Den mistenksomme personligheten

Noen møter verden med en mur av mistillit hvor de stadig forventer at andre har skjulte og lumske motiver. Slik kan livet bli en anstrengende kamp. Forholdet til andre blir preget av konkurranse, istedenfor åpenhet og tillit.

Noen mennesker klamrer seg til andre for å tilkjempe seg trygghet. De risikerer å «kvele andre» i sine omfavnelser (Se: Avhengig og ustabil personlighet). Noen trekker seg unna andre og opplever relasjoner som invaderende. De er vant til å beskytte sine grenser mot overinvolvering og lever livet på god avstand fra de fleste «sosiale spill». I denne artikkelen skal vi se på en tredje variant. Vi skal undersøke psykologien hos de som møter livet i en «survival of the strongest»-modus. De relaterer seg til andre som om de fleste situasjoner er en konkurranse, og de ser på andre som konkurrenter, snarere enn venner. De møter verden med mistillit og skepsis, og det er selvfølgelig slitsomt å bevege seg rundt i livet på en slags «alarmberedskap».

Our inner conflictsI boken “Our inner Conflicts” kaller Karen Horney dette psykologiske livsmønsteret for ”moving against people”. Personer som vokser opp i et miljø med uvennskap og krangling kompenserer for opplevelsen av mangel på trygghet på ulike måter. I denne kategorien finner vi de barna som mestret sin hverdag gjennom rebelsk oppførsel. Et anstrengt oppvekstmiljø fører til at de utvikler en grunnleggende skepsis i møte med andre. Noen møter verden med en mur av mistillit hvor de stadig forventer at andre har skjulte og lumske motiver. Deres grunnleggende innstilling er at verden er et fiendtlig sted, men en del av dem har utviklet en sosialt akseptabel ”takt og tone” som gjør at de omgås andre på en grei måte, så lenge den andre føyer seg og ikke uttrykker for mye motstand. Denne typen er like fryktsomme og usikre som den avhengige typen (som føyer seg etter andre for å ikke bli forlatt), men istedenfor å knytte seg til andre for å unngå følelsen av hjelpeløshet, har de valgt en annen vei. Her er det ”hver mann for seg selv” og verden er en usikker jaktmark hvor man skal overleve og vinne sine kamper. Denne personlighetstypen misliker svakhet, spesielt hos seg selv. De strever ofte hardt for å oppnå suksess, prestisje, status og anerkjennelse. Hvis man skal oppsummere denne psykologien i én setning, blir det omtrent slik: ”Ikke stol på noen og vær alltid på vakt”.

Det sier seg selv at dette representerer en form for personlighetsproblematikk basert på svikt gjennom oppveksten. Resultatet er en ganske ekstrem form for egosentrisme. Når det gjelder den mistenksomme typen, kan fokus på egne behov, egen vinning og ”overlevelse” overskygge omtanke for andre. Noen utvikler tendenser i retning av å manipulere, utnytte eller kontrollere andre i selvopprettholdelsens tjeneste.

Se også: Slik gjentar vi fortidens tabber
Se også: Slik gjentar vi fortidens tabber

Uansett om man klamrer seg til sine nærmeste, eller lever som om livet var en konkurranse mot alle andre, eller trekker seg følelsesmessig unna det sosiale landskapet og gjør seg psykologisk selvforsynt, er man til en viss grad avhengig. Så lenge våre karaktertrekk eller psykiske tendenser utspiller seg på autopilot, som en nødvendighet for å tilkjempe seg en følelse av trygghet, har vi ingen psykologisk frihet. Psykisk sunne mennesker er ikke drevet på denne måten. De er snarere motivert av behovet for å uttrykke sine talenter på en så fullstendig måte som mulig. De tilstreber å yte sitt beste på områder som virkelig interesserer dem, enten det er jobb eller privatliv, og de søker etter å elske andre på en stadig dypere måte. De er inspirert av muligheter og har en sterk opplevelse av å være ”agent i eget liv”, i motsetning til den desperasjonen som oppstår når man har ”mistet seg selv”.

Når vi her skriver «mistet seg selv», handler det om at vi ikke vurderer nye situasjoner med et «åpent sinn», men reagerer på autopilot basert på tidligere erfaringer og automatiske mestringsstrategier. Kanskje var oppveksten et sted hvor man kunne forvente å bli avvist, få kjeft eller latterliggjort, men når denne forventinger blir liggende som et bakteppe i møte med nye mennesker, reagerer man ofte med uhensiktsmessig mye skepsis. Psykisk sunnhet handler mye om å utvikle og opprettholde gode relasjoner til andre mennesker, men dersom våre livsmønster er farget av fortidens svikt, vil det som tidligere skulle beskytte oss, bli den største hindringen vi har i livet.

Dersom du mistenker at du sliter med et negativt livsmønster, er det en del ting du kan gjøre på egenhånd. Mye selvutvikling handler om å være mer bevisst på hvordan vi tenker, føler og handler. Et negativt livsmønster påvirker oss fordi det utspiller seg utenfor vår bevisste oppmerksomhet. Vi handler uten å tenke over hva som ligger bak det vi foretar oss. Vi må undersøke dybden i alle de små detaljene i livet. I psykologien sier man at «djevelen er i detaljene». Legg merke til hvordan du eventuelt møter andre i en litt skarp tone, noe som fører til at du blir avvist, istedenfor å bli møtt med åpenhet og god service. Dette er bare et tilfeldig eksempel, og den overordene ideen er at negative livsmønster er noe vi kan kvitte oss med dersom vi avslører mønsteret og oppdager hvordan det påvirker ulike aspekter av livet.

Du har allerede startet en prosess ved å lese denne artikkelen. På linken under finner du en «trinn-for-trinn» veileder i forhold til å bryte ut av negative mønster og bli fri. Det er ikke alltid like lett å skape forandring i eget liv, ettersom det krever mye innsats og iherdig arbeid, men denne prosessen kan også være veldig spennende og lærerik. Som regel er det en investering du vil få tilbake i rikt monn. Lykke til!

 

Ut av negative leveregler

 

Videoforedrag

I videoen under snakker jeg om hvordan utrygghet i oppveksten kan skape en grunnleggende mistillit i den voksne personligheten.

 

Relaterte artikler

 

Manglende trygghetMangel på trygghet kan gi dype sår: Noen lever med en kronisk forventning om å bli forlatt og klamrer seg til andre, mens noen tolker verden gjennom et filter av misstillit. Mange av dem mangler trygghet i seg selv som følge av vonde erfaringer. Les mer

 

 

Misbruk mistillit mobbingMisbruk, mistillit & mobbing: En utrygg oppvekst kan gi seg utslag i voksenlivet.  Humørsvigninger, mistenksomhet, angst og problemer i parforhold er vanlige symptomer hos mennesker som har opplevd psykisk, fysisk eller seksuelt misbruk. Les mer

 

 

Handsome young man using glass to eavesdropParanoid, sjalu eller helt normal?: Projeksjon betyr at indre følelsesmessige konflikter plasseres utenfor. Hos den paranoide innebærer det at virkelighetsoppfattelsen forvrenges i samsvar med det indre psykiske ubehaget. Sjalusi kan være et eksempel. Les mer

 

 

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

  1. Så det er som regel angst,depresjon og isolasjon som. gjør at dem ikke vil gifte seg ? Ikke fordi dem er forskere ?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here