Tankekjør, giftige følelser & uro

Mange av tankene våre er automatiske og ofte repeterer de seg selv uten vår bevisste innflytelse. Det skaper mentalt støy og anstifter angst og depresjon i følge Eckhart Tolle.

Det er verdt å legge merke til at flesteparten av tankene våre er automatiske og til dels repeterende. Det virker nesten som om det å tenke er noe som hender med oss, snarere enn noe vi selv iverksetter av egen kraft og intensjon. Det er dette fenomenet som kalles ”tankekjør” eller “tvangstanker” på folkemunnet, og hvis vi studerte oss selv (og andre) nøye nok, så ville vi med en gang legge merke til at vi forføres, overtales og påvirkes av denne tvangsrepeterende tankevirksomheten eller mentale støyen. Vi spaserer rundt i vårt eget liv, vi møter mennesker, får ting gjort og anskaffer oss saker og ting som om vår lykke avhenger av det. Men blir vi lykkelige av slikt?

Har det å eie ting, oppnå status og anerkjennelse eller skaleringen av makthierarkiene noensinne gitt mennesket evig lykke? Historiebøkene våre, folkeeventyr og religiøse skrifter er fulle av metaforiske og bokstavelige argumenter mot ideen om å knytte følelsen av indre fred og lykke til den materielle verden. På tross av dette slutter vi ikke å bli forført av våre automatiske og gjentagende tanker som krever at vi løper raskere og raskere på livets tredemølle, skaffer oss flere ting og hviler på en idé om at lykken kommer rundt neste sving eller etter neste prestasjon eller neste lønnsforhøyelse.

Denne feilen ser ut til å komme av det faktum at vi identifiserer oss med tankene våre, og ikke minst alt det mentale bråket som tankene våre forårsaker. Vi har rett og slett en lei tendens til å blande ”eieren” med det som blir ”eid”. Vi identifiserer vår egen verdi og eksistens i forhold til det vi eier, i forhold til tankene våre, intellektet, status eller jobb og prestasjoner. Denne identifiseringsprosessen er oppkomsten til det vi kaller ”egoet”. Det er et falskt ”jeg” som speiler seg i ting og prestasjoner, og det er en veldig blek og sørgelig erstatter for det ekte ”jeg”. Vekten av egoet (det falske jeg) er direkte proporsjonalt med den graden av egenverdi vi tilskriver det. Desto mer vi hviler vår selvfølelse i det falske egoet, desto mer betinges og dikteres vårt livsprosjekt av prestasjoner, materiell velstand og status, noe som videre anstifter bekymringer og en bekymret tankegang som kverner i vårt indre både dag og natt. Derfor er mengden av lidelser vi gjennomgår også direkte proporsjonalt med vekten av vårt ego. Det er ikke verdt noe at vår bevissthet er bredere, dypere, større og mer sofistikert enn gjennomsnittet, så lenge vi likevel plages av mentalt støy og identifiserer oss selv med vår galopperende tankegang. I den grad vi blir lurt til å tro at vi ”er” den mentale støyen; at vi må handle på våre gjentagende tanker for å oppnå lykke langt der fremme, så er vi fanget og potensielt utsatte for all slags psykiske plager.

Tykkelsen og tettheten av vårt ego, eller rett og slett egoets innflytelse på våre liv, varierer fra person til person og fra den ene perioden i livet til den andre. Mens noen mennesker alltid er fanget i egoets kontrolldrama og evige jag, så opplever andre korte perioder av frihet. Friheten glimter til når de er kreative eller engasjerte i uselviske handlinger som det å bidra og dele med andre. De som er evige fanger av egoets tankekjør, er på sørgelig vis avstengte fra sitt sanne jeg, og som et resultat av dette, vil disse menneskene ofte bli oppfattet som falske. For å komme seg videre er det nødvendig at disse menneskene gjør et helhjertet forsøk på å bli mer klar over det støyende egoets forførende transe og lidelsesfulle lurendreierier. Det er gjennom en slik form for selvbevissthet at man gradvis kan begynne å våkne opp til den stille, rolige, dype, mentaliserende og empatiske bevisstheten som er omfangsrik nok til å drukne bråket fra egoets utrettelige bedrifter. Denne altomsluttende bevisstheten er det virkelige Jeg.

