Dialogisk utløp for min indre uro

Store spørsmål gjør meg urolig. Hva skjer når vi dør? Hva er meningen? Hvorfor er vi her? Istedenfor å unngå tematikken, har jeg utfordret en pastor. Kan vi lære noe, eller blir det bare krangling?

For ti år siden begynte jeg å skrive på en bok som tok for seg alle mine innvendinger mot religion. For fem år siden tok dette prosjektet en helt ny vending. Faktum var at jeg hadde kritisert religion uten å vite nok om det. Jeg bestemte meg for å utforske religiøse perspektiver på livet. Jeg begynte å gå gå på gudstjenester, engasjerte meg i menigheter og snakket med troende mennesker fra ulike tradisjoner. Ofte blir den følelsesmessige temperaturen ganske høy når man diskuterer spørsmål om tro og tvil, og det har de også blitt i mitt prosjekt, men målet mitt var å få til en konstruktiv dialog. Selv om jeg ikke alltid lykkes, er jeg drevet av en ide om at det er mulig å få til gode samtaler med meningsmotstandere, og at denne typen samtaler kan virke berikende for begge parter, selv om vi ikke blir enige. Det viste seg å bli en kamp mot egen arroganse og impulskontroll, men jeg håper at dette prosjektet kan synliggjøre vanskelighetene og mulighetene ved denne typen dialoger.

Boken kommer ikke ut før høsten 2018, men prosjektet har foregått på flere plattformer. Blant anne har jeg hatt mange og lange samtaler med pastor Rune Tobiassen. Vi er gode venner, men har helt forskjellige perspektiver på livets mysterier. Vi tenker annerledes om moral, fri vilje, døden, meningen med livet og en rekke andre eksistensielle temaer. kan vi lære noe av å snakke sammen, eller blir det en evinnelig kamp om å overbevise hverandre. Vi vet ikke, men vi har iverksatt et eksperiment for å finne ut av det. Hver uke møtes vi for å drøfte store spørsmål, og håpet er av våre motstridende synspunkter kan ta oss dypere inn i det som er vanskelig.

Jeg er altså i gang med å lage en podcast om de store spørsmålene og den vanskelige samtalen. Muligheten for å ha åpne samtaler med mennesker som har helt andre perspektiver enn en selv, anser jeg som noe av det viktigste redskapet vi har i en moderne flerkulturell verden. Før satt man på hver sin kant og tenkte sitt om livets mysterier. Nå bor vi side om side med mennesker som har helt andre perspektiver enn oss selv. Det krever kanskje at vi tenker litt mer over vårt eget utgangspunkt, samtidig som det krever mye toleranse for å møtes uten å kollidere. I et sekulært samfunn skal vi tåle at folk tror på det de selv ønsker å tro på, men vi skal ikke akseptere at menneskers tro forringer andres livskvalitet. Det er ikke greit at kvinner undertrykkes eller at barn giftes bort og frarøves innflytelse på egen fremtid. Det er ikke greit at homofile fordømmes eller diskrimineres, eller at kvinner nektes abort i tilfeller hvor det synes å være den beste løsningen. Det synes i alle fall ikke ateisten, og det i dette terrenget at konfrontasjonen mellom forskjellige livsperspektiver kan bli ufin eller eksplosiv.

Denne podcasten vil gå inn i vanskelige spørsmål for å se om dialogen kan ta oss utenom destruktive sammenstøt. Muligheten for å øke forståelse og velvilje mellom mennesker med motstridende livsanskuelser er imidlertid ikke så lett, og når vi mislykkes kan det få store konsekvenser. 

I mitt møte med religion har jeg både lykkes og mislykkes i dette prosjektet. I steile debatter blir jeg mer rigid, men også slagkraftig. I åpne og vennlige samtaler lærer jeg nye ting og får andre perspektiver på livet. Det første er spennende på linje med en boksekamp, mens det andre er utfordrende og interessant fordi det rører ved bærebjelkene i mine verdensanskuelser. Målet er at denne podcasten skal bestå av intellektuelle boksekamper, psykologiske analyser og filosofisk ettertanke.

