskontroll. Samtaler om tro og tvil kan lett eskalere til høy emosjonell temperatur, og jeg har hatt mange ulike konfrontasjoner gjennom dette prosjektet. Boken som skulle bli et saklig, psykologisk blikk på ulike livssyn, ble til en viss grad det, men det ble også til psykologens egen journal. Når sant skal sies, forsøker jeg å skrive meg ut av min egen uro i møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv.

I dagens episode skal du rett og slett få høre en samtale jeg hadde med en journalist i Tønsbergs Blad. Vi snakket sammen på telefon, og han vill høre litt om psykologen som lanserte sin egen journal. Gjennom dette intervjuet får du et lite innblikk i hva boken dreier seg om, men det er kun et lite innblikk. Boken har 15 kapitler og spenner vidt i mange ulike retninger. Nå skal du få møte Erik Munsterhjelm og meg selv i samtale om «Psykologens egen journal».

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
Sørlandet Sykehus HF
Webpsykologen.no

Podcast: SinnSyn

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here