Den livsfilosofiske veilederen Eckhart Tolle beskriver dette fenomenet på følgende vis; ”Du er avstengt fra å Være (det altomfattende virkelige Jeg) så lenge egoet tar all din oppmerksomhet. Når dette skjer – og det skjer hele tiden for de fleste mennesker… Absorberer egoet all din bevissthet og transformerer den til mentale gjenstander. Du kan ikke slutte å tenke. Tvangstanker har blitt en kollektiv sykdom. Hele din følelse av hvem du er kommer fra egoets aktiviteter. Din identitet, siden den ikke lenger er forankret i å Være, blir en sårbar og trengende mental konstruksjon, med frykt som den dominerende følelsen”. 1

Å forstå følelsenes mekanisme

Nå som vi vet litt mer om hvordan den mentale støyen knyttes til en falsk følelse av ”jeg” som iscenesettes av egoet, og likeledes forsterker egoet posisjon i menneskelivet, er det også viktig å forstå at følelser utløses når kroppen reagerer på denne mentale støyen fra egoets herredømme.

Kroppen opererer og reguleres av sin egen organiserende intelligens. Dette er den samme organiserende intelligens som regulerer blodstrømmen, fordøyelsessystemet og luftveissystemet. Dette er også den samme organiserende intelligens som setter kroppen i ”kamp eller flukt” modus ved å tilføre nærmest ubegrenset energi ved oppfattelse av umiddelbar fare. Det er disse reaksjonene som vi i etterkant kan kalle for eksempel redsel (trekker oss unna) eller sinne (går til angrep). Slik reagerer kroppen automatisk og umiddelbart på trusler i “det eksterne miljøet”, noe som sørger for vår overlevelse. I farlige situasjoner tar kroppen over all kontroll slik at vi reagerer så raskt som mulig, uten å tenke eller gå veien om vår reflekterende bevissthet. Dette er rett og slett kroppens instinktive reaksjonsmønster, og på sett og vis utgjør det “råmaterialet” i vårt følelsesliv.

På den andre siden så kan en ”følelse” være kroppens reaksjon på en ”tanke” (og ikke på en umiddelbar ekstern trussel). I noen tilfeller kan ikke kroppen skille mellom en tanke (mental støy) og en faktisk, fysisk trussel. Det betyr at du kan sitte i trygge og rolige omgivelser i ditt eget hjem og tenke tanker basert på frykt; og håndflatene dine vil begynne å svette, hjertet ditt vil banke raskere og musklene dine vil spennes som om trusselen er ekte og befinner seg i umiddelbar nærhet, ett eller annet sted i ditt fysiske nærmiljø. Den dårlige nyheten er at den oppfattede trusselen ikke er reell, men oppstår på grunn av mentalt støy og bekymret tankekjør. Av den grunn har vi ingen fysisk trussel å reagere på eller flykte fra, og dermed finner ikke den oppbygde energien i kroppen en naturlig utløsning, og den vil da samle seg opp og bli “giftig”. Dette forårsaker en ubalanse i kroppens naturlige funksjoner. Resultatet er sykdom, angst, depresjon og en rekke andre kroniske lidelser som angriper både kropp og psyke.

Egoet styrker seg selv ved å investere sin følelse av identitet i den mentale støyen (”Jeg er bråket i hodet mitt”-syndromet), og samtidig forsterker egoet seg selv ved å identifisere seg med uutforskede følelser. Noen ganger vil egoet tenke en tanke, kroppen vil reagere med en følelse og denne følelsen vil utløse en reaksjon så raskt at det bevisste sinnet ikke vil være i stand til å oppfatte hva som skjer. Denne ”tanke-følelse-reaksjon” syklusen er både rask, ubevisst og automatisk fordi den har etablert seg som en forlengelse av menneskets tidligere (dårlige) erfaringer. De fleste av oss har møtt mennesker som alltid vil handle og oppføre seg som om ingen er til å stole på, eller at de ikke fortjener kjærlighet, framgang og lykke. Dette er egoets automatikk i samspill med frykt og følelser uten at vi klarer å avsløe den tragiske dynamikken som regelrett korrumperer vårt eget liv.

