Tai Chi som naturlig medisin

Det finnes etter hvert en del studier som tyder på at Tai Chi som en aktiv meditasjon kan hjelpe deg å oppnå balanse i livet.

Leter du etter noen spennende øvelser? Trenger du å forbedre din styrke, balanse og fleksibilitet? Hva med en øvelse som bekjemper stress? Kanskje er du blant dem som synes det er vanskelig å dempe aktivitetsnivået, noe som kan medføre at stillesittende meditasjon blir problematisk. Dersom dette er tilfelle for deg, finnes det likevel en mer aktiv meditasjonspraksis som kan hjelpe deg mot helsebringende resultater. Det finnes etter hvert en del veldokumenterte studier som tyder på at praktisering av Tai Chi kan hjelpe deg å oppnå balanse i livet. Tai Chi er en mild kampsport som i tillegg til en stressdempende og livsbalanserende effekt, også har vist gode resultater i forhold til en rekke andre lidelser og problemer.

Tai Chi har vist seg virksom i forhold til flere fysiologiske forhold. Blant annet har Tai Chi en helsebringende påvirkning og effekt på følgende områder:

• lavere puls og blodtrykk
• redusere smerte
• redusere stress
• styrke immunforsvaret
• forbedre endokrine funksjon
• øke selvtilliten
• motvirke benskjørhet

En økende mengde forskning bygger en mer og mer overbevisende sak for Tai Chi som verdifullt tillegg til vanlig medisinsk behandling for forebygging og rehabilitering av mange forhold som vanligvis forbindes med aldringsprosessen,” sier Peter Wayne ved Harvard Medical School’s Tai Chi og Mind-Body forskningsprogram. (Harvard Nyhetsbrev 2009).

Meditasjon og Tai Chi for psykisk og fysisk helse
Meditasjon og Tai Chi for psykisk og fysisk helse

Da det viser seg at Tai Chi er en utmerket praksis for å hjelpe aldrende mennesker til forbedring av livskvalitet, er disse gamle teknikkene også blitt populære blant mange andre grupper. Blant annet finnes det dokumentasjon som sier at Tai Chi hjelper kvinner med brystkreft, mennesker som lider av hypertensjon, og mennesker som har vært utsatt for slag.

De grasiøse og forankrede bevegelsene ligner en slags undervanns ballett hvor målbevisst konsentrasjon legger til rette for at utøveren skal klare å ”tømme hodet” for forstyrrende tanker og dermed være fullstendig tilstede i øyeblikket. Innenfor meditative tradisjoner sier man ofte at vonde minner fra fortiden er depresjon, og bekymringer om fremtiden er angst, og at sunnhet er evnen til å leve her og nå uten å være på flukt i fortiden eller fremtiden.

Men er Tai Chi en spenningsfylt øvelse, eller er det nok en langsom og anstrengende østlig tradisjon som ikke passer inn i et normalt hverdagsliv? Vel, det passer sannsynligvis ikke for absolutt alle, men for mange gir det et vitalt innspill i hverdagen. Tai Chi gjør det i alle fall klart at det er mulig å praktisere meditasjon på en aktiv måte, noe som sannsynligvis kan gjøre meditasjon mer aktuelt for den ”rastløse” delen av befolkningen. Deltakere i en studie utført ved Emory University oppdaget underveis at praksisen med Tai Chi var så givende at de fortsatte å møtes for trening også etter at undersøkelsen var ferdig.

Historie

Tai Chi Chuan eller “ultimate grand fist” har vært praktisert i Asia i tusenvis av år. Dens røtter ligger i den åndelige praktiseringen av yoga, som strekker seg tilbake til oldtidens India. En legende fra det 13. århundres Kina forteller om en taoistisk munk, Chang San-Feng, som skapte en rekke øvelser etter at han våknet fra en merkelig drøm. Han drømte om en slange og trane i kamp, noe som både fascinerte ham og inspirerte ham til å studere dyrenes bevegelser. Tai Chi er dypest sett selvforsvarsteknikker som skiller seg fra andre kampsporter i det faktum at de er basert på bruk av indre styrke (qi) i stedet for den ytre eller fysiske styrken.

