#99 – 11 kjennetegn på kreative mennesker

Kreativitet er en skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt. Det er evnen til å bruke hodet uten å tenke i vante mønstre, og det innebærer sånn sett en slags mental fleksibilitet, noe som også er en egenskap som borger for god psykisk helse.

Jeg følger tråden fra forrige episode og vil nok en gang snakke om kreativitet. Denne gangen vil jeg innlede med en oppsummering av boken til Mihaly Csikszentmihalyi fra 1996. Den heter «Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention». Spørsmålet er hva som kjennetegner kreative mennesker. En ting jeg kan røpe allerede nå, er at «flyt» og kreativitet ikke kommer av seg selv, men som følge av iherdig innsats og entusiasme. De kreative menneskene er ikke en egen elite, men et potensial som ligger i de fleste av oss. Og da kommer det enda viktigere spørsmålet: Hva skal til for å bli kreativ?

Dagens episode innledes altså med en oppsummering av boken til Csikszentmihalyi. Deretter skal du få høre et lite utklipp fra et foredrag jeg holdt i november 2018 på Kristiansand Katedralskole. Her er ikke tema kreativitet, men evnen til å tenke og reflektere rundt sitt eget indre liv. I forrige episode laget jeg en link mellom mental fleksibilitet og psykisk helse, og på slutten av dagens episode skal vi se litt mer på dette med et par konkrete eksempler fra rock´n roll. Jeg mener jo at både filosofi, psykologi, selvransakelse og innsikt i tankefeller, følelsesmessige feilkoblinger og stand up komikk er ulike verktøy brukt av fleksible hjerner. Akkurat hvilken sammenheng det er mellom disse elementene og mentale disiplinene, er fortsatt litt uklart for meg, men i dagens episode fortsetter jeg jakten etter perspektiver på menneskets indre liv – Med andre ord: bedre SinnSyn.

Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no
WebPsykologen.no & SinnSyn

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here