Å gjenvinne kontrollen; å bryte ut av den onde sirkelen

Den eneste måten å bryte ut av denne nedadgående spiralen av negativitet og egoets destruktive spillfekterier, er å bli så klar over de negative tankene, følelsene og reaksjonene som over hode mulig. Når en følelse blir utløst, forsøk å spore og identifisere akkurat den følelsen som kroppen reagerer med i akkurat denne situasjonen. Disse kroppslige reaksjonene kan være alt fra kraftige skjelvinger til mer subtile ”magefølelser”. Trikset er å anvende selvbevissthet (jeg er herre og agent i mitt eget mentale maskineri) for å føle med totalt åpen oppmerksomhet de emosjonelle reksjonene. Det handler om å våge, tåle, identifisere og forstå følelsene som oppstår med en holdning av fullstendig aksept. Det å ha en åpen holdning er nøkkelen til å bryte ned kroniske og negative følelser. Følelser er ikke farlige, de kan ikke skade oss med mindre vi betrakter dem som farlige eller uakseptable. Dersom vi identifiserer oss med våre egne følelser på en absolutt måte, legger egenverdi og identitet i det vi føler, vil vi ofte forsøke å unngå alle negative følelser fordi vi ikke vil se på oss selv som negative personer. Her kommer egoet inn og anstifter et umulig prosjekt som handler om å ikke føle eller føle noe annet eller få en bedre følelse ved å oppnå høyere status eller ny bil. Da er vi virkelig på vei inn i et liv som ligner mest på en uendelig jakt uten hvilepauser. Mange mennesker er ikke vant til å akseptere følelsene sine eller betrakte dem som flyktige informanter i livets bokholderi. Å akseptere følelser fullt ut betyr at vi lar de komme og lar de gå. Slik er følelsene våre, de kommer og går, men hvis vi forsøker å unngå dem, vil de lure i bakgrunnen og til sist bli vår verste fiende, et indre spøkelse som vi aldri kan slippe unna.

Dersom du synes det er vanskelig å føle disse følelsene i kroppen, forsøk å øve deg på å puste: Føl at luften går inn og ut i et par minutter før du igjen fokuserer på kroppen og dens finesser. Hold et åpent sinn og aksepter stilltiende alle følelser av skyld, sinne, frykt, angst, sorg etc. etter hvert som de dukker opp – ingen motstand. Du er ikke dine følelser. De definerer ikke deg som person på en absolutt måte. La de komme uten å investere din egen identitet i dem eller la deg lure til automatiske responser. Fortsett med denne prosessen hvor du “føler-og-aksepterer” i ditt daglige liv, og tiden vil komme når det altomfattende ”Virkelige Jeg” etablerer seg og bryter ned egoets heseblesende livsforstyrrelser. Dette virkelige ”Jeg” er dypt, stille og empatisk og kan ikke ødelegges. Som Eckhart Tolle sa, “Overgivelse er den indre overgang fra motstand til aksept, fra “nei” til “ja”. Når du overgir deg, så vil din selvfølelse forandre seg fra å være identifisert med en reaksjon eller en fordømmende tanke, til å være rommet rundt reaksjonen eller tanken. Det er et skifte mellom identifisering med formen – tanken eller følelsen – til å være og se deg selv som om du ikke har noen form – rommelig [åpen] bevissthet. Det du kan akseptere fullstendig vil gi deg fred”. 2

I denne artikkelen har jeg fokusert på den enkle, og samtidig kompliserte, filosofien til Eckhart Tolle. Denne tysktalende livsveilederen har skrevet to bestselgere om praktisk livsfilosofi basert på innsikt fra de store visdomstradisjonene. Hittil er hans filosofi ikke veldig mye brukt innenfor psykologi, men i disse dager er psykologifaget i ferd med å ta innover seg nye terapeutiske teknikker inspirert av østlig filosofi, hvorpå Tolles innsikt raskt kan få en viktig plass i vår håndtering av stress og psykiske lidelser. I tillegg har Eckhart Tolle noen svært gode ideer om livskvalitet og muligheten for Lykke. I artikkelen Ekte lykke i følge Eckhart Tolle drøfter vi denne delen av hans filosofi mer inngående. Her er det både innsikt og direkte råd om veien til indre fred, mental balanse og et lykkelig liv.

I artikkelen Tankekjør og Dårlig Hukommelse drøfter vi også opphavet til et urolig sinn. Her ser vi på hvordan hendelser i livet kan skape grobunn for angst og uro og det fenomenet som vi på folkemunnet kaller ”tankekjør”, og Eckhart Tolle kaller “mentalt støy”.

 

Kilder

(1)     Forfatter: Eckhart Tolle . The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment, New World Library, Oktober, 1999 ISBN 1-57731-152-3 (HC) ISBN 1-57731-480-8 (PB) .Kapittel 6

(2)     Forfatter: Eckhart Tolle . Stillness Speaks: Whispers of Now, New World Library, August 2003 ISBN 1-57731-400-X . Kapittel 6

 

 

Av Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

24 KOMMENTARER

 1. Som nesten ferdig vernepleier må jeg si at dette var tankevekkende.
  Ikke spesiellt nytt, men godt å høre igjen i en tid der vi løper fra kunnskapene og sindigheten i hverdagen mot nye mål vi aldri helt når, så lenge vår rastløshet driver oss.
  Denne artikkelen klarer på en elegant måte å gi en innføring i denne samfunnspsykologien. For dette er jo ikke enkelthendelser. Å stoppe opp og klare å ta grep om eget liv, å kjenne at jeg er, har, der jeg er nettopp nå, er en dyrebar lærdom, for å si det mildt.