Qi (uttales som “Chee”) er et begrep som refererer til det blant andre kineserne mener er den menneskelige livsenergi. Tai Chi er utviklet for å forbedre flyten av Qi og hjelpe utøveren til å oppnå balanse og harmoni i seg selv og i sitt forhold til den ytre verden og livets uunngåelige utfordringer.

Som en kampsport kan denne balanserende disiplinen og oppmerksomhetstreningen gi oss mulighet til å ”kanalisere” angriperens kraft og fart, og dermed bruke det mot ham, mens vi selv bevarer vår egen energi.
Tai Chi er ikke bare en kampsport, men også en kunstform, et sett med nærmest religiøse ritualer, styrke- og balansetrening og ikke minst en effektiv avslappingsteknikk.

Forskning

Tai Chi filosofien anerkjenner at mental holdning kan føre til fysiologiske endringer, som i sin tur påvirker kvaliteten av bevegelse. Psykisk stress forårsaker hurtigere, anspente og anstrengende bevegelser, noe som er helt motsatt av de grasiøse og flytende bevegelsene som kreves i TCC praksis. “(British Journal of Sports Medicine)

Påvirker holdning bevegelse eller er det bevegelsen som påvirker holdningen? Det er et vanskelig spørsmål, og kanskje er det slik at forholdet mellom bevegelse og mental holdning er så tett forbundet at de vanskelig kan atskilles. Uansett er det en sammenheng mellom psyken og kroppens bevegelser og mye veldokumentert forskning har bidratt til en stadig økende forskrivning av Tai Chi som en selvutviklende disiplin i forhold til helse og velvære.

Dr. Chenchen Wang, lege ved Tufts-New England Medical Center, har gjennomgått 47 studier av Tai Chi i et forsøk på å avgjøre de helsemessige fordelene ved denne gamle selvforsvarsteknikken. Han konkluderer med at Tai Chi fremmer balanse, fleksibilitet, styrke og kardiovaskulær helse hos personer med kroniske tilstander, og i tillegg fant han overbevisende resultater som antyder at Tai Chi reduserer smerte, stress og angst hos friske deltakere i de gjennomgåtte studiene.

I 8. mars 2004 utgaven av Archives of Internal Medicine, finner vi en gjennomgang av spesifikke helsebringende fordeler ved Tai Chi:

  • lavere blodtrykk
  • bedre hjerte og lungefunksjon
  • bedre balanse
  • Forbedret skjelletmuskulær tilstand
  • forbedret endokrine funksjoner og immunforsvar
  • redusert stress
  • depresjonslindrende
  • økt effektivitet (sannsynligvis som følge av blant annet bedre konsentrasjon)
  • økt livsglede og tilfredshet

Siden 2004 har det vært enda mer forskning som støtter Tai Chi´s  positive helseeffekter.

Tilstand i skjelletmuskler, balanse og fleksibilitet

En av de befolkningsgruppene som kan høste den største belønningen fra Tai Chi, er eldre. Hvert år vil 1 av 3 over 65 år oppleve et stygt fall som avstedkommer både smerte, kompliserte brudd og behov for langvarig rehabilitering. I USA alene koster denne gruppen over 12 milliarder dollar i året. En studie foretatt ved Emory University oppdaget at undervisning i Tai Chi til eldre reduserte fallskader med nesten 50%.

Ved Stanford University fant man ut at menn og kvinner i 60-årene kunne forbedre styrken både i de øvre og de nedre delene av kroppen. En japansk studie oppdaget at forbedringer i styrke som følge av Tai Chi ligner den man oppnår ved mer tradisjonell styrketrening med vekter. Problemet er at eldre mennesker kan oppleve slitasjeskader ved bruk av vekter, hvorpå Tai Chi selvfølgelig representerer et godt alternativ.