Innholdsmessig handler dette prosjektet om de store spørsmålene fra et troende og et ikke-troende perspektiv. Det er en bok om de eksistensielle spørsmålene som angår oss alle.

Etterhvert som vi forstår mer av menneskets hjerne og vår psykologiske makeup, begynner det å dukke opp vanskelige spørsmål. Hva vil det si å være et godt menneske? Hva er ondskap? Hva er rett og galt, og hvem bestemmer dette? De fleste av oss opplever at vi har frihet til å velge innenfor visse rammer, men de harde vitenskapene hevder at fri vilje er en illusjon. I mange av de store visdomstradisjonene er det plass til fri vilje fordi Gud har gitt oss denne muligheten. Mennesket kan velge sine handlinger, noe som gjør oss ansvarlige fordi dette innebærer muligheten til å velge det onde. Uten fri vilje kan vi ikke dømmes for våre handlinger fordi alt som er ikke kunne vært annerledes. Når hard vitenskap viser oss at fri vilje er en illusjon, strider det imot vår intuisjon og det krever at vi tenker annerledes om en rekke områder i livet, og det krever at vi tenker annerledes om oss selv. Den britiske forfatteren og litteraturviteren C. S. Lewis gikk fra å være ateist til å bli en troende som følge av resonnementer rundt fri vilje og ondskapens problem. På bakgrunn av logiske analyser ble han overbevist om at det måtte finnes en Gud. Jeg har forsøkt å følge veien til Lewis, men jeg er usikker på om jeg ender opp på samme sted.

Jeg begynner dette prosjektet som en uavklart ateist med undertrykte spirituelle tilbøyeligheter. Gjennom prosessen beveger jeg meg i ulike retninger, og kanskje er det et forsøk på å skrive seg ut av de konfliktene som ligger til grunn for min indre uro. Denne podcasten skal ikke misjonere for et bestemt perspektiv, men det er et ærlig forsøk på å trenge inn i livets dilemmaer fra et troende og et ikke-troende perspektiv. Vi setter ikke opp ateisme mot religion for å utrope en vinner, men for å trenge dypere inn i eksistensielle spørsmål.
Freud hevdet at uløste konflikter, motstridende følelser og et ubevisst åndsliv fullt av frykt, ønske og begjær var årsaken til sjelelige plager. Jeg er ikke en veldig plaget person, men det bor en rekke uløste konflikter i meg, og mange av disse konfliktene relaterer seg til våre eksistensielle grunnvilkår. Indre konflikter skaper psykiske spenninger og ubehag, og den terapeutiske løsningen på problemet er å løfte konfliktene frem i lyset. Mange av livets store spørsmål kan være ubehagelige, og jeg skulle ønske jeg kunne overse dem, men det klarer jeg ikke. Som psykolog anbefaler jeg folk å møte sine problemer ansikt til ansikt, og i boken som er under utarbeidelse gjør jeg det samme. Dermed kan man si boken, som skal hete «psykologens journal», er et svært personlig prosjekt, men samtidig tror jeg at det er et ganske universalt prosjekt. Jeg er ikke alene om å dvele ved eksistensielle spørsmål. Jeg er heller ikke alene om å synes at det er spennende og fryktinngytende på samme tid. Jeg håper at min prosess kan sette ord på dilemmaer som bor i de fleste av oss. Jeg håper at mitt forsøk på å skrive meg ut av egne konflikter kan være interessant og givende for alle andre med en lignende hang til grubling. Før boken kommer i hylla, kan du følge en liten del av dette prosjektet i podcasten som altså heter «Pastoren og Psykologen».

Episodene blir også filmet, og jeg kommer til å legge dem ut her på siden etterhvert som vi krangler oss gjennom det ene dilemmaet eller det andre.

«Pastoren og psykologen» kan du også abonnere på og lytte til på iTunes. Du finner den her. Dersom du liker podcasten, hadde Rune og jeg satt stor pris på om du tok deg tid til å gi den dine skussmål i form av stjerner og en liten kommentar på iTunes. Når podcasten får ratinger i iTunes, blir vi rangert høyere på lister og har muligheten til å nå flere lyttere/seere.

 

Av Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here