 2. Hei Sigbjørn og takk for ditt innspill. Jeg er veldig enig med deg i forhold til Tolles filosofi: Han sier ikke alltid noe som er helt nytt eller revolusjonerende, snarere forteller han en ganske enkel og likefrem historie. Han tanker er både enkle og selvfølgelige samtidig som de er uhyre komplekse og meningsbærende. Det er enkelt og vanskelig på same tid. Personlig er jeg veldig interessert i Tolles filosofi, men dessverre er denne interessen på et slags intellektuelt plan, hvorpå jeg har langt større problemer med å finne en umiddelbar tilstedeværelse i nuet og dermed kapere ”mentalt støy” på en måte som ikke skaper stress. Det har ført meg frem til den erkjennelsen av Tolles filosof, og mye av Østens visdomstradisjoner for øvrig, er noe man skal praktisere og ikke nødvendigvis kontemplere og forstå. Takk for interessant innspill Sigbjørn. Håper å høre mer fra deg!

  Vennlig hilsen
  Sondre Risholm Liverød
  WebPsykologen.no

 3. Jah dette er sant. Når man slipper ” Trollet” i i dagslys, så sprekker det” Når man snakker om det så eier det deg ikke lengre.

 4. Eckhart Tolle har en tendens til å snakke veldig enkelt om vanskelige ting, og veldig vanskelig om enkle ting, eller omvent….(?) WebPsykologen er uansett veldig fascinert og opptatt av Tolles filosofi og andre østlig inspirerte innfallsvinkler til psykologi og mental helse. Vi er i ferd med å opprette webfilosofen.no hvor vi kommer til å poste flere artikler om ulike visdomstradisjoner fra Øst til Vest. Takk for deres innspill. Vi setter stor pris på det!

 5. Jeg forstår meg ikke helt på å bruke troll-begrepet om åpenhet…. Jeg kan snakke om hvordan det var på mammas dødsleie tusenvis av ganger, både til venner, kjæreste og terapeut, men det er stadig like intenst jævlig å gå tilbake til den situasjonen i mitt hode… nå vet jeg ikke hvor mange her som har mistet en 38 år gammel mor etter langvarig lungekreft og opplevd alt det psykiske stresset rundt dette, men jeg kan vel si at ingen 17åringer burde gått igjennom det…

 6. Hei June Helen og takk for et viktig innspill. Du har tydeligvis opplevd noe svært trist i ung alder og slikt er noe som ofte setter dype spor. Tolles filosofi handler om å leve i nuet og ikke lide under fortidens sorger, tunge tanker og be…kymringer for fremtiden. Han snakker om det på en enkel måte og påpeker at mennesker ofte lider av mentalt støy, stress og kroniske bekymringer. Han forteller en historie om hvordan vi kan leve vel ved å leve mer i nuet og innta en åpen og radikal aksept ovenfor tilværelsens små og store utfordringer. Det er som sagt en lett og vanskelig filosofi på en gang. Jeg har stor forståelse for at Tolle av og til kan oppfattes som lettvint og overfladisk når man bærer på store sorger og psykologisk smerte. Jeg har selv tatt meg i å forbanne ham når jeg har møtt motstand i livet, men likevel vender jeg tilbake til hans tanker. Jeg tror det bor en dyp innsikt i mennesket eksistensielle grunnvilkår i Tolles bøker, men disse er ikke alltid så lett tilgjengelig i hverdagslivet, og spesielt ikke når vi opplever kriser og tap. Jeg tror Tolle forsøker å vise oss hvordan vi kan leve med fortid og fremtid uten å tynges av våre erfaringer og vanskelige opplevelser. Men dette er ikke alltid like lett. Av og til veier våre sorger så tungt at det tar lang tid før man greier å gjenvinne god livskvalitet, noe du med retthet påpeker.

 7. Om jeg har forstått Tolle rett, handler ikke åpenhet nødvendigvis om å snakke, men om å være åpen/ ærlig overfor en selv om egne følelser og reaksjoner samt å akseptere det som er.

 8. Akkurat, slik har jeg også forstått ham, selv om Tolle etter alt å dømme ikke vil bli forstått, men snarere praktisert 🙂 Eller noe lignende. Uansett en merkverdig veileder til stor inspirasjon.

