Freud om vårt ubevisste sjelsliv

I denne artikkelen kommer den tredje videoen i forelesningsserien om utviklingspsykologi. Tema er psykoanalyse og Sigmund Freud. Freud har hatt en enorm innflytelse på psykologifaget og på vår kultur. Det er på grunn av Fred at vi snakker om det ubevisste, ego, drømmetydning og mye mer. I ettertid viser det seg at teoriene til Freud har alvorlige feil og mangler, men det bør ikke ødelegge hans rykte som en fremragende teoretiker med stor innflytelse på sin samtid og ettertid. Mye av det vi gjør i klinisk praksis den dag i dag, har sine røtter hos Freud.

Freud fortalte oss at alt vi tenker, føler og opplever ikke er objektive sannheter, men subjektive opplevelser påvirket av ubevisste krefter. Vi tror vi tenker rasjonelt og fornuftig, men ofte blir vi lurt av krefter vi ikke en gang er klar over. For å frigjøre oss fra krefter som forvrenger vår virkelighetsoppfattelse, må vi undersøke vårt ubevisste liv. Vi må gjøre det ubevisste bevisst, noe som også er essensen i Freuds samtaleterapi. Det handler om å avsløre seg selv, og det kan være en spennende reise inn i kroker av vårt sjelsliv som tidligere var utilgjengelig. Dettr er altså tema i dagens forelesning ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad – 22. mars 2017.

 

Forelesning i utviklingspsykologi 3. time

 

Noen viktige begreper og stikkord

Ubevisste psykologiske prosesser er sentrale for å forstå et individ

All atferd er motivert, har en hensikt og er målrettet (psykisk determinisme)

 

Fortiden eksisterer i nåtiden

Noen ganger vet vi ikke hvorfor vi gjør det vi gjør

Det bevisste: Tanker, følelser, forestillingsbilder som vi er oppmerksomme på her og nå

Det førbevisste: Psykisk innhold som vi ikke har tilgjengelig, men som lett kan hentes fram

Det ubevisste: Utilgjengelig reservoar av følelser, minner, behov og impulser. Del av psyken som rommer tanker og minner som personen selv ikke er klar over; inkluderer uakseptable seksuelle og aggressive drifter, tanker og følelser

Ubevisst materiale kan leve sitt eget liv og ”sive inn” i tanker, følelser og atferd uten at vi selv ser det

Psyken er som et isfjell: Kun en liten del av isfjellet er over havflaten. Det representerer det bevisste. Alt som er under overflaten er ubevisst. I senere tid har forskning vist at 95 % av det som styrer oss er ubevisst. Det gir på sett og vis støtte til Freuds Isfjell metafor. Største delen av et isfjell er altså under overflaten – Ubevisst.

 

 

Drifter og behov varierer alltid i intensitet og mengde

Menneskets atferd er alltid en tilpasning til verden.

Ingenting skjer tilfeldig

Alle handlinger, tanker og følelser har en årsak

Alt vi gjør, sier og føler er et uttrykk for vår sinnstilstand

Psykiske forstyrrelser og symptomer har grunnlag i ubevisst motivasjon

Må avdekke det ubevisste grunnlaget for å kunne kurere symptomene

Vi sliter med å holde seksuelle og aggressive drifter i sjakk

Samfunnet krever at vi tøyler driftene og oppfører oss ordentlig

Driftene må reguleres, omkanaliseres og omformes

Konflikt: Mellom motstridende ønsker og behov, og mellom behov og begrensning

Id, Ego og Superego

Id:  Lageret av instinktive drifter i individets psykologiske struktur. Minst tilgjengelig. ”Her er det trykk, åpne alle ventiler!” Energireservoar – Mest primitive, umodne instans – Et kaos, en heksegryte av sydende spenning – Lystprinsippet -Ønsket om umiddelbar og total tilfredsstillelse – Ønsket om en stabil tilstand uten spenning – Primærprosesstenkning – Uten logikk eller kobling til realitetene – Driftene er i sin natur ikke tilfredsstillbare -Mental investering i fantasi kan fungere som midlertidig tilfredsstillelse