Selv om du ikke jobber med vekter eller andre anordninger som yter motstand i Tai Chi, vil de frie armøvelsene likevel styrke overkroppen“, forklarer en professor ved Harvard Medical School. “Tai Chi styrker både nedre og øvre ekstremiteter, og i tillegg styrkes kjernemusklene i ryggen og magen.” (Harvard Women’s Health Watch nyhetsbrev, 2009).

Balanse er en viktig ferdighet som øker med praktiseringen av Tai Chi. En studie fra Washington University oppdaget at nettopp balanseaspektet ved Tai Chi kunne hjelpe pasienter med Parkinsons sykdom. Gjennom Tai Chi øvelser forbedret denne pasientgruppen sin evne til å gå på en mer balansert måte. En annen studie fra University of Illinois fant at overlevende etter hjerneslag også kan forbedre balansen ved å praktisere Tai Chi.

Selvfølelsen og yteevnen, eller tilliten til ens egen evne til å forbedre en situasjon, ble betraktelig styrket hos eldre når de oppdaget at øvelsene i Tai Chi ga dem både bedre balanse og styrke, noe som er en avgjørende faktor i forhold til livsgnist og sunn selvtillit.

Smerte

A Sun-style form of Tai Chi is endorsed by The Arthritis Foundation as a means of managing osteoarthritis pain,” sier revmatolog Dr. Mark Borigini. (Borigini, Mark 2009).

En studie utført ved Tufts University i 2008 forteller at Tai Chi reduserte smerte, forbedret humøret og avhjalp de fysiske funksjonene hos mennesker som lider av alvorlig slitasjegikt i kneet. En koreansk studie fant ut at praktisering av Tai Chi, som denne kampsportaktige kunstformen, forsinket progresjon av den smertefulle ryggradssykdommen, Bekhterevs syndrom.

Kardiovaskulær

Fordi Tai Chi er en langsom praksis hvor pulsen i liten grad øker, anser man ikke denne treningsformen som aerob trening. Ny forskning gir likevel bevis for kardiovaskulære forbedringer ved Tai Chi, noe som i og for seg er ganske bemerkelsesverdig.

En studie fra UCLA oppdaget at Tai Chi forbedret funksjonen til det sympatiske nervesystemet, noe som (på en litt intrikat måte) relaterer seg til blodomløpet.

En studie fra 2008, gjort ved National Taiwan University, fant at Tai Chi “økte arbeidskapasiteten betydelig, senket blodtrykk og forbedret nivåene av kolesterol, triglyserider, insulin og C-reaktivt protein i personer med høy risiko for hjertesykdom.” (Harvard Women’s Health Watch nyhetsbrev, 2009).

En ny studie ved John Hopkins University har bekreftet at personer som praktiserte Tai Chi senket sitt systoliske blodtrykk med gjennomsnittlig 7 poeng, noe som kun er litt mindre enn det personer i aerob trening oppnådde.

Immunsystem

 

National Institutes of Health finansierte en utrolig studie som tok for seg eldre mennesker. Her kom det frem at atferdsintervensjon kan styrke immunforsvaret (!)

Varicella-zoster virus (VZV) er et virus som assosieres med vannkopper, og senere i livet, en smertefull tilstand som kalles helvetesild. 1 av 5 personer som har hatt vannkopper vil utvikle helvetesild senere i livet. Undersøkelsen viser at praktiseringen av Tai Chi økte deltakernes immunitet mot VZV tilsvarende det man vil oppnå gjennom vaksinering av en 30-40 år gammel voksen person. Når Tai Chi kombineres med vaksine, hevet Tai Chi immunitet mot viruset med nesten 40%.

Lederen ved The National Institute of Aging’s Neurobiology of Aging sier følgende om arbeidet til en av de ansatte ved instituttet: ”Dr. Irwin’s forskningsteam har vist at en mange hundre år gammel atferds-intervensjon, Tai Chi, resulterte i et nivå av immunrespons tilsvarende en moderne biologisk intervensjon, varicella vaksine. ” (NIH Pressemelding, 2007).