 9. For å være ærlig så aner jeg ikke hvem tolle er engang……….. jeg bare stusset på dette med å si at ved å snakke om noe så har ikke trollet makt over deg mer… det er vel ikke noe her i livet som har mer makt over meg, enn minnene om m…ammas sykdom og død… pappa døde også, da jeg var barn, etter lengre tids sykdom… jeg var 8 da han ble begravet.. ja, de har i grunn fulgt på, en etter en i slekten, den nærmeste altså.. jeg selv leser mest dr.Yalom… (prof. i psykiatri)
  Har lest deler av dr Yaloms “eksistensiell psykoterapi..” og vel, det er jo alt vi fornekter som hemmer oss i å heles.. fornektelse av vår egen forgjengelighet, f.eks er dessverre meget vanlig…. akkurat der har jeg ikke noe problem… jeg er heller redd for å ikke leve tilstrekkelig/til det fulle mens jeg har mulighet.. her er ingen superwoman med noe evig liv… jeg ville i grunn bare ha litt kjærlighet før jeg vandrer..og gi litt selvsagt.. tenk at noe så enkelt i utg.punktet, kan bli så komplisert i praksis.. ikke dette med å gi nødvendigvis, men gjensidigheten.. man blir trøtt av å verne seg selv til enhver tid, men dette er åpenbart ikke en planet som er fullkommen nok til å elske alt betingelsesløst… der er motiver og løgner og egoisme.. det hele virker for meg som en eneste sirkel av bad karma.. ser du på jorden objectivt, så ser du at der er mye mangler.. der er litt av en vei igjen å gå.. mye utvikling gjenstår..
  er det mitt problem, jeg vet ikke… har jeg ansvar for mine søskens blindebukk-lek når jeg ser det går mot stupet? jeg er ikke sikker lenger, på om det er noe jeg kan gjøre.. jeg synes den maktesløsheten er det verste ved hele livet.. hva er egentlig vitsen… jeg lager tekster, lyrikk med budskap som jeg ikke er sikker på om folk begriper.. men kanskje er det håp, siden min psykolog forstår mye av innholdet i det jeg skaper.. jeg er blitt en tviler, til det meste.. og det er ikke noe godt for sjelen.

 10. Jeg tror du ville like å lese Tolle – det høres ut som om du allerede er inne på en del 🙂

 11. Leste litt om Tolle på linken nå……. eh…. jeg ser ikke helt likheten mellom min egen og den mannens filosofi utifra den lille teksten men… sjekker ut mer i morgen..

 12. Trollet menes om jeg ikke tar feil. det er sånn jeg tolker det ihvertfall. trollet er da det som man gjemmer eller skammer seg over i livet. og som holder oss nede, snakker vi om det og er ærlige med oss selv, da har det ingen makt lenger. og vi kan heles. Tolle er en fantastisk måte og se livet på.

 13. Unni Fonneland Yalom er stor, helt enig. Absolutt en av de beste. Jeg ser at web-psykologene er en veldig bra side som jeg absolutt skal lese mer på.

 14. Takk for hyggelig kommentar Unni! Det motiverer oss til å jobbe videre! Supert at folk engasjerer seg i spørsmål som berører menneskets psykologi og andre underfundige tilværelsesspørsmål. Håper å høre mer fra deg!

 15. Takk tilbake. Jeg skal nok lese mer her etterhvert. Mange interessante temaer ser jeg. Har jobbet i tilgrensende felt i mange år og er fortsatt interessert i alt som handler om mennesker.

 16. Dette er første gang jeg har slått opp ordet tankekjør,hva som fikk meg til å gjøre det nå aner jeg ikke.
  En ting jeg ikke var klar over var at en tanke kan utløse en spesifisert følelse som igjen da gir en reaksjon i kroppen.Jeg er så lei av å høre: Fang opp bare en tanke,men når en har 1000 tanker som går 300km/t så er det vanskelig å fange opp den ene tanken.Den dagen noen tar imot en tennisball som kommer i 300km/t,er dagen jeg vil klare å fange en tanke.
  Men det jeg skulle frem til er at jeg fanger opp mye mer en jeg er klar over,for jeg kan begynne å skrive og skrive.Å jeg kan skrive mye de gangene jeg gjør det,så legger jeg det i en mappe hvor det har samlet seg opp igjennom årene.
  Jeg har ikke til denne dags dato lest noe av det jeg har skrevet ned,burde jeg gjøre det eller bare la det ligge der det gjør?

  Mvh Lise

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here