#77 – Å bruke hodet


Jeg mener at vi bør være uhyre interesserte i hvordan vi bruker vårt eget hode, fordi det er i vårt eget sinn at alle våre opplevelser av oss selv og verden fabrikkeres. Det er den korte innledningen til dagens episode. Det skal handle om vår evne til å forstå vårt eget sinn, og jeg kaller det for SinnSyn. Det er flere måter å ble kjent med seg selv på fra innsiden, og en vanlig metode er psykoterapi.

Første del av dagens episode skal handle om å forstå sitt eget sinn. Deretter skal jeg spille av et foredrag som handler om våre indre stemmer og hvordan de styrer livet vårt. Det er et kjent tema her på SinnSyn, men også et særdeles viktig tema. Det er via vårt psykiske liv at vi fortolker og fabrikkere alle våre opplevelser av oss selv og livet.

Mye psykologisk teori vil altså foreslå at den vi er i dag er betinget av erfaringer fra oppveksten. Psykologer er spesielt opptatt av menneskets tidligste leveår, og her er utviklingspsykologien full av interessante teorier som kaster lys over forholdet mellom fortiden, nåtiden og vårt potensiale inn i fremtiden. Nå skal vi gå til et foredrag hvor jeg snakker om utviklingspsykologi i forhold til vår selvfølelse, selvforståelse og de indre stemmene som snakker til oss døgnet rundt, enten vi lytter til dem eller ikke. Dessverre er det slik at de fleste mennesker har en sterk selvkritisk stemme som hindre dem i å nå sitt ypperste potensial, og for at vi ikke skal bli hemmet av slike stemmer, må vi forstå dem og deretter avsløre dem. Det blir en del av tematikken i foredraget du kan høre her i episode 77 av SinnSyn.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

1 kommentar

  1. Hei. Jeg vil bare si at denne siden gir meg så utrolig mye spennende kunnskap og refleksjoner. Tusen takk! Jeg jobber som støttepedagog i barnehage, og har allerede tipset mine kolleger om siden din, den er populær! F

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here