Tai Chi, stress og psykisk helse

Stresshormoner er relatert til en rekke sykdommer og lidelser. En australsk studie fant at Tai Chi praksis senket stresshormoner like mye som ”klassisk” eller stillsittende meditasjon, og like mye som det man oppnår ved rask gange.

Dyp pusting er en viktig del av Tai Chi praksisen, og slike pusteøvelser har vist god effekt i forhold til å lindre stress. Overfladisk eller hurtig pust forsterker vanskelige følelser og kan dermed generere eller opprettholde spesielt stress og angst.

En NIH-finansiert studie av varicella har også rapportert at praktiseringen av Tai Chi forbedret fysisk funksjon og vitalitet samt reduserte smerte. Deltakerne i denne studien viste betydelig reduksjon i depressive symptomer.

Aldring, stress og depresjon påvirker benskjørhet på en negativ måte både hos menn og kvinner. Tre studier av Qi-Gong, en puste-basert øvelse i samme sjikt som Tai Chi, fant at høye estrodiol nivåer hos menn ble redusert til nær normal, og lave estrodial nivåer hos kvinner økte til nær normal ved å praktisere Qi-Gong.

Både The Mayo Clinic og Harvard Medical School rapporterer at ny forskning antyder at Tai Chi kan redusere angst og depresjon og avhjelpe benskjørhet. Harvard har undersøkt 6 kontrollerte studier som fant at frekvensen av bentap var 2,6 til 3,6 lavere når Tai Chi ble praktisert.

Revmatolog Mark Borigini sier at dagens forskning på Tai Chi viser “en trend mot enkelte positive effekter for generell fysisk helse, spenningsnivå og forbedre mental helse.” Han legger til: “Det faktum at Tai Chi er billig og fornøyelig kan avstedkomme en rekke psykologiske og sosiale fordeler … Imidlertid ser jeg at mine pasienter oppnår en stor glede bare ved å delta i Tai Chi trening, noe som i seg selv får meg til å konkludere med at det er en vel verdt form for behandling. “(Borigini, Mark 2009).

Kilder

Borigini, Mark (2009): “Overcoming Pain” Psychology Today blog.

Douglas, Bill (2009): “Bone Loss, Osteoporosis, Depression, Menopause & TAI CHI”. Living-aware.com

Harvard Women’s Health Watch Newsletter (2009): “The Health Benefits of Tai Chi”.  Harvard University Health Education

Lu, Wan-An and Kuo, Cheng-Deng (2003): “The Effect of Tai Chi Chuan on the Autonomic Nervous Modulation in Older Persons”. American College of Sports Medicine

The Newsletter of Nutrition (1998): “Tai Chi: smooth, balanced, low-impact”. The School of Public Health, University of California, Berkely

McCoy, Krisha (2009): “The Benefits of Tai Chi: A New Study Examines the Evidence”. NY University Medical Education

Press Release (2007): “Tai Chi Boosts Immunity to Shingles Virus in Older Adults, NIH-Sponsored Study Reports”.  National Institutes of Health

Staff writer (2009): “Stroke Survivors Improve Balance with Tai Chi”. Science Daily

Staff writer (2009): “Tai Chi: An Introduction”. National Institutes of Health

Staff writer (2009): “Tai Chi Has Proven Health Benefits”.  Acupuncture and Massage College blog.

Tsang, William and Hui-Chan, Christina (2004): “Effect of 4- and 8-week Intensive Tai Chi Training on Balance Control in the Elderly”. American College of Sports Medicine

Your Guide to Living Healthier Longer (1999): “A No-Sweat Exercise with Multiple Benefits”. Tufts University Health and Nutrition Letter

 

Av Sondre Risholm Liverød &
 Sumei Lee FitzGerald
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here