Ep 12 – Høyt press og jakten på selvutvikling

Vi har bedre levekår og lengre forventet levealder enn noensinne. Likevel er vi mer stressa og nedstemte enn før. Hva er det som feiler oss?

Hør denne episoden på SinnSyn Premium

I dagens episode skal jeg blant annet snakke om en bok som heter «Generasjon Prestasjon – Hva er det som feiler oss?». Den er skrevet av Ole Jacob Madsen. Han er en norsk psykolog og filosof som særlig har skrevet om kultur- og samfunnspsykologi. Han er professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Ole Jacob har et kritisk blikk på psykisk helse og han representerer en stemme som ser på mennesket i en litt større, sosialpsykologisk kontekst. På sin hjemmeside presenterer han sine foredrag, interesseområder og problemstillinger på følgende måte:

Fra høsten 2020 kommer folkehelse og livsmestring inn i læreplanen i den norske skolen. Denne oppdateringen av Kunnskapsløftet er hilst velkommen av elever og lærere, helsepersonell og samtlige politiske partier. For hva er egentlig galt med å forberede seg på livets utfordringer?

Men lar egentlig livet seg mestre? Er mestring en god målestokk for hvordan vi bør leve? Og vil livsmestring som tema i skolen løse de utfordringene barn og unge sliter med i dag?

Psykolog og filosof Ole Jacob Madsen mener altså at innføringen av livsmestring i skolen viser en tendens i vårt samfunn til å legge stadig mer ansvar på individet. Og til at problemer som egentlig bør løses politisk, blir noe enkeltmennesket – i dette tilfellet barna våre – selv må håndtere ved hjelp av psykologiske teknikker. Det virker enklere å lære dem å takle presset enn faktisk å redusere det. Men risikerer vi da bare å lage nok en arena der barn skal prestere?

Videre har Ole Jacob vært skeptisk til begrepet «generasjon prestasjon», men han anerkjenner at mange unge lever under litt andre omstendigheter i dag enn for bare 10-20 år siden.


Unge i dag føler at de tidlig må planlegge og disiplinere seg for framtiden, prestere optimalt på skolen, på treningssenteret og på sosiale medier som Snapchat, Instagram og Facebook. For mange unge, spesielt jenter, resulterer dette i økte psykiske helseplager, stress og press. 

Hva må gjøres? Til stadighet blir det gjentatt at vi må snakke mer om hvordan unge egentlig har det, og livsmestring er på full vei inn i skolen for å lære elever følelsenes ABC, men kanskje er tiden moden for også å spørre om de terapeutiske løsningene og det forskende blikket egentlig er så sunt. Vi ser ikke ut til å gjøre annet enn å snakke om det, uten at det ser ut til å dempe uroen verken hos de unge eller de voksne. 

Ole Jacob påpeker at våre observasjoner av de unge kan føre til bestemte beskrivelser, og at disse beskrivelsene i neste omgang kan være med på å forme de unges selvforståelse. Plutselig identifiserer de seg med merkelapper som «stressa», «Pressa», «slitne», «overbelastet» og så videre, og i verste fall får de opplevelser av stress de egentlig ikke kjente så mye på i forveien.

I dagens premium episode av SinnSyn skal jeg dykke ned i sosialpsykologien og reflektere over hvordan vår kollektive forståelse av psykisk hele er med på å forme oss, og hvordan våre oppfattelse nettopp påvirker vår psykiske helse. Jeg skal også snakke en del om selvutvikling generelt og hva det vil si å utvikle seg. Jeg vil påstå at målet om endring og vekst kan være en blindvei som setter oss fast i en anstrengt måte å leve på. Velkommen til en ny episode av SinnSyn for premium lyttere.

Takk for følge og takk for at du hører på sinnSyn. Vil du høre min samtale med Ole Jacob Madsen om hans forfatterskap og ideer om de mer samfunnsfokuserte perspektivene på psykisk helse, kan du gå tilbake i den åpne SinnSyn katalogen og finne frem episode 135 – Det er innover vi må gå og episode 139 – Generasjon prestasjon. I disse episodene er jeg på besøk hjemme hos Ole Jacob i Moss, og vi diskuterer tematikken i over 2 timer.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here