Ego: Den delen av de psykologiske strukturer som er mest likt et ”selv”. Den  delen som står for mediering mellom Id og Superego. ”Åpne litt her, skru igjen litt der, redirigere denne hit, …” Regulator og organisator – Holder id i sjakk, avpasser til realitetene – Utvikles i løpet av 2.-3. leveår – Realitetsprinsippet – Sosial og fysisk virkelighet setter grenser for Ids utfoldelse – Sekundærprosesstenking – Logikk, problemløsning, strategier

Superego: Den delen av personligheten som er fokuserende på etikk og moralske følelser og holdninger. ”Se til å stenge alle ventiler!” Internaliserte verdier fra foreldre og samfunn. Samvittigheten – Setter standarder for riktig og galt, godt og ondt – Induserer skyldfølelse – ”Moralprinspippet” – Moralske verdier er absolutte

Forsvarsmekanisme: En reaksjon for å opprettholde individuell følelse av å strekke til/selvfølelse og redusere angst

Angst og psykisk lidelse

Kjerneemosjon, alltid til stede

Signal på ubalanse, at noe ikke fungerer som deg skal

Egos kontroll trues av realitetene

Ids impulser truer med å bryte gjennom

Superego er for streng

Vi vil alltid preges mer eller mindre av angst

Signalangst: konstruktiv

Typer av angst

Objektiv angst: Virkelige, ytre trusler.

Nevrotisk angst: Konflikt mellom id og ego.

Moralsk angst: Konflikt mellom ego og superego – Ego søker hele tiden å dempe angst

Neurose: En mental forstyrrelse som innebærer forvrengning, men ikke fullstendig avvisning, av virkeligheten. Neuroser inkluderer angstlidelser, “hysteri”, “neurastheni” og obsessiv-kompulsive lidelser.

Konflikter i motiver og krefter er alltid til stede. Ingen er konfliktfrie

Fiksering: konflikten blir ikke løst

Regresjon: vender tilbake til umoden fungering

 

Psykoseksuelle stadier

Oralstadiet (fra fødsel til 18 mnd): Tilfredsstillelse og spenningsreduksjon søkes fra munn, lepper og tunge. Kjernekonflikt: Selvstendighet, avvisning. Fiksering: Glede av å ”ta inn”, overspise, røyke – Avhengighetsproblematikk

Latensfasen (6 år til pubertet): Lite psykologisk utvikling.  Lærer ferdigheter og evner som er nødvendige for voksne

Analstadiet (18 mnd – 3 år): Tilfredsstillelse ved avføring, deretter ved å holde igjen. Kjernekonflikt: Selvkontroll, la gå vs holde igjen. Fiksering: Lite kontroll, utflytende – Overdrevet kontroll, pertentlighet.

Det falliske stadiet (3 – 5 år) Oppdager kjønnsorganet. Seksuell energi rettes mot foreldre av motsatt kjønn. Fører til ødipalkonflikten eller elektrakomplekset: Vil ha foreldre av motsatt kjønn for seg selv. Kastrasjonsangst og penismisunnelse. Identifisering med foreldre av samme kjønn

Genitalstadiet (pubertet til voksen): Libido fokuseres på genitaliene – Ingen spesifikke konflikter

Kan det ubevisste gjøres bevisst?

Psykoanalysens mål: Å endre personligheten ved å jobbe med førbevisst og ubevisst materiale – Hva slags tanker og følelser er det personen ikke vedkjenner seg? – Personen skal kunne håndtere dette på en åpen og moden måte. Metoder: Fri assosiasjon og Drømmetyding.

Den psykoanalytiske prosess: Fri assosiasjon – Tolkning – Innsikt i årsakene til problemene – Motstand: Motvillighet til å gå inn i smertefulle minner. Overføring: Pasienten gjentar tidlige relasjonsmønstre. Repetisjonstvang: Gjentakelse av ulystbetonte erfaringer. Terapirammene: Samme tid og sted, 4 x per uke.

Freuds viktige bidrag

Moderne psykoanalytisk og psykodynamisk teori og praksis

Forskningstemaer: Det ubevisste, forsvarsmekanismer – Mye støtte for psykodynamisk terapi

Svært stor kulturell innflytelse

Helhetlig rammeverk for forståelse av

Personlighet

Psykiske lidelser

Terapiprosesser

Kritikk av Freud

Freuds teorier er hovedsakelig historiske

Freud var ikke selv positiv til eksperimenter og hypotesetesting

Baserte seg på kasushistorier: Overklassekvinner fra Wien

Reduksjonistisk

 

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here